.

Τέλος στο καθεστώς ασφάλισης της ιδιότητας μηχανικού -στο ΚΥΣΚΟΙΠ το νέο νομοσχέδιο

Αλλαγή στο καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης σε μηχανικούς και δικηγόρους περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας που αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στο ΚΥΣΚΟΙΠ.
Το νομοσχέδιο που θα προωθηθεί άμεσα στην Βουλή θα προβλέπει σειρά ρυθμίσεων για μηχανικούς, δικηγόρους και συνταξιούχους αναπηρίας ενώ θα αυστηροποιεί το πλαίσιο των εργασιακών διατάξεων για την αδήλωτη εργασία.Ειδικά για τους μηχανικούς και τους δικηγόρους θα αλλάξει το καθεστώς που προέβλεπε ότι ασφαλίζεται υποχρεωτικά η ιδιότητα ανεξάρτητα υπάρχει κάποια επαγγελματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο μηχανικοί που δεν έχουν βιβλία ανοιχτά, άρα δεν ασκούν το εν λόγω επάγγελμα και συνεπώς δεν εισπράττουν κάποιο έσοδο, να μην υποχρεώνονται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές

Στο νομοσχέδιο επιπλέον περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν θα μειώνεται η αναπηρική σύνταξη σε άτομα με ψυχικά νοσήματα που αναλαμβάνουν κάποιο είδος εργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανένταξη ή αποκατάσταση.

Θα προβλέπεται επίσης παράταση στη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης για έξι μήνες, αν εκκρεμεί εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.

https://www.b2green.gr/el/post/49286/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου