.

Πρόσθετες εισηγήσεις προγράμματος WASTE-LEARN

Ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις των συναντήσεων που προηγήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WASTE-LEARN. Θυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα με τον τίτλο WASTE-LEARN έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση στερεών αποβλήτων μικρών και μεσαίων Δήμων (Sustainable Waste Management for Small-Medium Sized Municipalities)

κλικ για ανάγνωση όλων των εισηγήσεων...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου