.

26 ερωτήματα υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι για τους λιγνίτες της ΔΕΗ - Το ερώτημα που “δείχνει” … Κίνα και το field trip που θα κάνουν οι επενδυτές

Μεγάλο ενδιαφέρον για το διαγωνισμό πώλησης των λιγνιτών δείχνουν τα συνολικά 26 ερωτήματα που υποβλήθηκαν στη φάση των διευκρινίσεων για το διαγωνισμό πώλησης των λιγνιτών της ΔΕΗ που έληξε προχθές.
Αν και ως επί το πλείστον επρόκειτο για ερωτήματα επί της διαδικασίας, εντούτοις όπως αποκαλύπτεται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στη δεύτερη φάση θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις μονάδες που πωλούνται αφού θα γίνουν επιτόπιες επισκέψεις σε Μελίτη και Μεγαλόπολη.

Επίσης ενδιαφέρον έχει μια ερώτηση που αποκαλύπτει ενδιαφέρον από χώρα εκτός ευρωζώνης με … άρωμα Κίνας.

Συγκεκριμένα κατατέθηκε διευκρινιστικό ερώτημα το οποίο αφορούσε την οικονομική φερεγγυότητα του ενδιαφερόμενου και ρωτούσε πως υπολογίζεται η ισοτιμία σε περίπτωση που το νόμισμα στα έγγραφα (ισολογισμός) δεν είναι ευρώ. Η απάντηση είναι ότι ο υπολογισμός γίνεται με την ισοτιμία ευρώ - νομίσματος την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους έκδοσης του συγκεκριμένου εγγράφου.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα:

Η ΔΕΗ ρωτήθηκε εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί στη συνέχεια του διαγωνισμού να υποκατασταθεί από μια εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα ελέγχεται από την οντότητα που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Η απάντηση στο ερώτημα ήταν θετική, δηλαδή θα μπορεί στην πορεία να δημιουργηθεί SPV που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Για τις εγγυητικές επιστολές, η ΔΕΗ ρωτήθηκε εάν γίνονται αποδεκτές επιστολές που έχουν εκδοθεί από τράπεζα που ιδρύθηκε σε χώρα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι στο διαγωνισμό γίνονται αποδεκτές επιστολές από τράπεζες που έχουν υποκαταστήματα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε άλλη ευρωπαϊκή οικονομική περιοχή.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον ερώτημα αφορά στην τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας, του ενδιαφερόμενου. Η ΔΕΗ ζητεί επιστολή στην οποία να δηλώνεται ρητά ότι το ενδιαφερόμενο μέρος ή συνδεόμενο με την εταιρεία μέρος έχει την τεχνική επάρκεια για τους σκοπούς που αναφέρονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κυρίως διαδικαστικού τύπου ερωτήματα, αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο τεκμηριώνεται η ανεξαρτησία από τη ΔΕΗ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, στο ποια πρόσωπα υποχρεούνται να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, στην τεκμηρίωση της εταιρικής δομής των εταιριών που θα δηλώσουν συμμετοχή κλπ. Σημειώνεται επίσης πως διευκρινίστηκε ότι η ΔΕΗ ζητεί επίσημα έγγραφα για τη μετοχική σύνθεση και του μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του 10% σε εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Τέλος η ΔΕΗ απάντησε στους ενδιαφερόμενους ότι θα παράσχει όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και σε επίσημες μεταφράσεις, ενώ δίνονται και άλλες τεχνικές διευκρινίσεις σε σχέση με τα έγγραφα που ζητούνται, το χρόνο έκδοσης των πιστοποιητικών κλπ.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου