.

Εργολήπτες: Επείγον αίτημα για παράταση του ΕΣΠΑ – Κίνδυνος απώλειας πόρων – Έργα ημιτελή

Η ΠΕΔΜΕΔΕ με νεώτερο έγγραφo επανέρχεται και ζητά από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ετήσια παράταση του ΕΣΠΑ προκειμένου να μη χαθούν κοινοτικοί πόροι και να μη μείνουν τα έργα ημιτελή. Προς την κατεύθυνση αυτή ζητά και τη συνδρομή της FIEC.

Δείτε παρακάτω το κείμενο της επιστολής:

"Κύριοι Υπουργοί,

Με το υπ΄αριθμ. 1408/22-5-2015 έγγραφό μας είχαμε εγκαίρως ζητήσει τη νομοθετική σας παρέμβαση για την παράταση του ΕΣΠΑ τουλάχιστον για ένα εξάμηνο με στόχο να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα αστοχίας και να επιτύχουμε ορθά και έγκαιρα αποτελέσματα για τα υπό εκτέλεση έργα.

Παρά τις προσπάθειες που μέχρι σήμερα έχετε καταβάλει, δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί το φλέγον αυτό ζήτημα. Τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν εισέλθει στην τελική φάση υλοποίησης τους και απομένουν μόλις πέντε μήνες μέχρι τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών τους. Σύμφωνα δε με το ισχύον ανελαστικό νομικό πλαίσιο που διέπει τα έργα αυτά είναι σαφές ότι το αντικείμενο των εξ εξελίξει συμβάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015, στόχος που είναι πλέον αδύνατον να πραγματοποιηθεί.

Η επιβληθείσα τραπεζική αργία νέκρωσε όλα τα εργοτάξια , μικρά και μεγάλα στη χώρα μας, με άμεση συνέπεια την αδυναμία απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Τα έργα θα μείνουν ημιτελή, θα απενταχθούν από το ΕΣΠΑ και πιθανόν η χώρα μας να υποχρεωθεί να επιστρέψει σημαντικά χρηματικά ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειλείται ακόμα σωρεία πτωχεύσεων και σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για να παραταθεί το τρέχον ΕΣΠΑ ώστε να μη χαθεί το υπόλοιπο των χρηματοδοτήσεων και να ολοκληρωθούν τα υπό εξέλιξη έργα που βρίσκονται πλέον σε διακοπή. Επειδή από την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν γίνει ελάχιστες πληρωμές για τα έργα του ΕΣΠΑ, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Μία άλλη λύση θα ήταν να μεταφερθεί «ως γέφυρες» στο νέο πλαίσιο στήριξης μεγάλος αριθμός έργων, πιθανότητα, όμως, που θα οδηγήσει στο συνολικό ανασχεδιασμό του, αφήνοντας εκτός αρκετά από τα έργα που επρόκειτο να ενταχθούν.

Ζητούμε λοιπόν τις άμεσες ενέργειές σας για ετήσια παράταση του ΕΣΠΑ προς το συμφέρον των ιδίων των έργων, του δημοσίου συμφέροντος, του εθνικού προϋπολογισμού και των αναδόχων, εργοληπτών δημοσίων έργων, μελών της Ένωσης μας και σας δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε προς την κατεύθυνση αυτή.

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,

Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ"

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου