.

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου για το ΕΣΠΑ

Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, θα πραγματοποιηθεί στις 18-5-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου με θέμα "Προτάσεις έργων δράσεων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου".

Δημοσίευση σχολίου