.

Χρήσιμες συνδέσεις θεμάτων ενέργειας για μαθητές και δασκάλους


1.      www.academyofenergy.org (ACADEMY OF ENERGY) ΑΚΑΔΗΜΙΑ της ενέργειας: Η σχετιζόμενη ενέργεια παρουσιάζεται σχετικά με τις δραστηριότητες δασκάλων και μαθητών. Περιέχει ένα πλήθος πληροφοριών όσον αφορά την σωστή εκμετάλλευση  και την διατήρηση της ενέργειας.

2.      http://www.getwise.org/ (LIVING WISE RESOURCE ACTION PROGRAMS®) Έξυπνα Προγράμματα Ζωτικών Πόρων Ενέργειας: ένα καινοτομικό σχέδιο που συνδυάζει δραστηριότητες για μαθητές των τάξεων 4-8 με σκοπό την εκμάθηση συντηρήσεως της ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να ρυπαίνουμε το περιβάλλον.

 

3.      http://www.ase.org/educators/index.htm (The Alliance to Save Energy (ASE)) Η Επιτροπή Εξοικονόμησης Ενέργειας (ASE): συμμετέχει με διάφορες δραστηριοποιήσεις της σχετιζόμενης ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας στοιχειώδη και μεσαία μαθητικά σχολικά πλάνα. Παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες και πηγές για τα Πράσινα Σχολεία. 

4.      http://www.energy.ca.gov/education (California Energy Commission's) Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνιας: «Αναζήτηση ενέργειας». Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει διάφορες δραστηριοποιήσεις για την μελέτη της ενέργειας, δραστηριοποιήσεις όπως αυτή του Watt, της ιστορίας της ενέργειας.

5.      http://www.eren.doe.gov/ (Energy Efficiency and Renewable Energy Network) (EREN) Αποδοτικότητα ενέργειας και Ανανεώσιμες Δίκτυα Ενέργειας. Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει πληροφορίες για τα σχολεία της U.S. στα οποία είναι εγκατεστημένα ηλιακά και άλλα ανανεώσιμα ενεργητικά συστήματα όπου συχνά συνοδεύονται με προγράμματα και με ελεγμένα στοιχεία.

6.      http://www.eren.doe.gov/energysmartschools/ (Energy Smart Schools) Δραστήρια Ενεργειακά Σχολεία: είναι μια καμπάνια από την Αμερική, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου της Ενέργειας της U.S. Αυτό το πρόγραμμα ενημερώνει τα σχολεία στο να διαχειρίζονται εξυπνότερα την ενέργεια, ανταμείβοντας την μικρή τους κοινότητα.

7.      http://www.need.org/ (The mission of the NEED (National Energy Education Development) Το έργο της Εθνικής Παιδείας Αξιοποίησης Ενέργειας: Το σχέδιο είναι να ευαισθητοποιεί την κοινωνία δημιουργώντας πραγματικές σημειώσεις σχεδιάζοντας και παραδίδοντας σχεδιαγράμματα και πολύπλευρα επιμορφωτικά  προγράμματα γύρω από την ενέργεια.

8.      http://www.energy.gov/ (Official U.S. Department of Energy website) Επίσημo Υπουργείο της ενέργειας των Η.Π.Α.

 

9.      http://www.edisonkids.com (Edison International) Διεθνής Edison. – Πολλές φανταστικές δραστηριότητες και ενδιαφέρουσες ιδέες για μαθητές και εκπαιδευτικούς παρουσιάζονται μέσα στο επιστημονικό εργαστήριο ενέργειας του Διεθνούς Edison, κατάλληλο για παιδιά.

10.  http://www.energyideas.org (Energy Ideas Clearinghouse) Ενεργειακές Ιδέες του Clearinghouse: προσφέρει έρευνες και πληροφορίες για την σχετιζόμενη ενέργεια στον Β. Ειρηνικό. Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς χρέωση τον αριθμό: 1-800-872-3568 ενώ οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βασικά στοιχεία επίλυσης ενέργειας, αναζητώντας για πρόσθετες πληροφορίες και πόρους, προτεινόμενα σχέδια.

11.  http://www.epa.gov/globalwarming/kids Environmental Protection Agency. Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος: αυτή η περιοχή είναι αφιερωμένη να πληροφορεί για την παγκόσμια θέρμανση.

12.  http://www.nrel.gov/education/links.html (National Renewable Energy Laboratory) Επιστημονικό Εργαστήριο Εθνικής Ανανεώσιμης Ενέργειας: Κέντρο για προγράμματα εκμάθησης – προβλέπει σχέδια, ιδέες και πόρους για μαθητές όλων των ηλικιών.

13.  http://www.eren.doe.gov/roofus/ Είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου της ενέργειας των Η.Π.Α. όσον αφορά την απόδοση ενέργειας και τις Ανανεώσιμα Δίκτυα Ενέργειας (EREN). Αυτή η περιοχή επίσης δείχνει μια λίστα παιδιών της σχετιζόμενης ενέργειας στην περιοχή: http://www.eren.doe.gov/kids.html

14.  http://www.earthdog.com/entrance.html Συζητάει τους ανανεώσιμους πόρους ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, κλπ. ‘‘Earth Dog‘‘ είναι ένα διασκεδαστικό σκίτσο που προσπαθεί να διδάξει την περιβαλλοντική αντίληψη σε όλους. Μπορείς να ενημερωθείς για τις πολύτιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή:    http://www.earthdog.com/renew.html

15.  http://www.fsec.ucf.edu/ed/teachers/ Προσφέρεται από το Ενεργειακό Ηλιακό Κέντρο της Φλόριντας, ένα ινστιτούτο το οποίο έχει ιδιαίτερα ευαισθητοποιηθεί, κάνοντας σημαντικές προσπάθειες στην αξιοποίηση των σωστών πόρων για δασκάλους και μαθητές. Η περιοχή αυτή περιέχει δυο ελκυστικές επιχορηγήσεις για τεχνικές μονάδες ηλιακής ενέργειας: ηλιακά θέματα (http://www.fsec.ucf.edu/ed/SM/Index.htm) για δασκάλους και μαθητές των τάξεων 4-8 και ηλιακά θαύματα  (http://www.fsec.ucf.edu/ed/sw/) για μαθητές και δασκάλους. Υπάρχει επίσης μια καινούργια τεχνική μονάδα σαν εναλλακτική λύση καυσίμων υλών, (http://www.fsec.ucf.edu/ed/AFM/).

16.  DOE's Kidz Zone (http://www.energy.gov/kidz/kidzone.html) προσφέρει μια εισαγωγή για επιστημονική και ενεργειακή εκμάθηση, ταξινομημένη κατά ηλικίες.
17.  http://www.cleanerandgreener.org (Cleaner and Greener website) Επιμορφωτικά υλικά σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον, για τους δασκάλους, μαθητές και τις οικογένειες τους, περιλαμβάνοντας δραστηριοποιήσεις για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο.

18.  http://school.discovery.com  (The Discovery Channel School site) Η Ανακάλυψη της Διεξόδου του Σχολείου είναι μια περιοχή που έχει πολλούς καλούς πόρους για δασκάλους και διευθυντές.

19.  http://www.eren.doe.gov/consumerinfo/energy_savers/index.html (The Department of Energy's Energy Savers web site) Υπουργείο της Ενέργειας από αυτούς που αποθηκεύουν ενέργεια.

20.  http://www.epa.gov/kids (The Explorers' Club sponsored by the EPA) Οι εξερευνητές του κλαμπ με σπόνσορες από τους EPA (περιοχή παιδιών που ασχολούνται με την παγκόσμια θέρμανση). Πολλές από διασκεδαστικές δραστηριότητες γύρω από το θέμα αυτό.

21.  http://www.epa.gov/recyclecity (Play "Recycle City") Παίζοντας στην «Ανακύκλωση Πόλεως», ένα διασκεδαστικό παιχνίδι γύρω από τις χωματερές και τι μπορείς να κάνεις για ν’ αλλάξεις αυτό.

22.  http://www.wattsnew.com (Watts New) Είναι μία συναρπαστική περιοχή με παιχνίδια, εντυπωσιακά γεγονότα και πληροφορίες γύρω από την ενέργεια. Αυτό βοηθάει τα παιδιά να καταλαβαίνουν την σημασία από την εξοικονόμηση ενέργειας και μαθαίνουν τι αυτά μπορούν να κάνουν.

23.  B.C. Hydro (http://bchydro.bc.ca/education)  Η ασφάλεια, η ενέργεια και το περιβάλλον και η αποδοτικότητα των πόρων της ενέργειας (Κ-12).

24.  Ecomall (http://www.ecomall.com) Περιβαλλοντικό κέντρο που περιλαμβάνει ηλιακά και ανανεώσιμα ενεργειακά προϊόντα.

25.  Energy Education (http://www.eren.doe.gov/education/) Δίνει πληροφορίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατήρηση της ενέργειας και επιμορφωτικούς ενεργειακούς πόρους (συλλεγμένα από το Υπουργείο Επιμόρφωσης της U.S).

26.  EnergySmart Schools (http://www.eren.doe.gov/energysmartschools/) Μια καμπάνια του Υπουργείου Ενέργειας της U.S. με στόχο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και της σπατάλης, την αύξηση της ευαισθητοποίησης από συγκεκριμένες τεχνολογίες ενέργειας μέσα σε σχολεία Κ-12, πανεθνικά.

 

27.  http://www.science.doe.gov (Department of Energy Office of Science) Υπουργείο της ενέργειας, Θέση της επιστήμης.

28.  http://solar-center.stanford.edu/FAQ FAQs About the Sun

29.  http://www.fsec.ucf.edu FSEC (Florida Solar Energy Center) – Ενεργειακό Ηλιακό Κέντρο Φλόριντας. Πληροφορίες γύρω από την ηλιακή ενέργεια, αποδοτικότητα ενέργειας και πολλά περισσότερα.

30.  http://208.233.152.73/solarpartners/default.htm Global Solar Partners (Παγκόσμιοι Ηλιακοί Συνεργάτες) Φέρνει μαζί δασκάλους και μαθητές παγκοσμίως μοιράζοντας ιδέες γύρω από την ενέργεια για ένα διατηρητέο μέλλον.

31.  http://www.iearn.org International Education and Resource Network (Διεθνής Επιμόρφωση και Δίκτυο Πόρων). Νεανική κατασκευή, μια διαφοροποίηση μέσα στον κόσμο εξαιτίας των τηλεπικοινωνιών.

32.  http://www.its-canada.com/reed/ Residential Energy Efficiency Database (Βασικά στοιχεία Ενεργειακής Απόδοσης).  Βασικά στοιχεία περιγράφουν όπως ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα να προβάλλει τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης.

33.  http://www.schoolsgoingsolar.org/ Schools Going Solar - Βασικά στοιχεία των σχολείων, δραστηριοποιήσεις, εφευρέσεις δασκάλων.

34.  http://www.ttcorp.com/upvg/schools/index.htm Οδηγός που διασκεδάζει τα σχολεία με την ικανότητα της ηλιακής ενέργειας, περιλαμβάνει μια σύσταση με πολύτιμα συστατικά της ηλιακής ενέργειας και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο αυτό στην τάξη.

35.  http://www.ase.org Η Επιτροπή αποθήκευσης Ενέργειας (The Alliance to Save Energy): Ένας μη κερδοσκοπικός συνασπισμός από επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, περιβαλλοντικά και αρχηγούς καταναλωτών, o οποίος προωθεί την απόδοση και την σωστή χρήση της ενέργειας, παγκοσμίως, ώστε να ωφελήσει τους καταναλωτές, το περιβάλλον, την οικονομία και την εθνική ασφάλεια. Δημιουργήθηκε από την Συμφωνία Εξοικονόμησης Ενέργειας και είναι ένα κατανοητικότατο πρόγραμμα για σχολεία Κ-12, προσπαθώντας να τα ευαισθητοποιήσει απέναντι στην αντιμετώπιση της ενέργειας. Συμβάλλει επίσης και στην αποταμίευση χρημάτων του σχολείου για το ενεργειακό κόστος.
http://www.ase.org/greenschools Τα Πράσινα Σχολεία της Συμμαχίας είναι περιεκτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για σχολεία τα οποία ενσωματώνουν την ενεργειακή μάθηση και τις δραστηριότητες εξοικονόμησης της ενέργειας μέσα και γύρω από το κτίριο του σχολείου. Οι μαθητές αρχίζουν να συνειδητοποιούν την σημασία της ενέργειας και την άμεση σχέση της με το περιβάλλον και την οικονομία.
Στην περιοχή: http://www.ase.org/greenschools/students.htm, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στα Πράσινα Σχολεία μαθαίνοντας για την σωστή χρήση της ενέργειας και τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.
http://www.ase.org/greenschools/teachers.htm Παρουσιάζει εξαιρετικά μαθητικά πλάνα, βιβλιογραφία των πόρων για δασκάλους, σχόλια από δασκάλους που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα των Πράσινων Σχολείων.

36.  http://www.ases.org & http://www.solartoday.org (American Solar Energy Society) (ASES) - Αμερικανική Οργάνωση Ηλιακής Ενέργειας: Μια εθνική οργάνωση που προβάλλει την χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η ASES, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρακινεί στην χρησιμοποίηση της ηλιακής και των ανανεώσιμων τεχνολογιών ενέργειας. Αποτελεί μια πηγή από γερές, σαφείς, τεχνικές γνώσεις, συγκρίνοντας με άλλες τεχνολογίες ενέργειας. Η οργάνωση αυτή δημοσιεύει το περιοδικό SOLAR TODAY.

37.  http://www.edspecialists.com (Energy Source Education Council) Συμβούλιο Επιμόρφωσης Ενεργειακών Πηγών. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στην ανάπτυξη και διανέμει επιμορφωτικά προγράμματα ποιότητας ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 4 μονάδες: Νηπιαγωγεία, για τάξεις 1 και 2, Εξερευνητές ενέργειας για βαθμίδες 3 και 4 και τέλος για άτομα των βαθμίδων 5 και 6.

38.  http://www.ericse.org (U.S. Department of Education ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education) Υπουργείο Εκπαίδευσης της U.S. του Clearinghouse για την Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μια από τις 16 ERIC clearinghouses, για την Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αναπτύξεις, ισχυρισμούς και προσιτά για το κοινό όσο δυνατό καθοριστικά, επιμορφωτικά- σχετικά, βασικά στοιχεία τα οποία περικλείουν πάνω από 850 θέματα, σχετικά με την επιμόρφωση της ενέργειας.

39.  http://www.ccities.doe.gov  (U.S Department of Energy Clean Cities Hotline) Η Clean Cities Hotline, εξασφαλίζει προγράμματα τα οποία προσπαθούν να προβάλλουν φορείς εναλλακτικών καυσίμων υλών. Εξασφαλίζει την γενική πληροφόρηση, λίστες από προσηλυτισμένες και συμμετέχουσες πόλεις κι έρχεται σε άμεση επαφή με Διευθυντές προγραμμάτων καθαρών πόλεων, τοπικά γραφεία κ.α.

Τα παραπάνω είναι από το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου