.

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο «Μετεγκατάσταση οικισµού Ποντοκώµης στην περιοχή της ΖΕΠ» – Ποιοι είναι οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης ανά περιοχή στο νέο οικισµό της Ποντοκώµης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο «Μετεγκατάσταση οικισµού Ποντοκώµης στην περιοχή της ΖΕΠ» στο ∆ήµο Κοζάνης.


Ποιοι είναι οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης ανά περιοχή στο νέο οικισµό της Ποντοκώµης:

Έργα που προκύπτουν από την εφαρµογή του προτεινόµενου σχεδίου Για την εύρυθµη λειτουργία του νέου οικισµού και την ένταξή του στο περιβάλλον της περιοχής, πέρα από τα έργα που απαιτούνται εντός των ορίων πολεοδόµησης (διάνοιξης δρόµων, έργα υποδοµής, έργα πρασίνου και κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδιωτικά κτίρια και γενικότερα ό,τι προτείνεται) προτείνεται επίσης να γίνουν επιπλέον οι παρακάτω υποδοµές / δίκτυα:

– αποµάκρυνση των γραµµών υπερυψηλής τάσης της ∆ΕΗ

– έργα που αφορούν στην κυκλοφοριακή σύνδεση µε την ευρύτερη περιοχή

– σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του οικισµού µε την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Κοζάνης

– αποχέτευση οµβρίων

– υδροδότηση του οικισµού

– σύνδεση του οικισµού µε το δίκτυο τηλεθέρµανσης

– σύνδεση µε τα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού και τηλεπικοινωνιώνΠηγή:www.kozan.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου