.

Νέα μονάδα λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία: Καινούργια μονάδα, ξεπερασμένη φιλοσοφία

Άρθρο - παρέμβαση του Ευάγγελου Καρλόπουλου, Χημικού Μηχανικού, MSc

Διατηρώντας κάθε επιφύλαξη αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα συνοδεύσουν την τεκμηρίωση της καινούργιας μονάδας, θα ήθελα να παραθέσω κάποιες πρώτες παρατηρήσεις :

Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε επαρκώς με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η τεχνολογία του κονιοποιημένου λιγνίτη και όχι αυτή της ρευστοποιημένης κλίνης. Η τεχνολογία του κονιοποιημένου λιγνίτη, σε αντίθεση με αυτήν της ρευστοποιημένης κλίνης, δεν προσφέρεται για παράλληλη ή συμπληρωματική αξιοποίηση εναλλακτικών στερεών καυσίμων ευρείας κλίμακας. Η τεχνολογία της ρευστοποιημένης κλίνης, πέραν των περιβαλλοντικών προτερημάτων, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ενεργειακά ένα ευρύτατο φάσμα βιομαζικών και εναλλακτικών καυσίμων της ευρύτερης περιοχής, να πυροδοτήσει μια σημαντική επιχειρηματική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, αλλά και να μειώσει τις ανάγκες αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης προωθεί πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής βιομαζικών καυσίμων και οι επιλογές της ΔΕΗ ΑΕ κινούνται σε τεχνολογικά αποκλίνοντες πρακτικές.

Ακόμη και η ανυπαρξία εγκατεστημένης βάσης ρευστοποιημένης κλίνης της τάξης των 500 MW σε διεθνές επίπεδο, θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με την πρακτική των 2 x 250 MW. Δύο λέβητες ρευστοποιημένης κλίνης με ανακυκλοφορία των 250 MW και αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Επιπλέον, ο φιλόδοξος βαθμός απόδοσης της τάξης του 41,5% προφανώς αναφέρεται χωρίς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα.. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ο βαρύγδουπος τίτλος της «αντιρρυπαντικής τεχνολογίας». Όμως, η μελλοντική ενσωμάτωση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα μειώσει το βαθμό απόδοσης σχεδόν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς βεβαίως τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη της ρευστοποιημένης κλίνης.

Η τεχνολογία του κονιοποιημένου λιγνίτη, ενδεχομένως να απαντά στις ανάγκες της ενεργειακής επάρκειας σε εθνικό επίπεδο και των επιχειρηματικών σχεδίων της ΔΕΗ ΑΕ, αλλά δυστυχώς δεν απαντά ουσιαστικά στις απαιτήσεις της Δυτικής Μακεδονίας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου