.

Tufe 2018: διεπιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής

- Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο του ΤΕΕ για την Οικονομία, την Κοινωνία και την Κλιματική Αλλαγή
- Εκτεταμένη επιστημονική συζήτηση για τη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας.
- Κοινή δήλωση τριών μεγάλων διεθνών φορέων του τεχνικού κόσμου


Με μεγάλη επιτυχία και διεθνή απήχηση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Πρώτου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις των μέγα τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, στην κατασκευαστική βιομηχανία και την αγορά ακινήτων», που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΤΕΕ, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers και το Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA- Working Party on Land Administration, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Οι τρεις αυτοί μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί του τεχνικού κόσμου, αμέσως μετά, υπέγραψαν κοινή δήλωση στο πλαίσιο της θεματικής του συνεδρίου του ΤΕΕ που υπογραμμίζει το κοινό όραμα των επαγγελματιών μηχανικών να ακολουθήσουν τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Στο συνέδριο περισσότεροι από εξήντα (60) διακεκριμένοι ομιλητές από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας 5 ηπείρους του πλανήτη. Μηχανικοί, εκπρόσωποι Φορέων και Διεθνών Οργανισμών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν επαγγελματικές εμπειρίες και επιστημονικές γνώσεις ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας. Εξετάστηκαν σύγχρονα και επίκαιρα θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και οι τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη, η τυποποίηση BIM (Building Information Modeling), οι έξυπνες πόλεις, η αειφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη διαχείριση γης και ακίνητης περιουσίας, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και θέματα λιγότερο προβεβλημένα όπως η αρχιτεκτονική στην Αφρική και στην Κορέα, οι γυναίκες τοπογράφοι μηχανικοί στον Αραβικό κόσμο κλπ

Στασινός: Χρειάζεται επιστημονική γνώση και επάρκεια για την άσκηση αναπτυξιακών πολιτικών
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Το ΤΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία να φέρει στην Ελλάδα διακεκριμένους επιστήμονες και να συζητήσουμε σε ένα εξειδικευμένο συνέδριο θέματα αιχμής για την επιστήμη, την οικονομία και την κοινωνία, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Το πως δηλαδή αυτοί οι τομείς της ζωής μας επηρεάζονται και επηρεάζουν σήμερα το δομημένο περιβάλλον συνολικά, την αγορά ακινήτων και τον κατασκευαστικό κλάδο. Πιστεύω βαθιά ότι η επιστημονική έρευνα ανοίγει δρόμους ανάπτυξης. Ειδικά στην Ελλάδα, που έχει καθυστερήσει πολύ σε αυτές τις πολιτικές και έχει χτυπηθεί πολύ έντονα από την κρίση, η επιστημονική έρευνα πάνω στην αποδοτικότητα και τη σημασία συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων μπορεί να χαράξει νέους δρόμους για μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι χρειάζεται επιστημονική γνώση και επάρκεια για την άσκηση τέτοιων πολιτικών και για αυτό τον λόγο αναλαμβάνει συνέχεια πρωτοβουλίες τόσο για την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου όσο και για την πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων τάσεων της επιστήμης και του επαγγέλματος του μηχανικού, όπως, μεταξύ άλλων, τα ηλεκτρονικά συστήματα για το δομημένο περιβάλλον, την ενιαία και διαλειτουργική χρήση γεωχωρικών δεδομένων, τον σχεδιασμό βέλτιστων πολιτικών στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς είναι ήδη εδώ και θα εξαπλωθούν, ως πραγματικές εφαρμογές τα επόμενα χρόνια. Τα εργαλεία δίνουν πλέον τη δυνατότητα τα σχέδια που εκπονούνται σε κάθε επίπεδο να είναι διαρκώς εξελισσόμενα και προσαρμοζόμενα στις ανάγκες μιας κοινωνίας, μικρής ή μεγάλης. Δημιουργούν όμως και νέες προκλήσεις, με κυριότερη την ανάγκη ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στις αποφάσεις. Το ΤΕΕ στη χώρα μας και οι φορείς των μηχανικών παντού στον κόσμο οφείλουμε και μπορούμε να στηρίξουμε τα κράτη και τις κυβερνήσεις να κάνουν γρήγορα και σωστά τις κατάλληλες πολιτικές επιλογές».

Πανιάρας: Απαιτείται σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για την κλιματική αλλαγή στη χώρα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Ιωάννης Πανιάρας, ανέφερε κατά την τοποθέτηση του: «H κλιματική αλλαγή είναι μια πρόκληση που απαιτεί λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό της, αλλά και μια αναπόφευκτη πραγματικότητα που επιβάλλει την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών προσαρμογής. Για να θωρακιστεί η χώρα έναντι των αναμενόμενων επιπτώσεων, χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι το περιβάλλον στο οποίο θα ζούμε και θα λειτουργούμε στο μέλλον δεν θα είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Απαιτείται σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων με βάση ένα κοινά αποδεκτό, αξιόπιστο κλιματικό μοντέλο, που θα αξιοποιεί τα υφιστάμενα και μελλοντικά κλιματικά δεδομένα, προώθηση συνεργατικών δράσεων ειδικά εντός ενιαίων κλιματικών ζωνών και μοντέλα χρηματοδότησης που θα ενισχύουν την καινοτομία και τις επενδύσεις για την προσαρμογή. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θεωρεί την κλιματική αλλαγή σημαντική προτεραιότητα και συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισής της.».

Vonier: πρέπει να σταματήσουμε την αδιάκριτη καταστροφή φυσικών τοπίων και γεωργικών εκτάσεων
Ο Thomas Vonier, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (International Union of Architects – UIA) και πρώην πρόεδρος της Αμερικάνικης Ένωσης Αρχιτεκτόνων σημείωσε: «Ο πλανήτης μας και οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν δύο σοβαρά προβλήματα: πρωτοφανή ποσοστά περιβαλλοντικής υποβάθμισης, δημιουργώντας επιβλαβείς κλιματολογικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες ανάγκες σε μια εκπληκτική κλίμακα. Αυτές οι προκλήσεις προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα αστικής ανάπτυξης που καταστρέφουν την κληρονομιά, καταστρέφουν τους οικοτόπους, σπαταλούν πόρους και διαιωνίζουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες.
Αν ελπίζουμε ότι θα απαντήσουμε ποτέ σε αυτές τις δυνάμεις, θα πρέπει να σταματήσουμε την αδιάκριτη καταστροφή φυσικών τοπίων και γεωργικών εκτάσεων. Συγκεντρώνοντας τους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και της τοπογραφίας - με την συμβολή του τοπίου, του εσωτερικού, του οικονομικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δείχνει τον μόνο δρόμο προς τα εμπρός: να δεσμευτεί σε μια ισχυρή, διεπιστημονική εργασία για να διασφαλίσει ότι χτίζουμε υπεύθυνα, για όλες τις ηλικίες.
Κάθε μέρα χάνουμε εκατομμύρια πολύτιμων στρεμμάτων από την εξαρτώμενη από την αυτοκινητοβιομηχανία περιαστική επέκταση. Αυτό συνεπάγεται τεράστια κοινωνικά, περιβαλλοντικά, υγειονομικά και οικονομικά κόστη. Μόνο μέσω του σχεδιασμού και μόνο με συντονισμένη δράση μπορούμε να ελπίζουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυνάμεις.
Αρχιτέκτονες απ' όλον τον κόσμο συμμετέχουν με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) σε μια δέσμευση για να πετύχουμε περιβαλλοντική διατήρηση, υπεύθυνη διαχείριση και δίκαιη ανάπτυξη. Δεχόμαστε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι κοινότητες εξυπηρετούν όλους τους ανθρώπους και εκφράζουμε βαθιά εκτίμηση στο ΤΕΕ για την αναγνώρισή του ότι όλα τα μέλη της βιομηχανίας σχεδιασμού και κατασκευών συμμετέχουν σε αυτό το καθήκον».

Πότσιου: Η διαχείριση της γης πυλώνας της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά
Η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Χρυσή Α Πότσιου, τόνισε: «Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων και η Επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη που ασχολείται με την Διοίκηση της Γης και το Κτηματολόγιο συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο Διεπιστημονικό συνέδριο TUFE2018, με εξειδικευμένους και διεθνούς φήμης ομιλητές, οι οποίοι παρουσίασαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος ως προς την διαχείριση της γης, του δομημένου περιβάλλοντος και της αγοράς ακίνητων, η ομαλή λειτουργία της οποίας θεωρείται διεθνώς ως πυλώνας της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν θέματα όπως οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις για την συλλογή, επεξεργασία και διάθεση της κατάλληλης γεωχωρικής πληροφορίας στην κοινωνία (κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κλπ.) για την ορθότερη και πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών, τη διαφάνεια και καλή διακυβέρνηση των σύγχρονων πόλεων, την ισότητα των δύο φύλλων, την οικονομική ελευθερία, την ελευθερία από τη διαφθορά, κλπ. Οι ομιλίες περιλάμβαναν θέματα όπως η χρήση της τεχνολογίας του crowdsourcing στο επάγγελμα του τοπογράφου, η τεχνολογία του blockchain που αναμένεται να φέρει τεράστια αλλαγή στον τρόπο που ζούμε, σκεπτόμαστε και εργαζόμαστε αντίστοιχη με αυτήν που έφερε το internet 30 χρόνια πριν, οι πολιτικές γης για την διασφάλιση και ενδυνάμωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη γη και τα ακίνητα, οδηγίες για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, τρισδιάστες κτηματολογικές εγγραφές, εκτιμήσεις αξιών γης σε περιοχές που δεν υπάρχουν νόμιμα και εγγεγραμμένα δικαιώματα, διεθνείς αρχές για τη βιώσιμη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, οι επιπτώσεις από τη χρήση του διαδικτύου, του cloud και της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως η χρήση Airbnb, στην αγορά ακινήτων, η χωρική δικαιοσύνη και η διασφάλιση αυτής στην εποχή της ραγδαίας αστικοποίησης, και ο ρόλος του κτηματολογίου για την επίτευξη κοινωνικής σταθερότητας και ευημερίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι τρείς διεθνείς φορείς των μηχανικών όπως οι Αρχιτέκτονες, οι Τοπογράφοι και οι Πολιτικοί μηχανικοί συνυπόγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία συμφωνούν και αποφασίζουν να αναπτύξουν ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων κλάδων όπου θα αναδείξουν τη χρησιμότητα της αρχιτεκτονικής, της στατικής επάρκειας των κατασκευών και της αξιόπιστης χωρικής πληροφορίας για την διαχείριση της αστικοποίησης και την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030».

Χατζηδάκης: Άμεση ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης τόσο των κτιρίων όσο και των υποδομών
Ο Άρης Χατζηδάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (European Council of Civil Engineers - ECCE) τόνισε: «Απαιτείται συνεργασία και διεπιστημονική αντιμετώπιση των σύνθετων παγκόσμιων προβλημάτων: κλίμα, ακραία φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, αστικοποίηση πέρα από κάθε δυνατότητα των πόλεων, φτώχεια, μετακίνηση πληθυσμών.
Υπάρχει ανάγκη υψηλού επιπέδου μόρφωσης των μηχανικών όχι μόνο στις θετικές επιστήμες αλλά και στις ανθρωπιστικές γνώσεις και στον πολιτισμό. Κρίσιμος και αναντικατάστατος για τη διατήρηση του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου των μηχανικών είναι ο ρόλος των συλλόγων και κυρίως των Επιμελητηρίων των μηχανικών. Αυτά οφείλουν μέσα από τις διαδικασίες της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και του σεβασμού των κανόνων της δεοντολογίας να καθιερώσουν το επίπεδο του επαγγέλματος και την διεπιστημονική προσέγγιση που απαιτεί η σύνθετη παγκόσμια κλίμακα των προκλήσεων και προβλημάτων
Υπάρχει άμεση ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των υποδομών της Ευρώπης. Οι αρχές του αειφόρου σχεδιασμού πρέπει να γίνουν καθημερινή πράξη. Οι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες που έχουν χαρακτηριστεί ως «διευρωπαϊκό δίκτυο» πρέπει να συντηρηθούν για να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα τους στις νέες συνθήκες κυκλοφορίας και οδικών φορτίων.
Υπάρχει ανάγκη ενός ευρωπαϊκού χάρτη προτεραιοτήτων για την αναβάθμιση των υποδομών και του υπάρχοντος κτιριακού πλούτου. Είναι κυρίως θέμα διατήρησης της ποιότητας ζωής και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

Fredrik Jestrquist: να συνεργαστούμε πιο διεπιστημονικά για να καλλιεργούμε ιδέες και να μοιραστούμε την παγκόσμια εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές
Ο Fredrik Jestrquist, προεδρεύων στο Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA- Working Party on Land Administration, τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης, ειδικά για την επιτυχή επαφή επαγγελματιών και ερευνητών από τρεις παρακείμενους κλάδους: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Διαχείρισης Γης. Καθώς οι κοινωνίες μας μεγαλώνουν σε πολυπλοκότητα και μας επηρεάζουν τα ίδια megatrends, πρέπει να συνεργαστούμε πιο διεπιστημονικά για να καλλιεργούμε ιδέες και να μοιραστούμε την παγκόσμια εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, λέει ο κ. Zetterquist. Μερικά από αυτά τα megatrends είναι: η αστικοποίηση, η μετανάστευση, η αλλαγή του κλίματος, η ψηφιοποίηση, νέα επιχειρηματικά οικοσυστήματα, οι ανατρεπτικές τεχνολογίες κ.λπ. (δηλαδή τάσεις που είναι πρόκληση και παρέχουν ευκαιρίες). Ο κ. Zetterquist περιέγραψε την ανάγκη για λύσεις που βρίσκονται εντός του εξωτερικού ορίου, του λεγόμενου Πλανητικού Ορίου, όπως αυτό ορίζεται από την αλλαγή των χρήσεων γης, την κλιματική αλλαγή, τη χρήση γλυκού νερού, την αγροτική και δασική ευρωστία, κτλ. Τα κοινωνικά όρια δεν παραβιάζονται, έτσι ώστε να μην υπονομεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αλλαγή πρέπει να είναι εντός αυτών των ορίων, ώστε να διασφαλιστεί μια δίκαιη, ασφαλής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη. Απαιτείται μια διατομεακή, ολιστική προσέγγιση και αυτό είναι και το κύριο μήνυμα στη διάσκεψη, το οποίο ενισχύθηκε από πολλές από τις παρουσιάσεις των αντιπροσώπων. Μια χώρα που γνωρίζει και διαχειρίζεται σωστά το φυσικό της τοπίο, το χτισμένο περιβάλλον, τις υποδομές, τη χρήση της γης και την ιδιοκτησία της γης μπορεί να προγραμματίσει το μέλλον της και να μετριάσει τις κρίσεις προτού προκύψουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένες προσπάθειες, καταλήγει ο κ. Zetterquist.

Φιντικάκης: παγκόσμιο μήνυμα συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών ειδικοτήτων των μηχανικών που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης
Ο Νίκος Φιντικάκης Αντιπρόεδρος Region II της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (International Union of Architects – UIA) σημείωσε: «Η πρωτοβουλία του ΤΕΕ για τη διοργάνωση του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου μεταξύ των Επιστημονικών Κλάδων που εκπροσωπούνται στο Διεθνή Χώρο από Έλληνες Επιστήμονες όπως τον Αρχιτέκτονα Νίκο Φιντικάκη, Αντιπρόεδρο της UIA, τον Πολιτικό Μηχανικό Άρη Χατζηδάκη, Πρόεδρο του ECCE και τη Τοπογράφο Μηχανικό Χρυσή Πότσιου, Πρόεδρο της FIG, είναι εξαιρετικά σημαντική και θα έλεγα πρωτοποριακή για τη Διεθνή Κοινότητα των Μηχανικών. Αυτό οφείλεται επίσης στη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από το χώρο της Κοινωνίας της Οικονομίας και του Περιβάλλοντος όπως οι καθηγητές Carlos Moreno, Παναγιώτης Πετράκης και Antonio Riverso. Στόχος του Συνεδρίου που έτυχε καθολικής αποδοχής και συμμετοχής ήταν η ανάπτυξη ενός επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των Ειδικοτήτων των Μηχανικών στους τομείς της Εκπαίδευσης και των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, προσπαθώντας να μετατρέψει τις αντιπαλότητες σε γόνιμη συνεργασία, διατηρώντας τη διακριτότητα των διαφορετικών επιστημονικών ρόλων και δεδομένης της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης. Το παγκόσμιο μήνυμα του Προέδρου της UIA Thomas Vonier οτι «Το κάθε κτίριο έχει τον Αρχιτέκτονά του» μπορεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο μήνυμα συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών ειδικοτήτων των μηχανικών που συμβάλλουν στην υλοποίηση των έργων για μια βιώσιμη ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Πρόεδροι των Κρατών-Μελών της UIA που συμμετέχουν στο Συνέδριο μου ζήτησαν να διαβιβάσω τα συγχαρητήριά τους και τις ευχαριστίες τους για το εξαιρετικά επιτυχημένο Συνέδριο που οργάνωσε το ΤΕΕ με τη πρωτοβουλία του Προέδρου του Γιώργου Στασινού και όλων των μελών του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ».

Υπογραφή κοινής δήλωσης τριών διεθνών φορέων
Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, στον απόηχο των δεκάδων υψηλού επιπέδου επιστημονικών παρουσιάσεων, οι Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors,UIA – International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers, υπέγραψαν για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο κοινό κείμενο διακήρυξης με το οποίο δηλώνουν ότι: "Έχουμε κοινό όραμα να αναπτύξουμε βιώσιμα επαγγέλματα, να ενημερωνόμαστε για τις τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και κλιματικές αλλαγές και την επίδραση αυτών στα επαγγέλματά μας, να είμαστε περιεκτικοί χωρίς αποκλεισμούς, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και να αναπτύξουμε δυνατές συνέργειες ακολουθώντας τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030."

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου