.

Εισηγήσεις Προσυνεδρίου ΤΕΕ [11.05.09]: Βέλτιστη Εκμετάλλευση του Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή

Παρακάτω μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εισηγήσεις του προσυνεδρίου "Βέλτιστη Εκμετάλλευση του Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή" που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Περιφερειακό του Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαϊδα, Δευτέρα 11.05.09), όπως αυτές δόθηκαν κατά την ημέρα του Συνεδρίου:

«Η συμβολή και οι Προοπτικές του Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή»,
Σ. Βάσσος, Ε. Μπονατάκη, Μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ«Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή στα πλαίσια του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας» εισήγηση ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, Κακάλης Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.«Αποθέματα λιγνιτοφόρου λεκάνης Πτολεμαΐδας – Φλώρινας και η αξιοποίησή τους» Χρήστος Ρούμπος, Τομεάρχης Σχεδιασμού και Μελετών Ορυχείων, Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, ΔΕΗ Α.Ε.«Περιβαλλοντικές πιέσεις στο λεκανοπέδιο Αμυνταίου από ατμοηλεκτρικούς σταθμούς και ορυχεία» εισήγηση Δήμου Αμυνταίου, Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Δήμαρχος Αμυνταίου«Ανάπτυξη νέων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία» Διονύσιος Παγουλάτος, Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Έργων Βόρειας Ελλάδας, Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων, ΔΕΗ Α.Ε.«Ο λιγνίτης στο ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον» Γιώργος Τριανταφύλλου, Βοηθός Διευθυντή, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοσης Ορυχείων, ΔΕΗ Α.Ε.«Χρήση φτωχού λιγνίτη σε υφιστάμενες μονάδες και εναλλακτικές τεχνικές βελτίωσης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης» Απ. Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Γ. Πορφύρης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός«Ενέργεια και περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία: Η συνύπαρξη απαιτεί βαθιές τομές» εισήγηση της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, Λάζαρος Τσικριτζής, Χημικός Μηχανικός, αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρος Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης«Αποκατάσταση εδαφών και προστασία περιβάλλοντος στα λιγνιτορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία» Φραγκίσκος Παυλουδάκης, στέλεχος Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΗ Α.Ε.“Lignite and biomass co-firing: The case study of Kardia power plant” Dr. Panagiotis Grammelis, Senior Researcher, Centre for Research & Technology Hellas, Institute of Solid Fuels Technology and Applications“Technologies for Carbon Capture and Storage” Em. Kakaras, Professor, Director of Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants, National Technical University of Athens, General Manager of Institute of Solid Fuels Technology and Applications and Dr. Researcher N. Koukouzas, Assistant Manager of the Institute of Solid Fuels Technology and Applications
Δημοσίευση σχολίου