.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Πρωτοβουλία της για την ενθάρρυνση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έκθεση που υιοθετήθηκε από την Ολομέλειά του, υποστηρίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, το Ε.Κ. προτείνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εξειδικευμένων σχολών για τη βελτίωση της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού των αναπτυσσόμενων θαλάσσιων κλάδων, τη δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών στις νησιωτικές περιοχές με μειωμένη φορολόγηση, καθώς και την ανάπτυξη του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού.

κλικ για περισσότερα...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου