.

Το κύριο πρόβλημα της ΔΕΗ είναι ο υπερδανεισμός των προηγουμένων ετών και κυρίως το 2008 και το 2011

Αιχμές για την πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων αναφορικά με τη ΔΕΗ άφησε το ΥΠΕΝ απαντώντας σε ερώτηση που είχαν υποβάλει βουλευτές της ΝΔ στη Βουλή με αφορμή τη μελέτη της McKinsey για την οικονομική θέση της Επιχείρησης.
Πιο αναλυτικά, οι βουλευτές της ΝΔ κατηγόρησαν την κυβέρνηση κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου με βάση τα δεδομένα που αναφέρει η McKinsey για τη συρρίκνωση των λειτουργικών περιθωρίων της ΔΕΗ ως το 2021.

Στην απάντησή του, το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι “η Νέα ∆ηµοκρατία επιλέγει, τις κρίσιµες στιγµές των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς για τα ενεργειακά θέµατα, τον Μάρτιο του 2017, καθώς και το Μάιο, ενώ ολοκληρώναµε την «καθαρή έξοδο» και στα ενεργειακά ζητήµατα, να τοποθετείται απέναντι στην Κυβέρνηση, να κλιµακώνει την καταστροφολογία της για την µεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση της χώρας και να υπενθυµίζει το σχέδιό της για την τριχοτόµηση και την παραχώρηση των «ασηµικών» της ∆ΕΗ σε ιδιώτες”.

Παράλληλα, σημειώνει ότι “το ερώτηµα που πρέπει να θέσουµε είναι γιατί η ∆ΕΗ είναι µια υπερδανεισµένη εταιρεία, καθώς και πότε αυξήθηκαν αυτά τα δάνεια και γιατί. Όλοι οι αναλυτές εντοπίζουν δυο χρονιές, το 2008 και το 2011, όπου παρουσιάζεται έκρηξη των χρεών της ∆ΕΗ. Τα δάνεια της ∆ΕΗ αυξήθηκαν κατά περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο τις δυο αυτές χρονιές, 850 εκατοµµύρια τη µια χρονιά και 600 εκατοµµύρια την άλλη χρονιά.

Τα προβλήµατα της ∆ΕΗ όλη εκείνη την περίοδο και µετά, στα πρόθυρα της κρίσης κλπ., επιλύονται µέσω του δανεισµού, µέσω ενός κακού δανεισµού. Γι’ αυτό το λόγο και ξαφνικά, το 2012, το 2013, οι τότε κυβερνήσεις προσπαθούσαν να επιλύσουν το πρόβληµα µε βραχυχρόνια οµολογιακά δάνεια τριετίας, καθώς έληγαν τα προηγούµενα δάνεια της ∆ΕΗ, δάνειας τάξεως των 500 εκατοµµυρίων ευρώ έκαστο.

Παρατηρείται συνεπώς, µια έκρηξη δανεισµού, προβληµάτων, κακοδιαχείρισης, κακών επιλογών επενδύσεων, και η αντιµετώπιση των προβληµάτων αποκλειστικά και µόνο µέσω δανεισµού. Ως αποτέλεσµα η ∆ΕΗ, η οποία ξαφνικά απ’ αυτές τις υπερχρεώσεις του 2008 και του 2011 προσπαθεί το 2012, το 2013 και το 2014 να τις αντιµετωπίσει µε δάνεια τριετίας των 500 εκατοµµυρίων.

Αυτό είναι το κεντρικό πρόβληµα της ∆ΕΗ”.

Παράλληλα, το υπουργείο παρατηρεί ότι “σήµερα, εµείς σε σχέση µε τον υπερδανεισµό της ∆ΕΗ και το βραχυχρόνιο τρόπο αντιµετώπισής του, κατηγορούµαστε ότι η ∆ΕΗ καταστρέφεται, γιατί λήγουν τα δάνεια των 500 εκατ. ευρώ. Το πρόβληµα αυτό όµως το αντιµετωπίσαµε, διότι η ∆ΕΗ επαναγόρασε 150 από το δάνειο των 500 εκατ. ευρώ που έληξε το 2017. Η εταιρεία επιπλέον, πρόσφατα, κατάφερε να λάβει νέο κοινοπρακτικό δάνειο για την αναχρηµατοδότηση του προηγούµενου δανείου της, ύψους 1,3 δις. ευρώ µε επιτόκιο τάξεως του 5,5% έναντι 6,5% που ήταν το µέσο επιτόκιο του προηγούµενου”.

Αναφορικά με τη ρευστότητα της ΔΕΗ, το ΥΠΕΝ προσθέτει ότι “λάβαµε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουµε τη ρευστότητα της ∆ΕΗ. Το 2017, στη διάρκεια ενός χρόνου, η ∆ΕΗ εισέπραξε 320 εκατ. ευρώ από την ιδιωτικοποίηση του Α∆ΜΗΕ µε τον στρατηγικό επενδυτή και 460 εκατ. ευρώ από την αποπληρωµή των ΥΚΩ των δικών σας χρόνων, ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Προχωρήσαµε ακόµη, στην υπογραφή συµβάσεων του δηµοσίου µε τη ∆ΕΗ, που έδωσαν ένα µεγάλο χρηµατοοικονοµικό όφελος στη ∆ΕΗ. Αυτά τα δεδοµένα δηµιούργησαν µία ισχυρή ρευστότητα στη ∆ΕΗ, η οποία της επέτρεψε να αντιµετωπίσει και τα δάνεια, αναδιαρθρώνοντας αυτά που λήγουν το 2018 και το 2019

Αυτή τη στιγµή το ελληνικό δηµόσιο υπογράφει αµοιβαία επωφελές µνηµόνιο-συµβόλαιο προµήθειας µε τη ∆ΕΗ, για την παροχή έκπτωσης τάξεως του 25-26% µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει προπληρωµή των λογαριασµών του 2018 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η ∆ΕΗ αναµένεται να εισπράξει σχεδόν µισό δις ευρώ (περί τα 480 εκατ. ευρώ) από αυτή τη συµφωνία, ποσό που έχει υπολογιστεί βάσει της κατανάλωσης του 2017, ενώ έχουν υπολογιστεί οι εκπτώσεις συνέπειας 15% και προπληρωµής 6%”.

Όσον αφορά το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων, το ΥΠΕΝ αναφέρει για τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ ότι “εάν κάποιος αναλύσει την αύξησή τους προκύπτει ότι το 1/3 προέρχεται από δραστηριότητες που έκλεισαν µέσα στη µεγάλη ύφεση του 25%, ένα άλλο 1/3 από κοινωνικές δυσκολίες νοικοκυριών και 1/3 ακόµα περιλαµβάνει στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αυτά είναι τα καταλυτικά στοιχεία του 2018, παρά τις διαδοχικές κραυγές ότι η ∆ΕΗ καταστρέφεται”.

Τέλος, όσον αφορά τις υπηρεσίες της McKinsey για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι το έργο αναμενόταν να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2018, αλλά καθυστέρησε λόγω των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την Κομισιόν για τους λιγνίτες της ΔΕΗ.

Κατ΄ επέκταση, το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε την παράταση της σύµβασης µε τη συµβουλευτική εταιρεία κατά 4 µήνες, µε αναλογική αύξηση του τιµήµατος. Το χρονοδιάγραµµα αναπροσαρµόστηκε επιπρόσθετα, ώστε το τελικό παραδοτέο να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου του 2018.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου