.

Θέσπιση μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια

Η Ε.Ε., στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια υιοθέτησε μια δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει 6 νομοθετικές πράξεις. Με στόχο το 2020, τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, καθώς και στην κάλυψη του 20% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης από ανανεώσιμες πηγές. Οι 6 νομοθετικές πράξεις προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2009.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το site της ΕΕ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου