.

Έκκληση Αθανασόπουλου προς Εργαζόμενους της ΔΕΗ για Λιγότερες Δαπάνες και Μεγαλύτερη Απόδοση

[...Τρίτον, η κερδοφορία της Επιχείρησης σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους, θα καταστήσουν δυνατή την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων υπό τη μορφή δανεισμού από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου...]

κλικ για όλο το άρθρο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου