.

Κοινή ερώτηση στη Βουλή του Γιώργου Παπακωνσταντίνου και του Αλέκου Αθανασιάδη με θέμα τις απαλλοτριώσεις της Ακρινής

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Ανάπτυξης, κο Κωστή Χατζηδάκη,

ΘΕΜΑ: «Απαλλοτριώσεις Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρινής Νομού Κοζάνης»Κύριε Υπουργέ,

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την Δ9/Α/Φ5.4/9214/ΓΔΦΠ 1956 /4-05-2007 απάντησή, του σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών απαλλοτριώσεων των εκτάσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρινής του Νομού Κοζάνης με σκοπό την ανάπτυξη του ορυχείου Νοτίου Πεδίου της ΔΕΗ, είχε γνωστοποιήσει τα εξής:

Το σύνολο των εκτάσεων της Ακρινής που χαρακτηρίζονται ως καλλιεργήσιμα - αρδευόμενα και προορίζονται για απαλλοτρίωση ανέρχονται σε 15.000 στρέμματα. Μέχρι στιγμής, έχουν απαλλοτριωθεί 3.490 στρέμματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την απαλλοτρίωση άλλων 1500 στρεμμάτων. Απομένουν άλλα 10.000 στρέμματα η απαλλοτρίωση των οποίων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ορυχείου, πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά το 2016.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1)Πόσα στρέμματα από τα 10.000 που απομένουν, πρόκειται να απαλλοτριωθούν;

2)Πότε ακριβώς πρόκειται να ξεκινήσει η απαλλοτρίωση των υπόλοιπων στρεμμάτων , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την επέκταση του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου;

Αθήνα, 30 Απριλίου 2009

Οι ερωτώντες βουλευτές

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου