.

ΔΙΑΔΥΜΑ: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοάεριο στην Δυτική Μακεδονία

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοάεριο στρέφεται η εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ), μέτοχοι της οποίας είναι οι Δήμοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης & Πτολεμαΐδας, καθώς και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων & Κοινοτήτων των τεσσάρων Νομών της Δυτικής Μακεδονίας. 


Ειδικότερα, η ΔΙΑΔΥΜΑ ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι προχωρά στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού  σχετικά με το έργο «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τροφοδότηση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, με παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του βιοαερίου».

Η προθεσμία για την κατάθεση των φακέλων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του αναδόχου για το έργο. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 20 έτη από την έκδοση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης. 

Αντικείμενο της υπηρεσίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης του βιοαερίου του ΧΤΣΑ των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τροφοδότησης του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, με παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του βιοαερίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.760.765 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το έργο, ισχύος περίπου 1,5 MW, αναμένεται να δημοπρατηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

Το βιοαέριο προέρχεται από τα απορρίμματα που είναι ήδη θαμμένα στα δύο υπάρχοντα κύτταρα του ΧΥΤΑ και μέχρι σήμερα πηγαίνουν για μηχανική επεξεργασία. 

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διατεθεί για τις βασικές ανάγκες της ίδιας της ΔΙΑΔΥΜΑ, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο ΧΥΤΑ και στο Κέντρο Διαλογής στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από το βιοαέριο υπολογίζεται ότι θα καλύψει, επίσης, τουλάχιστον ένα μέρος των βασικών αναγκών των εγκαταστάσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ.

energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου