.

ΔΕΗ: ISO στο ΛΚΔΜ

Στις 28-29/03/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, η επιθεώρηση αξιολόγησης του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης του Λιγνιτικού Κέντρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001.
Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας είναι η πρώτη μονάδα της Επιχείρησης που πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. Επισημαίνεται ότι τόσο ο ενεργειακός έλεγχος και η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Αξιολόγησης όσο και η ανάπτυξη του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης έγινε αποκλειστικά και μόνο από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της Επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού της Επιχείρησης, η ΔΕΗ Α.Ε παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου