.

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταρρύθμιση της αγοράς άνθρακα το 2019

Ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 8 Ιουλίου, τη σχετική πρόταση ώστε να ξεκινήσει η μεταρρύθμιση της αγοράς άνθρακα το 2019, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.


Συνολικά 495 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, 158 κατά, ενώ υπήρξαν και 49 αποχές.

Η ψηφισθείσα πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία Ταμείου Σταθεροποίησης Αγοράς Δικαιωμάτων (ή Market Stability Reserve-MSR), που θα αποτελεί ουσιαστικά για έναν «κουμπαρά» όπου θα μεταφέρονται δικαιώματα εκπομπών όταν υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα, ενώ σε περίπτωση που το πλεόνασμα στην αγορά πέφτει κάτω από ένα όριο, το MSR θα επανατροφοδοτεί την αγορά.

Ο μηχανισμός αυτός σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο διαρθρωτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ), δηλαδή το μεγάλο πλεόνασμα δικαιωμάτων, το οποίο μοιραία οδηγεί σε χαμηλές τιμές CO2, ανίσχυρες να πυροδοτήσουν τις αναγκαίες αλλαγές στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο.

Η επικύρωση αυτή από το Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος αποτελεί το πολιτικό επιστέγασμα της τριμερούς διαβούλευσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου που ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου 2015 και άλλαξε σημαντικά την αρχική πρόταση της Κομισιόν από τον Ιανουάριο του 2014.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου