.

Ριζικές αλλαγές στην ενεργειακή υποδομή προωθεί η Ε.Ε.

[..Όταν ολοκληρωθεί ο Μεσογειακός Ενεργειακός Δακτύλιος θα συνδέει την Ευρώπη με τη Νότιο Μεσόγειο μέσω διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ο δακτύλιος, αυτός είναι ουσιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του τεράστιου δυναμικού ηλιακής και αιολικής ενέργειας της περιοχής...]

κλικ για όλο το άρθρο...


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου