.

H Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4956/2022 (ΦΕΚ 140/Α/19-7-2022)

Κύρωση της Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

Κύρωση της Προγραμματικής Σύμβασης παρ. 4 άρθρου 155 του ν. 4759/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και της «ΔΕΗ Α.Ε.»

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α' 245), μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων, η οποία υπεγράφη την 7η Ιουλίου 2022, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.», το πρωτότυπο κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(άρθρο 155 παρ. 4 ν. 4759/2020)

ΜΕΤΑΞΥ

(α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.»,που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ.30, με Α.Φ.Μ. 090000045 και εκπροσωπείται νόμιμα.

(β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.) με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου αρ. 57 , με Α.Φ.Μ. 996647005 και εκπροσωπείται νόμιμα

(γ) του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμοδίου για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Νίκο Παπαθανάση

ΣΥΜΦΩΝΗΘΙΙΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση συνάπτεται στο πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν εισαχθεί με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 4 ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α’245/9.12.2020) και των άρθρων 1 έως 45 του ν. 4872/2021 (ΦΕΚ A 247/10.12.2021). Με τις συγκεκριμένες διατάξεις προβλέπονται, μεταξύ άλλων, α) η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και της ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία δύναται να ανατίθεται στη ΔΕΗ Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεων γης και η αναβάθμιση των εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της ΔΕΗ Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης), Φλώρινας (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας) και Μεγαλόπολης (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης), προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων των συνημμένων στην παρούσα τοπογραφικών διαγραμμάτων, από τη ΔΕΗ Α.Ε., οι υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών της ΔΕΗ Α.Ε. και κάλυψής τους, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης της κυριότητας των υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης που τις αφορά και κάθε άλλο ζήτημα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης, και ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια σχετικά με τη μεταβίβαση, χρήση και διάθεση των ως άνω εκτάσεων στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, και β) η σύσταση της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και η μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας και θυνατοικής κατά 100% της Δ,Ε.Η. Α.Ε. με την επωνυμία «Μεταλιγνιτική Α.Ε.», στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του ν. 4872/2021, τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. ΔΕΗ Α.Ε., ο οποίος συνιστά το σύνολο της Δραστηριότητας της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της εταιρείας και περιλαμβάνει (ί) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτές εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1(ί) του Ιουνίου 2022 που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, (ϋ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Κλειδιού, όπως αυτές εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1(ϋ) του Ιουνίου 2022 που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, (ίίί) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολεμάίδας, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτές εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1 (ϋϊ) του Ιουνίου 2022 που επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση (Παράρτημα 1) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, (ίν) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Μεγαλόπολης, όπως αυτές ευφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1 (ϊν), του Ιουνίου 2022που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, (ν) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μεγαλόπολης μετά των υποκείμενων ακινήτων στις εκτάσεις γης, όπως αυτές εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1 (ίν), του Ιουνίου 2022 που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, και (νΙ) τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και οποιοδήποτε άλλο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. ΔΕΗ Α.Ε. και περιλαμβάνεται στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της ΔΕΗ Α.Ε..

2.Στις ανωτέρω λιγνιτικές περιοχές που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης), Φλώρινας (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας) και Μεγαλόπολης (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης), όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) υφίσταται ανάγκη αποκαταστάσεως και αξιοποίησης τους στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, και τα οποία προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 (L 231/1) για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 του ν. 4872/2021 στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και η ανάληψη της ιδιοκτησίας των εδαφών που βρίσκονται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) και ο συντονισμός της διαδικασίας αναβάθμισης των εδαφών αυτών.

4.Με βάση τον ανωτέρω καταστατικό της σκοπό, η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα προβεί, μετά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μεταλιγνπική Α.Ε.», θυγατρικής κατά 100% της Δ.Ε.Η. Α.Ε., στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ., ο οποίος συνιστά το σύνολο της Δραστηριότητας της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του ν, 4872/2021, στην απορρόφηση της ανωτέρω θυγατρικής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ούτως ώστε να καταστεί η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» δικαιούχος των πόσης φύσεως δικαιωμάτων επί των ακινήτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβασθεί από την Δ.Ε.Η. στην ως άνω εταιρεία στο πλαίσιο της απόσχισης των ως άνω άρθρων του ν. 4872/2021.

5.Για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της (ορυχεία, σταθμοί παραγωγής ενέργειας) εντός των πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης για όσο χρόνο πραγματοποιείται στις εκτάσεις αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα.

6.Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιδιώκουν να ρυθμίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Μεταλιγνιτική Α.Ε.» από την ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» καθώς επίσης ζητήματα που αφορούν στην αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών σε συνάρτηση με την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε,». Επίσης η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ρυθμίζει το περιεχόμενο των Εργασιών Αποκατάστασης που η ΔΕΗ Α.Ε. υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει επί των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης και προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε., της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.

7.Η Ελληνική Δημοκρατία συμμετέχει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας που έχει διαμορφωθεί δυνάμει του Κανονισμού 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ηί Ιουνίου 2021 για την θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» έχει ορισθεί δικαιούχος των πόρων του υπ1 αριθμ. 16871 προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας.

8.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων κατά την εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, κατά το μέτρο που τους αναλογεί, για να διασφαλίσουν ότι οι όροι της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης δεν παραβιάζουν τους κανόνες του δικαίου περί των κρατικών ενισχύσεων.

1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

1.1.Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

1.1.1«Άδεια» σημαίνει κάθε άδεια, έγκριση ή εξουσιοδότηση που απαιτείται σε σχέση με την εκτέλεση των Εργασιών Αποκατάστασης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η οποία εκδίδεται από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε Αρχή.

1.1.2«Αδιατάρακτες Εκτίοεις» σημαίνει τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, οι οποίες απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα του Παραρτήματος 1 της Προγραμματικής Σύμβασης και στις οποίες η Δ Ε.Η. δεν έχει επέμβει ούτε πρόκειται να επέμβει στο πλαίσιο της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

1.1.3«Νέες υ·τό έγκριση ΑΕΠΟ» σημαίνει για τους σκοπούς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης τις ΑΕΠΟ που θα διαδεχθούν τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο κύρωσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ΑΕΠΟ

1.1.4«Αντάλλαγμα σε είδος» σημαίνει το κόστος των Εργασιών Αποκατάστασης, το οποίο η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» καταβάλλει στους Εργολάβους και Προμηθευτές ως εξόφληση σε είδος του οφειλόμενου Ανταλλάγματος

1.1.5«Αντάλλαγμα» σημαίνει το οφειλόμενο για τη συνολική αξία των Μετοχών ποσό προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε. από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

1.1.6«Απαιτήσεις και Προδιαγραφές» σημαίνει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θα ορισθούν από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως κυρία του Έργου για τις Εργασίες Αποκατάστασης σύμφωνα με τις Νέες υπό έγκριση ΑΕΠΟ.

1.1.7«Αποκατασταθείσα Έκταση» σημαίνει τις εκτάσεις εκείνων των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι Εργασίες Αποκατάστασης.

1.1.8«Απόσχιση Κλάδου» σημαίνει την απόσχιση κλάδου που αναφέρει το άρθρο 27 του ν. 48"72/2021.

1.1.9«Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης» σημαίνει τις εκτάσεις γης που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 2 και 29 του ν.4872/2021 και προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της Προγραμματικής Σύμβασης.

1.1.10«Γεγονός Ανώτερος Βίας» νοείται κάθε γεγονός το οποίο επηρεάζει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα Συμβατικά Κείμενα και εκφεύγουν από τον έλεγχο των Συμβαλλομένων Μερών και τα οποία ήταν αδύνατον να προβλεφθούν ή προληφθούν παρά την επιμέλεια που θα επεδείκνυε κάθε συνετός συμβαλλόμενος.

1.1.11«Γεγονός Απόκλισης» νοείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται την απόκλιση από τα χρονικά ορόσημα που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, δηλαδή σε τέτοιο βαθμό ώστε να πιθανολογείται η απόκλιση από την Τελική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Εργασιών Αποκατάστασης. Ως Γεγονός Απόκλισης νοούνται, ιδίως, η μεταβολή του σχεδιασμοΰ που συνδέεται με την εξυπηρέτηση ενεργειακών αναγκών της Ελλάδος και δύναται να επηρεάσει το χρόνο περάτωσης της λειτουργίας των λιγνιτικών μέσων παραγωγής, κάθε αίτημα προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε. από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» για επίσπευση του Προγράμματος Διαθεσιμότητας Εκτάσεων σε συγκεκριμένες εκτάσεις των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης και κάθε άλλο αμοιβαία συμπεφωνημένο εγγράφως μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών γεγονός.

1.1.12«Γνωστοποίηση Πρόσκλησης Παραλαβής» έχει την έννοια που της δίδεται στο άρθρο 4.3.1. της Προγραμματικής Σύμβασης.

1.1.13«Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 9 της Προγραμματικής Σύμβασης.

1.1.14«Διαφορά» είναι οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία, διένεξη ή απαίτηση που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

1.1.15«Δικαίωμα Έρευνας και Εκμετάλλευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρα 143 και 144 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α’ 277).

1.1.16«Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 8 του ν. 4447/2016 όπως αυτό ισχύει.

1.1.17«Εκτελεστική Σύμβαση» σημαίνει τις επί μέρους ειδικές συμβάσεις που εξειδικεύουν τους όρους που αφορούν στην υλοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης ή ρυθμίζουν την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, πέραν εκείνων που εμπίπτουν στις Εργασίες Αποκατάστασης, για την εφαρμογή των Χρήσεων Γης, όπως αυτές ορίζονται στα εκάστοτε ισχύοντα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια.

1.1.18«Ενιαία Μεταλλευτική Οντότητα» σημαίνει τμήμα μεταλλευτικού χώρου με τεχνικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν αδιαίρετη λειτουργική ενότητα.

1.1.19«Εργασίες Αποκατάστασης» σημαίνει τις εργασίες που εκτελούνται στις Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης με βάση τις ισχύουσες ΑΕΠΟ, καθώς και αυτές που απαιτούνται με βάση τις Νέες υπό έγκριση ΑΕΠΟ (α) στις εκτάσεις που έχει επέμβει η ΔΕΗ και (β) στις Αδιατάρακτες Εκτάσεις.

1.1.20«Εργάσιμες Ημέρες» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα πέραν του Σαββάτου και της Κυριακής, καθώς και των Επίσημων Αργιών.

1.1.21«Εργασίες Διαμόρφωσης και Ανάπλασης» σημαίνει τις πάσης φύσεως πρόσθετες εργασίες επιπλέον των Εργασιών Αποκατάστασης, το περιεχόμενο των οποίων προσδιορίζεται με βάση τις προδιαγραφές ειδικών μελετών εφαρμογής που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των Χρήσεων Γ ης, όπως αυτές ορίζονται στα εκάστοτε ισχύοντα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, όπως ενδεικτικώς συμπυκνώσεις εδαφών και ειδικά έργα ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών

1.1.22«Έργο» σημαίνει το έργο της υλοποίησης των Εργασιών Αποκατάστασης, που απαιτούνται μέχρι και την παράδοση των Γ αιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης

1.1.23«Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια το Κλίμα» σημαίνει το σχέδιο που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθ. 4/23.12.2019 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 4893/2019), το οποίο συνιστά το Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας και περιλαμβάνει έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για την επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030.

1.1.24«Εργολάβος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αναθέτει την υλοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης.

1.1.25«Κλάδος (Δραστηριότητας Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης)» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν στο άρθρο 27 του ν. 4872/2021.

1.1.26«Μελέτες» σημαίνει όλα τα σχέδια, σκαριφήματα, αναφορές, έγγραφα, ηλεκτρονικά αρχεία, υπολογισμοί, μαθηματικοί τύποι και λοιπά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει/συντάξει/εκπονήσει ο Μελετητής σε σχέση με τις Εργασίες Αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και των πάσης φύσεως τεχνικών μελετών.

1.1.27«Μελετητής» σημαίνει οποιοσδήποτε μελετητής στον οποίο θα ανατεθεί η εκπόνηση Μελετών για τις ανάγκες των Εργασιών Αποκατάστασης.

1.1.28«Μετοχές» σημαίνει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε. που θα ανήκουν στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 28 ν. 4872/2021.

1.1.29«Οικισμοί» σημαίνει τους οικισμούς που περιλαμβάνονται στις Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης και δεν έχουν προσβληθεί ή δεν πρόκειται προσβληθούν από τη μεταλλευτική δραστηριότητα και αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα του Παραρτήματος 1 της Προγραμματικής Σύμβασης.

1.1.30«Περίοδος Ευθύνης» σημαίνει την περίοδο η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 6.7 της Προγραμματικής Σύμβασης.

1.1.31«Πιστοποίηση» σημαίνει τη διαδικασία ελέγχου με την οποία ο Ανεξάρτητος Φορέας ή Πιστοποιητής θα πιστοποιήσει την καλή εκτέλεση των Εργασιών Αποκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Νέες υπό έγκριση ΑΕΠΟ προκειμένου να παραδοθεί η ακώλυτη χρήση των ανωτέρω εκτάσεων στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

1.1.32«Βεβαίωση εκτέλεσης και αποδοχής των εργασιών» σημαίνει την πιστοποίηση της ΔΕΗ, ως κυρίας του Έργου, περί της εκτέλεσης των εργασιών από τους Εργολάβους, η οποία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση των τιμολογίων των Εργολάβων και των Προμηθευτών.

1.1.33«Βεβαίωση Οριστικής Αποδοχής» σημαίνει τη βεβαίωση που εκδίδεται από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» αμέσως μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης, και η οποία βεβαιώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι Εργασίες Αποκατάστασης επί των εκάστοτε παραδοτέων εκτάσεων των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, μετά από τη σχετική Πιστοποίηση του Ανεξάρτητου Φορέα ή Πιστοποιητή.

1.1.34«Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων» σημαίνει το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στις Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, τα βασικά ορόσημα του οποίου αποτυπώνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Σύμβασης και το οποίο δύναται να επικα'οοπο'ηθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

1.1.35«Προμηθευτής» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο προσλαμβάνει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς το σκοπό της προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών για την υλοποίηση των Εργασ.ών Αποκατάστασης και το οποίο δεν είναι Εργολάβος.

1.1.36«Συμβαλλόμενοι» για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση νοούνται η Δ.Ε.Η. Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο και η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

1.1.37«Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών» σημαίνει τη σύμβαση που θα καταρτισθεί μεταξύ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και θα αφορά στη μεταβίβαση της κυριότητας των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μεταλιγνιτική Α.Ε.».

1.1.38«Σύμβαση (Έργου ή Προμήθειας)» σημαίνει κάθε σύμβαση της Δ.Ε.Η. με Εργολάβο ή Προμηθευτή που αφορά στην υλοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης,

1.1.39«Συμβατικά Κείμενα» σημαίνει την Προγραμματική Σύμβαση, τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις.

1.1.40Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας» σημαίνει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 16871 που έχει διαμορφωθεί δυνάμει του Κανονισμού ΕΕ 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12Πί Φεβρουάριου 2021 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (L57/17) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4822/2021, «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Αημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΊ 35).

1.1.41«Τελική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εργασιών Αποκατάστασης» σημαίνει την 31 Αυγούστου 2025 ή σε περίπτωση τυχόν επικαιροποίησης του προγράμματος Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων την ημερομηνία της τελευταίας πρόσκλησης που απευθύνει στα Συμβαλλόμενα Μέρη η Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με τον όρο 6.5.3. της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων.

1.1.42«Χρήσεις Γης» σημαίνει για τους σκοπούς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

τις χρήσεις γης , που έχουν ληφθεί υπόψη και περιλαμβάνονται στο σχετικό παράρτημα της Σύμβασης Αγοραπωλησίας.

1.2.Ερμηνεία.

1.2.1.Οι τίτλοι των μερών, των άρθρων και των παραγράφων της παρούσας Σύμβασης είναι

ενδεικτικοί, τίθενται για λόγους διευκόλυνσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της.

1.2.2.Οι λέξεις που υποδηλώνουν πρόσωπα ή συμβαλλόμενους περιλαμβάνουν εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενώσεις ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες των ανωτέρω που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

1.2.3.Οι λέξεις που υποδηλώνουν τους Συμβαλλόμενους περιλαμβάνουν και τους διαδόχους και τους προστηθέντες αυτών.

1.2.4.Οι λέξεις που υποδηλώνουν ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός αν άλλως προκύπτει από τα συμφμαζόμενα. Λέξεις σε ένα γένος θα καλύπτουν όλα τα άλλα γένη.

1.2.5.Οι αναφορές σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή εννοείται ότι αφορούν και σε οποιοδήποτε ειδικό ή καθολικό διάδοχό της ή σε οργανισμό που ανέλαβε τις λειτουργίες της εν λόγω δημόσιας αρχής και υποκαθίσταται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

1.2.6.Εκτός αν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, αναφορά ή παραπομπή σε ένα νόμο, σε σύμμαση, διοικητική πράξη, άδεια, αρχείο ή σε άλλο έγγραφο θα εννοεί το εν λόγω στοιχείο όπως εκάστοτε τροποποιείται, αντικαθίσταται ή ανανεώνεται.

1.2.6.Αναφορά ή παραπομπή σε μέρος, άρθρο, παράγραφο ή παράρτημα θεωρείται ότι παραπέμπει σε μέρος, άρθρο, παράγραφο ή παράρτημα της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εκτός αν ορίζεται ρητώς το αντίθετο.

1.2.7.Οι αναφορές σε «ημέρες» θα είναι αναφορές σε ημερολογιακές ημέρες.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

2.1.Με την παρούσα προγραμματική Σύμβαση (η «Προγραμματική Σύμβαση») τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

(α) ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης των Μετοχών από την ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»,

(β) ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν στην αξία των μεταβιβαζόμενων Μετοχών σε συνάρτηση με την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε.», των τελευταίων συνιστάμενων πρωτίστως στις Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης,

(γ) ρυθμίζουν την καταβολή του Ανταλλάγματος σε είδος από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»,

(δ) συμφωνούν ως προς το περιεχόμενο των Εργασιών Αποκατάστασης που η ΔΕΗ Α.Ε. υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει επί των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης,

(ε) προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τα υπό (α), (β), (γ) και (δ) αντικείμενα της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και του Ελληνικού Δημοσίου.

(στ) προσδιορίζουν τυχόν άλλες εργασίες πέραν εκείνων που εμπίπτουν στις Εργασίες Αποκατάστασης που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των Χρήσεων Γης σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

2.2.Τυχόν λεπτομέρειες ως προς τα υπό (α), (β) και (γ) και (ε) αντικείμενα της Προγραμματικής Σύμβασης θα ρυθμισθούν στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.

2.3.Λεπτομέρειες, ως προς το αντικείμενο (στ) της Προγραμματικής Σύμβασης θα ρυθμισθούν στο πλαίσιο επί μέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων.

3.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»

3.1.Αντικείμενο της μεταβίβασης.

3.1.1.Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» το σύνολο των Μετοχών , ώστε η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» να καταστεί μοναδικός μέτοχος στην εταιρεία «Μεταλιγνιτική Α.Ε,».

3.1.2.Η συναλλαγή της προηγούμενης παραγράφου θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση της Απόσχισης του Κλάδου Δραστηριότητας Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, συνεπεία της οποίας η εταιρεία «Μεταλιγνιτική Α.Ε.» θα καταστεί κύριος των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου.

3.1.3.Ο Κλάδος περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 27 και 28 του ν. 4872/2021 και στο σχέδιο της σύμβασης διάσπασης που θα συνταχθεί για τις ανάγκες της Απόσχισης. Ειδικότερα:

(α) Τα πόσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες προσδιορίζονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα 1(ί) του Παραρτήματος 1 της Προγραμματικής Σύμβασης.

(β) Τα πόσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Κλειδιού οι οποίες προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1(ϋ)του Παραρτήματος 1 της Προγραμματικής Σύμβασης.

(γ) Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολεμαΐδας του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1 (ίϋ) του Παραρτήματος 1 της Προγραμματικής Σύμβασης.

(δ) Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Μεγαλόπολης οι οποίες προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1 (ίν) του Παραρτήματος 1 της Προγραμματικής Σύμβασης (ε) Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των νομίμως υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων εκτάσεων γης που προσδιορίζονται στα τοπογραφικό διαγράμματα του Παραρτήματος 1 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

(στ) Τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και οπωσδήποτε άλλο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζ.ΑΠ, Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. και περιλαμβάνεται στο σχέδιο διάσπασης και στη λογική κατάσταση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης.

Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται, μέχρι την σύναψη της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, να εξαλείψει τυχόν υφιστάμενα βάρη επί των ανωτέρω ακινήτων.

3.1.4.Η ΔΕΗ Α.Ε. δικαιούται να συνεχίσει τη δραστηριότητα της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της και της εξόρυξης λιγνίτη επί των εκτάσεων του Παραρτήματος 1, για όσο χρόνο επιτρέπεται στις εκτάσεις αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ως εκάστοτε ισχύει.

3.1.5.Η ΔΕΗ Α.Ε., η θυγατρική της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.» και, κατά περίπτωση, οι θυγατρικές τους, οι κοινοπραξίες (joint ventures) και οι συγγενείς εταιρείες, στις οποίες μετέχουν αμέσως ή εμμέσως η ΔΕΗ Α.Ε. ή/ και η θυγατρική της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.» διατηρούν το δικαίωμα χρήσης των απαραίτητων εγκαταστάσεων (ενδεικτικώς: κτήρια, αποθήκες, στέγαστρα κτλ.) καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και διέλευσης στις περιοχές του Παραρτήματος 1, συμπεριλαμβανομένης της χρήσεως του περιεχομένου σε αυτές τις περιοχές οδικού δικτύου για όσο χρόνο εξακολουθεί η παραγωγική δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη σε αυτές καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση των Εργασιών Αποκατάστασης και μέχρι την οριστική παραλαβή των εκτάσεων αυτών.

3.1.6.Το δικαίωμα διέλευσης και πρόσβασης της προηγούμενης παραγράφου, διατηρείται και μετά την ολοκλήρωση των Εργασιών Αποκατάστασης και την οριστική παραλαβή των εκτάσεων του Παραρτήματος 1. Οι όροι και οι λεπτομέρειες για την άσκηση του δικαιώματος αυτού θα προσδιορισθούν με νεότερη έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων στην παρούσα.

3.1.7.Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 29, του Ν. 4872/2021 (ΦΕΚ/Α/247/10-12- 21), υλοποιείται η αυτοδίκαιη μεταβίβαση κυριότητας των εκτάσεων του Κλάδου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Η μεταβίβαση αυτή μεταγράφεται μαζί με τα ΦΕΚ Συντέλεσης ατελώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, παρ. 1 & 2, του Ν, 2882/2001, στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Γραφεία.

3.2.Αξία της συναλλαγής.

3.2.1.Το Αντάλλαγμα για τις Μετοχές προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αξία του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4872/2021 και αποτυπώνεται στο Παράρτημα 1 της Προγραμματικής Σύμβασης.

3.2.2.Η αξία του Κλάδου θα προσδιορισθεί, από ανεξάρτητο εκτιμητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4872/2021 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 ν. 4548/2018.

3.3.Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις του ομίλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή των θυγατρικών της.

3.3.1.Μετά την ολοκλήρωση των Εργασιών Αποκατάστασης και την οριστική παραλαβή των εκτάοεων του Παραρτήματος 1 από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων, συμφωνείται εγγράφως μεταξύ της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και της «ΔΕΗ Α.Ε.», της θυγατρικής της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε» και, κατά περίπτωση, των θυγατρικών τους, των κοινοπραξιών τους (joint ventures) και των συγγενών εταιρειών τους, στις οποίες μετέχουν αμέσως ή εμμέσως η ΔΕΗ Α.Ε. ή/και η θυγατρική της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.», η εκτέλεση έργων που αφορούν αποκλειστικά σε (α) τεχνικά έργα υποδομής, (β) έργα απαραίτητα για την προστασία από φυσικές καταστροφές, όπως αντιπλημμυρικά έργα, (γ) έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης καθώς και (δ) στο δικαίωμα πρόσβασης-διέλευσης για την λειτουργία υφιστάμενων ή/και ήδη αδειοδοτημένων έργων των ανωτέρω εταιρειών. Τα υπό (δ) αδειοδοτημένα έργα αναφέρονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και τα περιεχόμενα σε αυτό τοπογραφικά διαγράμματα 3 (ί), (ii), (ίϋ) και (ίν).

3.3.2.Για το σκοπό της υλοποίησης του δικαιώματος της παραγράφου 3.3.1., η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» αποδέχεται ήδη δια του παρόντος ότι στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου θα χορηγεί με την συμφωνία της προηγουμένης παραγράφου εντολή και πληρεξουσιότητα στις ενδιαφερόμενες εταιρείες της παραγράφου 3.3.1., όπως προβούν στο όνομα και για λογαριασμό τους σε κάθε απαιτούμενη υλική ή νομική ενέργεια, ιδίως ενώπιον των αρμόδιων αδειοδοτουσών αρχών, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την εκτέλεση των έργων της παρ.3.3.1.. Με τη συμφωνία της προηγουμένης παραγράφου ρυθμίζεται το χρονικό διάστημα διατήρησης του δικαιώματος εκτέλεσης των έργων της παρ. 3.3.1., τυχόν ειδικότεροι όροι και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της,

3.3.3.Για την άσκηση του δικαιώματος της παρ. 3.3.1., η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και οι ενδιαφερόμενες, κατά τα ανωτέρω, εταιρείες, θα πρέπει υποχρεωτικά προηγουμένως να προβούν στη σύναψη των κατά περίπτωση αναγκαίων, επί μέρους ειδικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν κατάρτισης των αναγκαίων δουλειών και μισθώσεων επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον αυτό διασφαλίζει κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο την άσκηση του δικαιώματος της παρ. 3.3.1.

3.3.4.Εφόσον τα έργα της παρ. 3.3.1. είναι έργα που εξυπηρετούν και τις ανάγκες της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», το κόστος για την υλοποίηση των σχετικών έργων θα καλύπτεται από κοινού από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και την κατά περίπτωση ενδιαφερόμενη εταιρεία της παρ. 3.3.1., εκτός αν άλλως συμφωνηθεί στις ειδικές συμφωνίες της παρ. 3.3.3.

4.Υποχρεώσεις της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

4.1.Αντάλλαγμα για τις Μετοχές.

4.1.1.Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα καταβάλλει Αντάλλαγμα για τις Μετοχές, ισόποσο προς την

αξία τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και συμφωνηθεί σύμφωνα με ιον όρο 3.2.2.. Το Αντάλλαγμα για τις Μετοχές θα λάβει τη μορφή του Ανταλλάγματος σε είδος. Η Αξία του Ανταλλάγματος σε είδος δεν υπερβαίνει την αξία του Ανταλλάγματος. Πέραν της αξίας του Ανταλλάγματος η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» δεν υπέχει υποχρέωση για την εξόφληση τιμολογίων για τις Εργασίες Αποκατάστασης. Με την επιφύλαξη του όρου 6.2, εφόσον η αξία του Ανταλλάγματος σε είδος υπολείπεται της αξίας του Ανταλλάγματος {: «Υπολειπόμενη Αξία Συναλλαγής»), η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια είτε επιστρέφει στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκτάσεις ίσης αξίας προς την Υπολειπόμενη Αξία Συναλλαγής είτε καταβάλει την υπολειπόμενη αξία συναλλαγής τοις μετρητοίς στη ΔΕΗ ΑΕ. Η επιλογή των εκτάσεων γίνεται από τη εταιρία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. με την ακόλουθη σειρά μέχρις ότου καλυφθεί η Υπολειπόμενη Αξία Συναλλαγής: πρώτα από τις μη αποκατεστημένες εκτάσεις, εν συνεχεία από τις αποκατεστημένες εκτάσεις και εν συνεχεία από τις Αδιατάρακτες Εκτάσεις. Οι λεπτομέρειες σε σχέση με την επιστροφή των εκτάσεων θα ρυθμισθοΰν στο πλαίσιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών ή σε σχετικές Εκτελεστικές Συμβάσεις. Η αξία των εκτάσεων που θα καλύψουν την Υπολειπόμενη Αξία Συναλλαγής υπολογίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή που θα ορίσουν από κοινού τα μέρη σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό της Αξίας του Ανταλλάγματος και τις τιμές που θα ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο της επιστροφής των εκτάσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία το Αντάλλαγμα σε είδος υπερβεί την αξία του Ανταλλάγματος, η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες Εργασίες Αποκατάστασης με δικές της δαπάνες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων. Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» απαλλάσσεται πάσης υποχρέωσης και ευθύνης για το υπερβάλλον της αξίας του Ανταλλάγματος κόστος αποκατάστασης των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης.

4.1.2.Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για καταβολή του Ανταλλάγματος σε είδος προβαίνοντας στην εξόφληση των τιμολογίων των Εργολάβων και των Προμηθευτών με τους οποίους συμβάλλεται ως τρίτο μέρος στις συμβάσεις που καταρτίζει η ΔΕΗ Α.Ε. μετά τη μεταβίβαση των Μετοχών προς την «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και στο πλαίσιο των, υπό 6.4.5., σχετικών μειοδοτικών διαγωνισμών.

4.1.3.Η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται πάσης υποχρέωσης και ευθύνης έναντι των Εργολάβων και των Προμηθευτών όσον αφορά στην εξόφληση των τιμολογίων που αφορούν στις Εργασίες Αποκατάστασης εφόσον: (α) έχει εκδώσει Βεβαίωσης Εκτέλεσης και Αποδοχής των Εργασιών και (β) το κόστος των Εργασιών Αποκατάστασης δεν έχει υπερβεί την αξία του Ανταλλάγματος.

4.1.4.Η υποχρέωση της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» για την καταβολή του Ανταλλάγματος σε είδος αφορά στις Εργασίες Αποκατάστασης για το χρονικό διάστημα από το Φεβρουάριο του 2020 και μέχρις εξοφλήσεως του Ανταλλάγματος. Η τιμολόγηση και εξόφληση των τιμολογίων που εκδίδονται για πς Εργασίες Αποκατάστασης από τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές κατά χρόνο που έπεται της μεταβίβασης των Μετοχών προς την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», γίνονται σύμφωνα με την εκάστοτε Σύμβαση Ανάθεσης.

4.1.5.Εφόσον κατά το χρόνο μεταβίβασης των Μετοχών έχουν ήδη τιμολογηθεί οι σχετικές υπηρεσίες από τους Εργολάβους, η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα καταβάλλει το Αντάλλαγμα σε Είδος: (α) αναδεχόμενη την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων προς τους Εργολάβους, εφόσον εκκρεμεί ακόμη η εξόφληση τους από την Δ.Ε.Η Α.Ε., ή (β) καταβάλλοντας το ποσό των σχετικών τιμολογίων στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., εφόσον η τελευταία έχει ήδη προβεί σε εξόφληση αυτών.

4.1.6.Η ΔΕΗ Α.Ε. θα αποστέλλει αμελλητί προς την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή διοικητική αρχή η τελευταία υποδείξει σε εκείνη, τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Εργολάβοι και Προμηθευτές, συνοδευόμενα από τις σχετικές Βεβαιώσεις Εκτέλεσης και Αποδοχής των Εργασιών. Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» προβαίνει απ’ ευθείας σε εξόφληση των Εργολάβων και Προμηθευτών της ΔΕΗ Α.Ε., αφότου η ΔΕΗ Α.Ε.

 έχει προβεί στην αντίστοιχη Βεβαίωση Εκτέλεσης και Αποδοχής των Εργασιών. Η εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων δεν συνεπάγεται την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδοχή της καλής εκτέλεσης των εργασιών από μέρους της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» ούτε απαλλαγή της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6.7. Η εξόφληση των τιμολογίων παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

4.1.7.Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα ιταρέχει κάθε εύλογη συνδρομή στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. για το σκοπό της υλοποίησης των Έργων Αποκατάστασης, προβαίνοντας στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες ή/και παραλείψεις.

4.2.Υποχρέωση εκατέρωθεν συνδρομής για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών και απορρόφησης της εταιρείας «Μειαλιγνιτική Α.Ε.»

4.2.1.Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα συνδράμει τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και η ΔΕΗ Α.Ε. την «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», ώστε να λάβει χώρα η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.3. της Προγραμματικής Σύμβασης.

4.2.2.Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών, κατά την προηγούμενη παράγραφο η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα εκκινήσει τις διαδικασίες για την απορρόφηση της εταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε.», ώστε αυτή να συντελεσθεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, και ιδίως για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος Διαθεσιμότητας Εκτάσεων ή/και στην εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση της απορρόφησης της εταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε.» από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

4.3.Παραλαβή των Αποκατασταθεισών ή Αδιατάρακτων Εκτάσεων.

4.3.1.Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα παραλαμβάνει σταδιακά από την ΔΕΗ Α.Ε. τις Αποκατασταθεισες και Αδιατάρακτες Εκτάσεις, τμηματικώς ή κατά Ενιαία Μεταλλευτική Οντότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 6.5. και το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων. Για το σκοπό αυτό η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αποστέλλει στα Συμβαλλόμενα Μέρη την πρόσκληση του όρου 6.5.3. για την Πιστοποίηση από τον Ανεξάρτητο Φορέα ή Πιστοποιητή και την οριστική παραλαβή των σχετικών εκτάσεων με την έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Αποδοχής. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τα πρόσωπα επικοινωνίας του άρθρου 8 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι αρμόδια για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας.

4.3.2.Στο πλαίσιο της διαδικασίας Πιστοποίησης τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ορίσουν από κοινού Ανεξάρτητο Φορέα ή Πιστοποιητή εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη μεταβίβαση των Μετοχών. Ο Ανεξάρτητος Φορέας ή Πιστοποιητής πιστοποιεί εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης της παρ.6.5.3. την εκτέλεση των Εργασιών Αποκατάστασης σύμφωνα με τη διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου, όπως εξειδικεύονται σε ειδική Εκτελεστική Σύμβαση και βασίζονται στο περιεχόμενο των Νέων υπό έγκριση ΑΕΠΟ. Ο Ανεξάρτητος Φορέας ή Πιστοποιητής συντάσσει σχετική γραπτή έκθεση που επιδίδει στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Το κόστος του Ανεξάρτητου Φορέα ή Πιστοποιητή καλύπτεται ισομερώς από την «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και την «ΔΕΗ Α.Ε,».

4.3.3.Εφόσον η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε» ή η ΔΕΗ Α.Ε. διαφωνούν με το περιεχόμενο της έκθεσης του Ανεξάρτητου Φορέα ή Πιστοποιητή της παρ. 4.3.2., έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο της ανωτέρω έκθεσης. Η διαδικασία αντιρρήσεων της παρούσας παραγράφου, ο χρόνος υποβολής αυτών, τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την δεσμευτική για τα μέρη επίλυση της σχετικής διαφοράς και οι πάσης φύσεως λεπτομέρειες για την διευθέτηση των σχετικών αντιρρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου διευθέτησης αυτών, θα προοδιομισθούν σε παραρτημα της Εκτελεστικής Σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η κακή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση των απαπούμενων εργασιών με δικές της δαπάνες. Η διαδικασία της παραγράφου 4.3.2 εφαρμόζεται και στην περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου.

4.3.4.Δεν είναι δυνατή η απόδοση, χρήση και αδειοδότηση των Αποκατασταθεισών Εκτάσεων ή Αδιατάρακτων Εκτάσεων για τις Χρήσεις Γης ή για οποιεσδήποτε νέες χρήσεις γης, χωρίς την έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Αποδοχής από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» η οποία θα χορηγείται αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της παρ. 4.3.2. του παρόντος ή/και την επίλυση των σχετικών αντιροήσεων της παρ. 4.3.3. της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

5.Χρηματοδότηση του Ανταλλάγματος σε είδος.

5.1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν στη χρηματοδότηση του Ανταλλάγματος σε είδος με πόρους από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5.2.Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτός εάν η τυχόν καθυστέρηση ή μη καταβολή τους οφείλεται αποκλειστικούς σε υπαιτιότητά της ή σε γεγονός που ανήκει αποκλειστικούς στη σφαίρα επιρροής της. Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε» ενημερώνει τη ΔΕΗ Α.Ε. εγκαίρως και έγγραφους ως προς τυχόν ενέργειες που απαιτούνται από τη δεύτερη σε σχέση με τα ανωτέρω τιμολόγια των Προμηθευτών και των Εργολάβων για την εκταμίευση των πόρων του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5.3.Η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» είναι αποκλειστικός δικαιούχος των κονδυλίων του προγράμματος της παρ. 5.1. του παρόντος. Τυχόν καταβολή πόρων από το πρόγραμμα της παρ. 5.1 απευθείας προς την ΔΕΗ Α.Ε. λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον αυτή συνάδει με τους όρους του προγράμματος της παρ. 5.1 και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

5.4.Η χρηματοδότηση της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» με πόρους από το πρόγραμμα της παρ. 5.1 του παρόντος αφορά αποκλειστικώς στην καταβολή του Ανταλλάγματος σε είδος.

5.5.Η καταβολή του Ανταλλάγματος σε είδος από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» προς τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές συνδέεται με τον χρόνο και την εν γένει πορεία εκταμίευσης των πόρων του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και με τα αναφερόμενα στους όρους 4.1.5. και 4.1.6.

5.6.Εφόσον εμφανισθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που θα αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης για την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», πέραν εκείνης του προγράμματος της παρ. 5.1. του παρόντος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης του Ανταλλάγματος σε είδος από τις εναλλακτικές αυτές πηγές χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξυπηρετεί αμοιβαίως τα συμφέροντα των Συμβαλλομένων Μερών. Οι ρυθμίσεις των παρ.

5.2.έως 5.5. του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την περίπτωση των ανωτέρω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης του Ανταλλάγματος σε είδος. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές, το άθροισμα της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, δεν δύναται, σε καμία περίπτωση, να υπερβεί την αξία του Ανταλλάγματος σε είδος σύμφωνα με τον όρο 4.1. της παρούσας.

6.Υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

6.1.Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται:

(α) Να προβεί στην απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και να μεταβιβάσει τις Μετοχές στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α..Ε.», σύμφωνα με τον όρο 6.3. της παρούσας.

(β) Να εκτελέσει τις Εργασίες Αποκατάστασης σύμφωνα με τις Νέες υπό έγκριση ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τον όρο 6.4. της παρούσας.

(γ) Να εφαρμόζει το εκτιμώμενο Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων που αναφέρεται στο Παράρτημα 2 και στα περιεχόμενα σε αυτό τοπογραφικά διαγράμματα 2 (i), (ii), (ίϋ) και (ίν), σύμφωνα με τον όρο 6.5 της παρούσας.

(δ) Να προβαίνει στην έκδοση Βεβαίωσης Εκτέλεσης και Αποδοχής των Εργασιών και την αποστολή προς την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε» των τιμολογίων των Προμηθευτών και των Εργολάβων για τις Εργασίες Αποκατάστασης.

6.2.Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων, η οποία έχει ως συνέπεια ιδίως: α) την καθυστέρηση εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος Διαθεσιμότητας των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης ή/και β) την κακή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, ή/και γ) την μη εκταμίευση των πόρων από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή άλλης εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης που εξυπηρετεί αμοιβαίως τα συμφέροντα των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με την παρ. 5,6, και οι οποίες δεν οφείλονται αποκλειστικώς σε υπαιτιότητα της,ιδίως στην περίπτωση γεγονότων ανώτερος βίας ή γεγονότων που εκφεύγουν εν όλω ή εν μέρει της σφαίρας επιρροής της ή/και σε Γεγονός Απόκλισης. Στην περίπτωση ευθύνης της ΔΕΗ ΑΕ κατά τον παρόντα όρο η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται, πέραν των όσων προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας, να προβεί με δικά της έξοδα στις Εργασίες Αποκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στις παραγράφους 4.3.3 και 6.6.3 της παρούσας.

6.3.Μεταβίβαση των Μετοχών

6.3.1,Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα προβεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4872/2021, στην απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης και θα μεταβιβάσει της Μετοχές στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της Απόσχισης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης της απόσχισης του Κλάδου ή μεταβίβασης των μετοχών, που οφείλεται αποκλειστικώς σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και που θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων ή και την πλήρη ή μερική αδυναμία εκταμίευσης των πόρων από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον όρο 6.6.3 εδαφ. γ'και δ’ της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

6.3.2.Οι λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση των Μετοχών προς την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» εξειδικεύονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών

6.4.Υλοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης.

6.4.1.Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υπέχει υποχρέωση υλοποίησης των Εργασιών Αποκατάστασης. Οι Εργασίες Αποκατάστασης δεν περιλαμβάνουν:

(α) τις πόσης φύσεως εργασίες ή ενέργειες που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν στο μέλλον σε Αδιατάρακτες Εκτάσεις και Οικισμούς και δεν σχετίζονται με τις λιγνιτικές εργασίες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στις περιοχές αυτές, ή σε κτιριακές εγκαταστάσεις επί των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης ή για την κατεδάφιση των κτιρίων των συνοδών εγκαταστάσεων, ώστε αυτές να προσαρμοσθούν στις Χρήσεις Γης συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πρόσθετων υποδομών.

(β) τις πόσης φύσεως Εργασίες Διαμόρφωσης και Ανάπλασης επί των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης ή των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών επί αυτών, που εξυπηρετούν τις Χρήσεις Γης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πρόσθετων υποδομών.

(γ) τις πάσης φύσεως εργασίες και ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των Χρήσεων Γης ή σε περίπτωση εισαγωγής νέων χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας πρόσθετων υποδομών.

(δ) τις πάσης φύσεως εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται/προβλέπονται στις Νέες υπό έγκριση ΑΕΠΟ, όπως ορίζονται στην παρ. 1.1.3.

6.4.2.Η Δ.Ε.Η Α.Ε. δεν υπέχει υποχρέωση υλοποίησης Εργασιών Αποκατάστασης που τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των Χρήσεων Γης ή σε περίπτωση εισαγωγής νέων χρήσεων γης με τα ΕΠΣ. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί σε τακτοποίηση ή κατεδάφιση τυχόν υφιστάμενων αυθαίρετων εγκαταστάσεων, κατασκευών και χρήσεων που βρίσκονται στις Γαίες Μεταλιννιτικής Αξιοποίησης εξαιρούμενων των Αδιατάρακτων Εκτάσεων και των Οικισμών, όπου η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει αναπτύξει μεταλλευτική δραστηριότητα

6.4.3.Η ΔΕΗ Α.Ε. συνιστά τον κύριο του Έργου και υπό την ιδιότητα αυτή προβαίνει στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη μελέτη και εκτέλεση των σχετικών Εργασιών Αποκατάστασης σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της και τις εσωτερικές διαδικασίες ανάθεσης, καθορίζοντας και τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Έργου. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε η διακήρυξη για την ανάθεση των Εργασιών Αποκατάστασης και οι σχετικές Συμβάσεις Ανάθεσης να περιλαμβάνουν τις δέουσες ρυθμίσεις και προβλέψεις ώστε να καθίσταται δυνατή η απευθείας εξόφληση των τιμολογίων προς τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές στο πλαίσιο του Ανταλλάγματος σε είδος από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία έχει ενημερώσει την Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4.1.2. της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

6.4.4.Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι αρμόδια για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση της διαδικασίας για την ανάθεση των Εργασιών Αποκατάστασης και την εποπτεία της προόδου αυτών, ιδίως ως προς τα κάτωθι θέματα:

(α) Τη διαμόρφωση των Εργασιών Αποκατάστασης και τη χορήγηση οδηγιών προς τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές για την υλοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης σύμφωνα με τις Απαιτήσεις και Προδιαγραφές που έχει καθορίσει η ίδια.

(β) Τον έλεγχο των σχετικών Εργασιών Αποκατάστασης και ιδίως την διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων στους Εργολάβους σε σχέση με αυτές.

(γ) Την παραλαβή από τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές του αντικειμένου των Εργασιών Αποκατάστασης που έχει δημοπρατήσει εκείνη και την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εκτέλεσης και Αποδοχής Εργασιών ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού για τον ίδιο σκοπό

(δ) Τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διευθέτηση κάποιου ζητήματος που αφορά στην υλοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης και τις σχέσεις με τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές.

6.4.5.Σε περίπτωση που προβλέπεται για την ανάθεση των Εργασιών Αποκατάστασης η έκδοση πόσης φύσεως εγγυητικών επιστολών από μέρους των Εργολάβων ή Προμηθευτών, όπως ενδεικτικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η έκδοση αυτής και η παράδοσή της θα γίνεται προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη σχετική σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και του Εργολάβου ή Προμηθευτή.

6.4.6.Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραχωρεί στους Εργολάβους τους Προμηθευτές την αναγκαία για την υλοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης πρόσβαση στους χώρους και στα εδάφη των Γαιών Μεταλιγνπικής Αξιοποίησης.

6.4.7.Εκ των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στις Γαίες Μεταλιγνπικής Αξιοποίησης, οι εκτάσεις των Οικισμών Κλειδιού, Ποντοκώμης και Πτελεώνα που αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα 1(ίί) και 1 (ϋί) του Παραρτήματος 1 θα παραδοθούν στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, αφότου, με επιμέλεια και δαπάνες της ΔΕΗ ΑΕ, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων των διοικητικών αποβολών, καθώς και η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων και κτιρίων, η απομάκρυνση των υλικών και η εξυγίανση του εδάφους τόσο για τις υπέργειες όσο και για τις υπόγειες κατασκευές. Η εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. χορηγεί ήδη με την παρούσα ρύθμιση, εξουσιοδότηση ποος την ΔΕΗ Α.Ε. όπως αυτή, μετά την περιέλευση των εκτάσεων του προηγούμενου εδαφίου στην κυριότητα της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., προβει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση των ως άνω δικαστικών αποφάσεων και τη διενέργεια των πάσης (ρύσεως ενεργειών που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που, πέραν της ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως, απαιτηθούν επιπρόσθετες ενέργειες από μέρους της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. για την υλοποίηση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων και ενεργειών από την ΔΕΗ Α.Ε., η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ θα προβεί αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες.

6.5.Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων.

6.5.1.Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα ολοκληρώσει τις Εργασίες Αποκατάστασης επί των Γαιών Μεταλιγνπκής Αξιοποίησης και θα παραδώσει την ακώλυτη χρήση του συνόλου των τελευταίων στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», σύμφωνα υε το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Διαθεσιμότητας Εκτάσεων του Παραρτήματος 2, με τα περιλαμβανόμενα σε αυτό τοπογραφικά διαγράμματα 2 (i), (ϋ), (ϋί) και (1ν), όπως αυτό τυχόν θα αναπροσαρμόζεται, τροποποιείται και αναθεωρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση ή/και τυχόν επί μέρους Εκτελεστικές Συμβάσεις. Η εφαρμογή του Προγράμματος Διαθεσιμότητας προϋποθέτει ότι θα τηρηθούν τα ορόσημα που αναφέρονται σε αυτό και αφορούν τα Συμβαλλόμενα Μέρη και, ιδίως, ότι η έγκριση των ΑΕΠΟ που θα διαδεχθούν τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο κύρωσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, θα έχει ολοκληρωθεί έως το χρονικό σημείο που αναφέρεται σε αυτό. Σε περίπτωση καθυστέρησης εγκρίσεως των Νέων υπό έγκριση ΑΕΠΟ, η Τελική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Εργασιών Αποκατάστασης του Παραρτήματος 2 παρατείνεται κατά τον αντίστοιχο χρόνο καθυστέρησης. Σε περίπτωση παράτασης των χρονικών οροσήμων και εν γένει της διάρκειας του προγράμματος χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρατείνονται αντίστοιχα τα χρονικά ορόσημα του Προγράμματος Διαθεσιμότητας Εκτάσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 6.6.7.

6.5.2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συγκροτήσουν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης επιτροπή με αντικείμενο την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων και την προσαρμογή με βάση τις εκάστοτε συνθήκες και περιστάσεις. Η ανωτέρω επιτροπή υποβάλλει στα Συμβαλλόμενη Μέρη, τουλάχιστον ανά εξάμηνο από τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της και οποτεδήποτε άλλοτε παραστεί έκτακτη ανάγκη, γραπτή έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων και τις τυχόν απαιτούμενες επικαιροποιήσεις, αναπροσαρμογές, αναθεωρήσεις και εν γένει τροποποιήσεις αυτού. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες λεπουργίας της ανωτέρω Επιτροπής αυτής θα καθορισθούν από κοινού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη εντός εκατόν είκοσι (120)ημερών από την Έναρξη Ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και θα αποτυπωθούν στη σχετική απόφαση συγκρότησης αυτής και στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών ή στις σχετικές Εκτελεστικές Συμβάσεις.

6.5.3.Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., προσκαλεί εγγράφως τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε παραλαβή, είτε τμηματικώς είτε κατά Ενιαία Μεταλλευτική Οντότητα, των Αποκατασταθεισών ή Αδιατάρακτων Εκτάσεων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, όπως αυτό θα έχει τυχόν διαμορφωθεί κατά το χρονικό σημείο της προσκλήσεως των Συμβαλλομένων Μερών από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. Η διαδικασία της παράδοσης - παραλαβής των Εκτάσεων που άρχισε μετά την έγγραφη πρόσκληση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ολοκληρώνεται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης.

6.5.4.Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παρέχει στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» την αναγκαία ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Εργασιών Αποκατάστασης σε τακτική βάση με τριμηνιαίες έγγραφες αναφορές ή και εκτάκτως εάν απαιτηθεί, ιδίως μετά από έγγραφο αίτημα της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» δύναται να αναθέτει σε τρίτον τεχνικό σύμβουλο, να παρακολουθεί και να διεξάγει, οποτεδήποτε, ελέγχους ή/και μετρήσεις για την διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των έργων, σε συνεννόηση με την Δ.Ε.Η. Α.Ε

6.5.5.Εφόσον κατά το χρόνο της πρόσκλησης του όρου 6.5.3. της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, δεν έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση της εταιρείας «Μεταλιγνπική Α.Ε.» από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υπό τον όρο 4.2.2. της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα παραλάβει τις εκτάσεις που προβλέπονται στον όρο 6.5.3. της παρούσας για λογαριασμό της εταιρείας «Μεταλιγνπική Α.Ε.», χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό οιαδήποτε πράξη των διοικητικών οργάνων της εταιρείας «Μεταλιγνπική Α.Ε.».

6.6.Αποκλίσεις.

6.6.1.Εφόσον οποιαδήποτε στιγμή υποπέσει στην αντίληψη των μελών της επιτροπής της παρ. 6.5.2. της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ή οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών ότι έχει προκύψει ή ενδέχεται να προκύψει Γεγονός Απόκλισης, ενημερώνεται σχετικώς η επιτροπή της παρ. 6.5.2. ώστε να υποβάλει εντός δεκαπέντε [15] ημερών από την χρονική στιγμή που θα λάβει γνώση του Γεγονότος Απόκλισης ή του ενδεχόμενου αυτού έγγραφη εισήγηση προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη με την οποία θα εισηγείται τις αναγκαίες για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης καθυστέρησης τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις, επικαιροποιήσεις και εν γένει προσαρμογές του Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, παραθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης.

6.6.2.Στην περίπτωση της παρ. 6.6,1. παρατείνεται η Τελική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εργασιών Αποκατάστασης για εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με αναθεωρημένο Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, μετά από συμφωνία των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

6.6.3.Σε περίπτωση που η απόκλιση από το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η απόκλιση αυτή οφείλεται αποκλειστικώς σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η τελευταία υποχρεούται να εκτελέσει με δικές της δαπάνες τις Εργασίες Αποκατάστασης στην έκταση, την οποία αφορά η καθυστέρηση με βάση το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας. Με την εκτέλεση των Εργασιών Αποκατάστασης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. απαλλάσσεται οιασδήποτε άλλης ευθύνης ή υποχρέωσης έναντι της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» σε σχέση με την καθυστέρηση από το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων. Στην παρούσα περίπτωση η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» απαλλάσσεται οιασδήποτε άλλης ευθύνης και υποχρέωσης για την καταβολή του Ανταλλάγματος κατά το ποσό του κόστους αποκατάστασης των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, το οποίο θα καταβάλλει η ΔΕΗ ΑΕ βάσει του παρόντος όρου. Στην περίπτωση αυτή το Αντάλλαγμα θεωρείται αντίστοιχα με το καταβληθέν από τη ΔΕΗ ΑΕ κόστος αποκατάστασης, ως εξοφληθέν από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ.

6.6.4.Σε περίπτωση που δεν επέλθει πλήρης ή μερική εκταμίευση των προβλεπόμενων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για λόγους που δεν σχετίζονται αποκλειστικώς με υπαιτιότητα της «ΔΕΗ Α.Ε.» ή δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης ΔΕΗ ΑΕ, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η καταβολή είτε του Ανταλλάγματος είτε του Ανταλλάγματος σε είδος, η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφαρμογής του Προγράμματος Διαθεσιμότητας Εκτάσεων. Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα διαθέτει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια είτε να καταβάλει την Υπολειπόμενη Αξία Συναλλαγής τοις μετρητοίς είτε να επιστρέφει στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκτάσεις ίσης αξίας προς την Υπολειπόμενη Αξία Συναλλαγής. Η επιλογή των εκτάσεων στην περίπτωση αυτή γίνεται από τη εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» με την ακόλουθη σειρά μέχρις ότου καλυφθεί η Υπολειπόμενη Αξία Συναλλαγής: πρώτα από τις μη αποκατεστημένες εκτάσεις, εν συνεχεία από τις αποκατεστημένες εκτάσεις και εν συνεχεία από τις Αδιατάρακτες. Η αξία των εκτάσεων που θα καλύψουν την Υπολειπόμενη Αξία Συναλλαγής υπολογίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή που θα ορίσουν από κοινού τα μέρη σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό της Αξίας Συναλλαγής. Οι λεπτομέρειες σε σχέση με την επιστροφή των εκτάσεων θα ρυθμισθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών ή σε σχετικές Εκτελεστικές Συμβάσεις.

6.6.5.Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης θα παρατείνονται αυτοδικαίως κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα τα σχετικά ορόσημα του Προγράμματος Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων και ιδίως η Τελική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Εργασιών Αποκατάστασης,

6.7.Περίοδος Ευθύνης Δ.Ε.Η.Α.Ε.

6.7.1.Με την επιφύλαξη του όρου 6.7.2., μετά από την έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Αποδοχής ως προς τις εκτάσεις που παραλαμβάνονται από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», είτε τμηματικώς, είτε κατά Ενιαία Μεταλλευτική Οντότητα Αποδοχής:

(α) οι Εργασίες Αποκατάστασης θεωρούνται ολοκληρωμένες και η Δ.Ε.Η. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη έναντι των Συμβαλλόμενων Μερών και έναντι παντός τρίτου σε σχέση με τις Εργασίες Αποκατάστασης και τις πόσης φύσεως επιπτώσεις αυτών (β) η Δ.Ε.Η. αποδεσμεύεται έναντι των Συμβαλλομένων Μερών και έναντι παντός τρίτου από το σύνολο των υποχρεώσεων της μεταλλευτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με ενεργά ή αποκατεστημένα ορυχεία επί των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης ως συνέπεια της παράδοσης των σχετικών εκτάσεων προς χρήση στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» (γ) η Δ.Ε.Η. αποδεσμεύεται έναντι των Συμβαλλομένων Μερών και έναντι παντός τρίτου από πάσης φύσεως υποχρεώσεις σχετικά με τη φύλαξη και διαχείριση των παραδιδόμενων κατά τα ανωτέρω εκτάσεων, η οποία μεταβαίνει στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

(δ) η Δ.Ε.Η. αποδεσμεύεται έναντι των Συμβαλλομένων Μερών και έναντι παντός τρίτου από πάσης φύσεως υποχρέωση παρακολούθησης και εποπτείας των περιβαλλοντικών παραμέτρων επί των ανωτέρω εκτάσεων.

6.7.2.Η ΔΕΗ Α.Ε. εξακολουθεί να ευθύνεται και μετά την παράδοση των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, για τυχόν ρύπανση ή μόλυνση που εμφανισθεί (π.χ. σε υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος) σε αυτές, εφόσον αυτή οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στην μέχρι τότε δραστηριότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ./τος 148/2009 και της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

6.7.3.Εφόσον η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης από τον Ανεξάρτητο Φορέα ή Πιστοποιητή δεν προβεί εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός σε παραλαβή και σε έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Αποδοχής στις εκτάσεις που παραδίδονται σε αυτήν, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. έχει δικαίωμα:

(α) να ορίσει εγγράφως στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» εύλογη προθεσμία για την έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Αποδοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα ημερών (30) ημερών, και

(β) να ζητήσει από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» την άμεση αποκατάσταση των δαπανών για τη φύλαξη και ασφάλεια και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων επί των προς παράδοση εκτάσεων για όσο χρονικό διάστημα η παραλαβή παραμένει ανολοκλήρωτη.

6.7.4.Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ή αδυναμίας της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε» να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω, υπό 6.5.3. υποχρεώσεις της προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε,, η δεύτερη απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη έναντι των Συμβαλλόμενων Μερών και έναντι παντός τρίτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 6.5.1. (α) έως (δ) για τις αντίστοιχες εκτάσεις γης καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που η Έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Αποδοχής παραμένει ανολοκλήρωτη από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

7.Υποχρεώσεις του Δημοσίου.

7.1.Το Ελληνικό Δημόσιο έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και αναλαμβάνει να μεριμνήσει ώστε τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του να παράσχουν εγκαίρως και χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε συνδρομή προς τα υπόλοιπα μέρη της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους από αυτήν και ιδίως:

(α) εγγυάται προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε. την τήρηση των πάσης φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» από την Προγραμματική Σύμβαση, την Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών ή τις Εκτελεστικές Συμβάσεις

(β) θα προβεί μέσω των εκάστοτε αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του σε κάθε αναγκαία ενέργεια για το σκοπό της άμεσης Πιστοποίησης και παραλαβής των Εκτάσεων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία και την Προγραμματική Σύμβαση

(γ) θα παράσχει κάθε εύλογη συνδρομή προς το σκοπό της χρηματοδότησης των υποχρεώσεων της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης

(δ) θα προβεί μέσω των εκάστοτε αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την άμεση και έγκαιρη έγκριση των απαραίτητων στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Μελετών περιβαλλοντ'κών επιπτώσεων και των πάσης φύσεως τεχνικών μελετών που τελούν υπό καθεστώς εγκρίσεως ή εκπόνησης, τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία και στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

(ε) θα συνδράμει την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» μέσω των εκάστοτε αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών του για την άμεση έκδοση της Βεβαίωσης Οριστικής Αποδοχής σύμφωνα με την παρ. 4.3.2. της Προγραμματικής Σύμβασης, τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία και την Προγραμματική Σύμβαση

(στ) θα προβεί μέσω των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών του σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση και έγκυρη αποδέσμευση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και έναντι παντός τρίτου αττό τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 6.5. Προγραμματικής Σύμβασης.

7.2.Εφόσον η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» παραλείπει να εκπληρώσει ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις της από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών ή τις Εκτελεστικές Συμβάσεις, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως το Ελληνικό Δημόσιο για την πλημμέλεια, άρνηση ή παράλειψη της, προσκομίζοντας τη σχετική αλληλογραφία και τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αυτή η παράβαση από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

7.3.Μετά την ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το πρώτο προβαίνει σε έλεγχο των διαπιστώσεων της Δ.Ε.Η, Α.Ε. εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Το Ελληνικό Δημόσιο ειδοποιεί την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» σχετικά με την ενημέρωση που έλαβε από την Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 7.2. του παρόντος.

7.4.Εφόσον ο έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου της προηγούμενης παραγράφου δεν αναδείξει κάποιο ελάττωμα των διαπιστώσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εκείνο προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην άμεση εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»

7.5.Το Δημόσιο εποπτεύει, υπό την ιδιότητα του αποκλειστικού μετόχου, την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» ως προς τη διαχείριση των οικονομικών της και μεριμνά ώστε η τελευταία να διαχειρίζεται τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά τρόπο επωφελή για την καταβολή του Ανταλλάγματος σε είδος.

7.6.Για τις υποχρεώσεις του Δημοσίου ιτου προβλέπονται στο παρόν άρθρο, το Δημόσιο απαλλάσσεται σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, για όσο χρόνο διαρκούν αυτά, ή γεγονότος που δεν βρίσκεται εν όλω ή εν μέρει στην σφαίρα επιρροής του ή άλλων γεγονότων απόκλισης, καθώς και σε περίπτωση αποκλειστικής υπαιτιότητας της ΔΕΗ Α.Ε.

8.Εκκαθάριση εκατέρωθεν υποχρεώσεων και καταβολές προς τρίτους.

8.1.Ο μηχανισμός και η συχνότητα της εκκαθάρισης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών, θα προσδιορισθούν στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών ή σε Εκτελεστική Σύμβαση.

8.2.Η οριστική εκκαθάριση των εκατέρωθεν σχέσεων των Συμβαλλομένων Μερών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την Τελική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Εργασιών Αποκατάστασης, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6.4. της Προγραμματικής Σύμβασης.

 9.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

9.1.Κάθε Διαφορά που προκύπτει από την Προγραμματική Σύμβαση θα επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

9.2.Εάν και όποτε προκύψει Διαφορά σε σχέση με την Προγραμματική Σύμβαση τα Μέρη θα συνεργάζονται καλόπιστα προς το σκοπό επίλυσης της.

9.3.Σε περίπτωση που οι Συμβαλλόμενοι δεν καταλήγουν σε συμφωνία τότε η διαφωνία παραπέμπεται σε διαιτησία με βάση τον ΚΠολΔ και με εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό δίκαιο.

10.Παρακολούθηση της υλοποίησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

10.1.Προς το σκοπό της παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ- ΔΑΜ του ν. 4872/21, θα ορίσει ένα πρόσωπο επικοινωνίας, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία, την ανταλλαγή πληροφοριών, την ενημέρωση και την εν γένει επικοινωνία, όσον αφορά στην υλοποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

10.2.Τα πρόσωπα επικοινωνίας της προηγούμενης παραγράφου θα διαθέτουν την αναγκαία τεχνική γνώση και εμπειρία για να παρακολουθήσουν την υλοποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. Τα πρόσωπα επικοινωνίας θα εκπροσωπούν τα Συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ - ΔΑΜ του ν. 4872/21 (Α 247) και θα οριστούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ -ΔΑΜ εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

10.3.Τα πρόσωπα επικοινωνίας της παρ. 1 μπορούν να ανακαλούνται ελεύθερα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη που τα όρισαν και αντικαθίστανται από άλλα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Ο ορισμός των προσώπων επικοινωνίας του παρόντος άρθρου από τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνει χώρα με έγγραφη ενημέρωση που απευθύνεται προς αυτά από το μέρος που όρισε το συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνίας.

10.4.Επί μέρους ζητήματα και λεπτομέρειες σε σχέση με τη διαχείριση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα προσδιορισθούν στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.

11.Έναρξη ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

11.1.Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ και θα παράγει αποτελέσματα από την κύρωση της με νόμο, χωρίς να απαιτείται άλλη ειδοποίηση.

11.2.Με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου, κάθε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που έπεται της κυρώσεως της με νόμο, λαμβάνει χώρα και αναπτύσσει ισχύ, μόνον μετά την κύρωσή της με νόμο. Οι επουσιώδεις τροποπσήσεις και η αναθεώρηση-επικαιροποίηση του Προγράμματος Διαθεσιμότητας των Εκτάσεων, λαμβάνουν χωρά και αναπτύσσουν ισχύ με συμφωνία των μερών.

12.Εφαρμοστέο Δίκαιο

12.1.Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση διεπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Σε πίστωση των ανωτέρω, η Σύμβαση συνταχθηκε και υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, έκαστο δε των Συμβαλλόμενων Μερών έλαβε απο ενα

 

Αθήνα 7-7-2022

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022


κλικ για το Νόμο με τα Παραρτήματα από το Εθνικό Τυπογραφείο

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου