.

Βιώσιμη Κατανάλωση


Απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές για να βοηθήσουμε τον πλανήτη.

Έχει υπολογιστεί ότι σήμερα, μέσα σε μία μέρα καταναλώνουμε τόσους φυσικούς πόρους, όσους κατανάλωνε ένας πολίτης ολόκληρο το χρόνο, διακόσια χρόνια πριν. Τα αποτελέσματα...

Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή pdf.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου