.

Εσπερίδα Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία Από την Θεωρία στην Πράξη

Η εσπερίδα γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy” (SΥΜΒΙ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe, που υλοποιεί ο Δήμος Κοζάνης και του έργου “Material Match Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE που υλοποιεί η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης,Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

19.00 – 19.15 Εγγραφές
19.15 – 19.30 Χαιρετισμοί
19.30 – 19.45 Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Κοζάνης, το έργο SYMBI
Δημήτριος Κακουλίδης, Δήμος Κοζάνης - Νικόλαος Κουτσομάρκος, Εξωτερικός Συνεργάτης έργου
19.45 – 20.00 Παρουσίαση του έργου LIFE M3P και της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας για τη βιομηχανική συμβίωση
Νικόλαος Ντάβος, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
20.00 – 20.15 Σχέδια Δράσης Κυκλικής Οικονομίας: Από την θεωρία στην πράξη, το έργο BIOREGIO
Δρ. Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης, Διευθυντής ΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας
20.15 – 20.30 CESME – Κυκλική Οικονομία και ΜΜΕ: Όταν η Καινοτομία Συναντά την Κυκλική Οικονομία
Δρ. Χρήστος Καρκανιάς, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ - Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατ. Θεσσαλονίκης
20.30 – 20.45 Κυκλική Οικονομία στον κλάδο του ξύλου: Η περίπτωση της Μαύρης Πεύκης
Χλιάπας ΑΕ – Βιομηχανία Ξύλου
20.45 – 21.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου