.

Μόλις πριν ενάμιση χρόνο...

Από το Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ [18 Δεκεμβρίου 2007] με τίτλο "Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία" αντιγράφουμε:
"ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ που έχουν αναληφθεί στη Δυτική Μακεδονία
Μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί επίσημα:
1. Κατασκευή νέου Σταθμού Παραγωγής στην Πτολεμαΐδα, ισχύος 450MW
2. Απόκτηση χώρου ορυχείων Πτολεμαΐδας σε Μαυροπηγή και Ποντοκώμη
3. Μετεγκατάσταση Μαυροπηγής και Ποντοκώμης
4. Κατασκευή νέου Σταθμού Παραγωγής στη Μελίτη, ισχύος 450MW
Είναι πολύ σημαντικό:
1. Να προσδιοριστούν οι καταληκτικές ημερομηνίες αποχώρησης των κατοίκων
της Μαυροπηγής και Ποντοκώμης και να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα μεταξύ της ΔΕΗ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2. Να συμφωνηθούν οι όροι για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της μετεγκατάστασης
"
Για να φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη μας και να δούμε την ουσία της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΔΕΗ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου