.

ΥΠΕΝ: Στον νόμο για τα αυθαίρετα η αναγκαστική απαλλοτρίωση στο Αμύνταιο [μετεγκατάσταση των δύο οικισμών (Ακρινής και Αναργύρων)]

Την απαλλοτρίωση της Ακρινής και την μετεγκατάσταση των δύο οικισμών (Ακρινής και Αναργύρων), που βρέθηκαν στο προσκήνιο με την κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου, που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος που πρόκειται εντός των ημερών να κατατεθεί στην βουλή.
Η κατολίσθηση που προκάλεσε τεράστια ζημία στη ΔΕΗ, έβγαλε από το συρτάρι το αδρανές πλάνο μεταφοράς των δύο οικισμών, που συντελείται με δαπάνη του ελληνικού Δημοσίου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του μεταλλευτικού κώδικα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης και της επικινδυνότητας που διατρέχουν οι περιουσίες, η ζωή αλλά και η υγεία των κατοίκων. Με τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ισχύ του νόμου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντάσσει κτηματολογικούς πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων ακινήτων, το εμβαδό τους και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τις ιδιοκτησίες και τις καλλιέργειες.

Παράλληλα, συντάσσονται τα κτηματολογικά σχεδιαγράμματα, στα οποία απεικονίζονται οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις και ιδιοκτησίες, τα οποία αποστέλλονται στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων του υπουργείου. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται αμμελητί στο δήμο για την υποβολή αντιρρήσεων, ο οποίος οφείλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την παραλαβή των εγγράφων ή ενός μηνός από την αποστολή, να απαντήσει. Αφού γίνουν όπου απαιτείται οι αναγκαίες διορθώσεις, συντάσσεται η σχετική έκθεση η οποία υποβάλλεται στον υπουργό για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
Το σχέδιο για την απαλλοτρίωση υποχρεούται να υποβάλλει η ΔΕΗ στο υπουργείο, αμέσως μετά την δημοσίευση του νόμου, το οποίο θα εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα που θα συνυπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών.
Στο ΠΔ περιγράφονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την αγορά, την ανταλλαγή ή και την αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων οικοπέδων, η αποκατάσταση των εκτάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας συνοδεία τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που συνδέονται με την κοινωνική αποκατάσταση και την οικονομική στήριξη των κατοίκων των οικισμών.

http://www.newmoney.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου