.

Εξαγωγή τεχνογνωσίας από τη ΔΕΗ: Πόσο έτοιμοι είμαστε ως περιοχή;

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Τάκης Αθανασόπουλος, δηλώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο, με Δελτίο Τύπου σε σχέση με το επιχειρηματικό άνοιγμα της ΔΕΗ στα Βαλκάνια, ότι "Από την πλευρά της, η ΔΕΗ έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς διαθέτει ένα πολύ έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που είναι σε θέση να εκτελέσει τα πλέον πολυσύνθετα ενεργειακά έργα.»
Επιτέλους πέραν των κλασσικών προσεγγίσεων περί επενδύσεων στον ελλαδικό χώρο η ΔΕΗ μιλά πια για μεταφορά τεχνογνωσίας, δηλαδή για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Και αυτό είναι αναμφισβήτητα ιδιαίτερα θετικό.
Ωστόσο η τεχνογνωσία μπορεί να περάσει μόνο εάν η ΔΕΗ αντιμετωπίζει τους εργαζομένους της ως στελέχη. Και τα στελέχη δημιουργούνται όχι μόνο στο ανώτερο επίπεδο τεχνοκρατών αλλά και των εργαζομένων όλων των βαθμίδων.
Τα στελέχη δεν δημιουργούνται με υπεργολαβίες (outsourcing) αλλά με σταθερή σχέση εργασίας που αφενός μεν εμπεδώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών: εργοδοσίας και εργαζομένων και αφετέρου διατηρεί εντός της εταιρείας την τεχνογνωσία στο χώρο της ενέργειας.
Δεν δημιουργούνται με προσωρινές θέσεις εργασίας (λίγων μηνών) αλλά με μόνιμες θέσεις.
Δημιουργούνται επίσης με τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη ΔΕΗ και την αξιοποίηση των υφιστάμενων τμημάτων των ΤΕΙ και ΑΕΙ με το ιδιαίτερο αξιόλογο τεχνοκρατικό δυναμικό.
Για να υπάρχει υψηλή προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που η ΔΕΗ παρέχει…
Για να υπάρχει μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ…

Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτές οι επιχειρηματικές κινήσεις πώς θα μεταφραστούν σε σχέση με την αξιοποίηση των αξιόλογων ανθρώπινων πόρων της ΔΕΗ στην περιοχή μας.

Δημοσίευση σχολίου