.

Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενέργεια;

Τα συμπεράσματα της ημερίδας για το πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενέργεια (EUROPEAN INFO DAY 2009 - How can you take part in the programme?) μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

►Working together for intelligent energy – helping you succeed
Patrick Lambert, Director, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) pdf / ppt

►Expected funding areas 2009
Vincent Berrutto, Head of Unit, EACI pdf / ppt
William Gillett, Head of Unit, EACI pdf / ppt

►Drawing up and running your Intelligent Energy – Europe projects – 2 real life examples
Sofia Spiliotopoulou, IDEC, Greece pdf / ppt
Juraj Krivosik, The Energy Efficiency Center, Czech Republic pdf / ppt

►Applying successfully for Intelligent Energy – Europe funding: how does it work?
Waltraud Schmid and Anette Jahn, Heads of Sector, EACI pdf / ppt
Watch video recordings
Funding opportunities for renewable energy services: Info Session for multiplier organisations

Welcome and introduction
William Gillett, Head of Unit, Anette Jahn, Head of Sector, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

Renewable electricity
José Hernández, Ulrike Nuscheler, Project Officers, EACI

Renewable heating and cooling
Silvia Vivarelli, Dana Dutianu, Project Officers, EACI

Renewable in buildings
María Laguna, Gianluca Tondi, Project Officers, EACI

Biofuels
Dario Dubolino, Project Officer, EACI

Bio-business
Olivier Pastre, Project Officer, EACI
Funding opportunities for energy efficiency in buildings: On-line Info Session 2009

Programme

Funding opportunities for energy efficiency in buildings -IEE Call 2009
Vincent Berrutto, Head of Unit, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

Funding priorities for energy efficiency in buildings - A jump forward in 2009
Gordon Sutherland and Timothée Noel, Project Officers, EACI

EU enery saving policy on buildings: latest developments
Gergana Miladinova, Policy Officer, Directorate-General Energy and Transport, European Commission

Applying successfully for Intelligent Energy – Europe funding: how does it work?
Waltraud Schmid, Head of Sector, EACI

The webex facility for these recordings is provided by BUILD UP. The EACI has no responsibility for third party software applications. Recordings require that the WebEx network recording player which will be installed automatically

Funding opportunities for energy-efficient transport: Info Session on priorities under the Call 2009

Getting sustainable mobility projects off the ground
Vincent Berrutto, Head of Unit, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

Energy Efficiency in Transport
Giorgia Favero, Bernd Decker, Project Officers, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου