.

Δηλώσεις Κουκουλόπουλου για νέα μονάδα

«Την περασμένη βδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε την έγκριση της δημοπράτησης της νέας Ατμοηλεκτρικής μονάδας Πτολεμαϊδα V.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση της ΔΕΗ για την νέα μονάδα στην Πτολ/δα έχει άνω και κάτω τελείες , θέτει δηλαδή προϋποθέσεις. Δεν νομίζω είναι για πανηγυρισμό η συγκεκριμένη ανακοίνωση και εξʼ ίσου δεν είναι για καταδίκη!
Η οριστικοποίηση της κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας Πτολ/δα V είναι μια πολυσήμαντη και κρίσιμη εξέλιξη:
• θα επηρεάσει σημαντικά την μελλοντική θέση του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας.
• Θα ενισχύσει των αγώνα ,όσων αγωνιζόμαστε, για να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ .
• Θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή επάρκεια της Χώρας και στην συγκράτηση της τιμής της κιλοβατώρας (Μια διαδικασία την οποία αντιμάχονται συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα που περιμένουν τον διπλασιασμό και τριπλασιασμό της κιλοβατώρας για να μπορούν να μπουν μʼ άλλα καύσιμα στην αγορά).
Ταυτόχρονα η κατασκευή της νέας μονάδας εφόσον οριστικοποιηθεί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας:
o Η οριστικοποίηση της σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ολότελα διαφορετικό τοπίο στο περιβάλλον μιας και η μονάδα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα αντικαταστήσει ιδιαίτερα ρυπογόνες μονάδες (τις 1,2,3,4 μονάδες του ΑΗΣ Πτολ/δας).
o Θα μας φέρει πιο κοντά σε πολύ προωθημένες τεχνολογίες για είναι η τελευταία λέξη κυριολεκτικά της τεχνολογίας( αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον η ΔΕΗ)
o Η περιοχή θα συνεχίσει να διατηρεί το δικαίωμα και θα προσπαθεί να παραμείνει στο μέλλον και στο διηνεκές , ένα κέντρο ενεργειακών εξελίξεων ,κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για να αναπτύξει σοβαρές πρωτοβουλίες και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
o Και βέβαια, η οριστικοποίηση της νέας μονάδας είναι η άλλη όψη του νομίσματος του κρίσιμου σημείου για τον τόπο μας που αφορά τις μετεγκαταστάσεις της Ποντοκώμης, Μαυροπηγής και Ακρινής βέβαια που έχει κολλήσει.
Άνω και κάτω τελεία δεν χρειάζεται! Νομίζω ότι όλα όσα προανέφερα μπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν μαζί. Για το λόγο αυτό πιστεύω μπορούμε να συντονιστούμε όλοι οι τοπικοί φορείς γύρω από συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ καταθέτω δημόσια τρεις προτάσεις και είμαι έτοιμος να ακούσω κι άλλες που υπάρχουν απʼ άλλους θεσμικούς εκπροσώπους της περιοχής.

Πιστεύω λοιπόν ότι αν θέλουμε αυτή η εξέλιξη να μην είναι μια προεκλογική εξαγγελία που εσπευσμένα, λόγω εκλογών ,έγινε στον αέρα για να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν θέλουμε να κλειδώσει αυτή η εξέλιξη με πλήρη κατοχύρωση των τοπικών συμφερόντων με την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, των θέσεων εργασίας και γενικά του μέλλοντος του τόπου μας , μπορούν να γίνουν τρία πολύ απλά πράγματα:

 Να προχωρήσει άμεσα η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης που δεν έχει σήμερα κανένα κόλλημα. Στη συνέχεια της Μαυροπηγής και της Ακρινής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη λογική και πρακτική της Μεσοχώρας.
 Η δεύτερη πρόταση αφορά την απόφαση της ΔΕΗ να απαλλοτριώσει συνολικά την έκταση που απαιτείται για τα λιγνιτωρυχεία που θα στηρίξουν την μονάδα V μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Να απαλλοτριώσει δηλαδή το σύνολο των εκτάσεων που βρίσκονται και οι επίμαχοι οικισμοί και έτσι να μην υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη .
 Να προχωρήσει άμεσα η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τη πιο πλατιά κοινωνική διαβούλευση και δημοσιότητα έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε όλα εκείνα που θέλουμε πρώτα ,κύρια και πάνω απʼ όλα στον τομέα του περιβάλλοντος .
Αυτή νομίζω πρέπει να είναι η διαδικασία. Η πρώτη πρόταση αφορά τη Πολιτεία , η δεύτερη τη ΔΕΗ και η τρίτη αφορά Πολιτεία ,ΔΕΗ και τοπική κοινωνία..

Τελειώνοντας να επαναλάβω ότι η ΔΕΗ εσπευσμένα και πρόωρα έκανε αυτή την εξαγγελία , δεν υπήρχε ετοιμότητα , οι μέρες είναι πονηρές, έρχονται εκλογές σε δεκατρείς μέρες, αλλά εγώ θέλω να την διαβάζω θετικά αυτή την εξαγγελία. Η ΔΕΗ δηλαδή , για τον όποιο λόγο, που τον αξιολογεί ο καθένας , έχει δεσμευτεί ήδη καταρχήν έστω και με κάτω άνω τελείες που για μας δεν είναι αποδεκτές. Εμείς εφʼ όσον η ΔΕΗ επιθυμεί αυτή την εξέλιξη , θα συνεργαστούμε μαζί της, όπως κι αυτή οφείλει να συνεργαστεί μαζί μας για να κατοχυρωθεί το αμοιβαίο συμφέρον.»

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου