.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας: 5η συνάντηση δικτύου εμπλεκομλενων μερών - EPICAH

Ο σχεδιασμός του ετήσιου διασυνοριακού θεματικού εργαστηρίου για το έτος 2018 και η παρουσίαση των συμπερασμάτων αξιολόγησης των καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης στην Καστοριά και στις Πρέσπες τον Ιούνιο του 2018 στους εταίρους του έργου Epicah, ήταν τα δύο βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης ενδιαφερομένων μερών που πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2018 στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των έργων που παρουσιάστηκαν ως καλές πρακτικές, οι διακρατικοί εταίροι του έργου Epicah ξεχώρισαν μεταξύ άλλων
 το έργο αποκατάστασης του τέμπλου και των τοιχογραφιών της Παναγίας και αποκατάσταση της εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων,
 η αποκατάσταση των τοιχογραφιών και των ξύλινων τμημάτων του Αρχοντικού Τσιατσιαπά στη συνοικία Απόζαρι,
 το νέο φεστιβάλ Πρεσπών: οι κυρές των λιμνών (PRESPAS),
 η προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής των Πρεσπών με τη χρήση τεχνολογιών του μέλλοντος (Ηλιακά σκάφη) (GREEN BOAT).
Τα παραπάνω έργα ξεχώρισαν κυρίως λόγω της μεγάλης συνάφειας με τους στόχους του έργου Epicah, δεδομένου ότι:
• αξιοποιούν καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές (π.χ. αυτόματοι ξεναγοί κλπ)
• αναδεικνύουν συνολικά την περιοχή,
• ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα,
• αναδεικνύουν συνολικά την περιοχή,
• προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού εμπλέκοντας πολύ ενεργά τοπικούς φορείς και πληθυσμό,
• αναδεικνύουν την ουσιαστική συνεργασία και αλληλεπίδραση των πληθυσμών των συνόρων,
• αποτελούν ένα μοντέλο βιώσιμης αξιοποίησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς,
• αποδεικνύουν με τον πιο ηχηρό τρόπο την υπεύθυνη στάση της τοπικής κοινότητας απέναντι στην προστασία και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων.
Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων προχώρησαν στην αξιολόγηση του θεματικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καστοριάς, στις 05 Ιουνίου 2018. Όλοι οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι η μεγάλη επιτυχία του σεμιναρίου οφείλεται στην άριστη οργάνωση, στο υψηλό επίπεδο όλων των παρουσιάσεων, στην ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων φορέων για άτομα με αναπηρίες και στη συμμετοχή των διαχειριστικών αρχών.
Η 5η συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων, ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με το σχεδιασμό της διοργάνωσης και το θεματικό περιεχόμενο του ετήσιου θεματικού εργαστηρίου του έργου Epicah. Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή όλων των απόψεων οι οποίες και προσδιόρισαν τους βασικούς θεματικούς άξονές του θεματικού εργαστηρίου. Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα το ετήσιο διασυνοριακό θεματικό εργαστήριο να πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2018, στην πόλη της Καστοριάς.

* Το τοπικό δίκτυο εμπλεκόμενων μερών του έργου Epicah απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς πολιτισμού, περιβάλλοντος, τουρισμού και περιφερειακής ανάπτυξης.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου