.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Σε πλήρη ενεργοποίηση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, την Παρασκευή 12 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Λιμναίο στην Καστοριά.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ. Βάσσος Πασχάλης τόνισε ότι το Πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη ενεργοποίηση, με συστηματική προσπάθεια έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν οι συνθήκες για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσίαση τόσο της γενικότερης πορείας του Προγράμματος, όσο και του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων σε επίπεδο Προγράμματος, αλλά και σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας. Οι εκπρόσωποι των κεντρικών αρχών ενημέρωσαν για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ σε επίπεδο χώρας, καθώς επίσης και για την πορεία σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ, των Επιτελικών Δομών και των Ειδικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικοοικονομικών φορέων της Περιφέρειας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία του Προγράμματος, ενώ επισήμαναν την ανάγκη για επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης όσο και από τις Κεντρικές Αρχές και τους Δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να καλυφθούν οι στόχοι για το 2019 και να επιτευχθούν τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Προγράμματος. Ειδικότερα οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης REGIO της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη αποτελεσματικότερης εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς επίσης και των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των μελών και την έγκριση των αποφάσεων και συμπερασμάτων της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τις εργασίες της συνεδρίασης παρακολούθησαν ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης Γεώργιος, καθώς επίσης και περισσότεροι από 110 συμμετέχοντες από φορείς της αυτοδιοίκησης, κοινωνικοοικονομικούς φορείς, συλλογικούς φορείς της Περιφέρειας και φορείς υλοποίησης των έργων του Προγράμματος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου