.

Ξεσπά κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΔΕΗ για τον ΑΔΜΗΕ

Και οι δύο προτάσεις που κατέθεσε μέχρι στιγμής η κυβέρνηση για τον ΑΔΜΗΕ εγκαταλείφθηκαν, όχι μόνο λόγω της διαφωνίας των δανειστών, αλλά γιατί είχαν σοβαρά προβλήματα υλοποίησης, γεγονός που εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για το αν τελικά η κυβέρνηση είχε πράγματι ρεαλιστικό σχέδιο για τη μη ιδιωτικοποίησή του.


Η πρώτη πρόταση για αποζημίωση της ΔΕΗ μέσω swap μετοχών άλλων ΔΕΚΟ (όπως π.χ. τα ΕΛΠΕ) κρίθηκε ανεδαφική, αφού τα ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου των ΔΕΚΟ που έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ μπορούν να αποζημιωθούν μόνο με μετρητά και όχι με ανταλλαγές μετοχών, βάσει νόμου.

Η δεύτερη για split στις μετοχές της ΔΕΗ που κατέχουν σήμερα οι μέτοχοι της εταιρείας, με αποτέλεσμα οι νυν μέτοχοι να βρεθούν να κατέχουν μετοχές και στην εταιρεία των δικτύων, επίσης απορρίφθηκε αφού, πέραν των άλλων ζητημάτων, ουσιαστικά επρόκειτο για ένα είδος επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της ΔΕΗ, αφήνοντας έτσι τη ΔΕΗ χωρίς κάποιο είδος αποζημίωσης για τα πάγια της μεταφοράς που έχανε και μειώνοντας έτσι σημαντικά την οικονομική αξία της επιχείρησης.

Η τρίτη πρόταση που φαίνεται να προωθεί η κυβέρνηση αποδεικνύεται και η χειρότερη, επιβεβαιώνοντας ότι η διαπραγμάτευση για τον ΑΔΜΗΕ με μόνο κριτήριο τη μη υποχώρηση από την προεκλογική υπόσχεση για μη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, θα φέρει ως αποτέλεσμα ακόμα χειρότερες λύσεις, με πραγματική ζημία για τη ΔΕΗ, τον ΑΔΜΗΕ, αλλά και το σύνολο της αγοράς ηλεκτρισμού, και μόνο όφελος την επικοινωνιακή επικράτηση της κυβέρνησης.

Με τη νέα πρόταση που κατέθεσε γραπτώς χθες η κυβέρνηση, το ελληνικό Δημόσιο θα πάρει στην κατοχή του αρχικά το 100% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ και σε δεύτερη φάση θα μείνει με το 51% τουλάχιστον, και το υπόλοιπο 49% θα διατεθεί σε ιδιώτες ή ξένο αντίστοιχο διαχειριστή της μεταφοράς.

Η αποζημίωση της ΔΕΗ (για το 100% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ που θα χάσει) θα γίνει σε βάθος χρόνου μέσω μεταφοράς δανεισμού που σήμερα βαραίνει τη ΔΕΗ στη νέα εταιρεία ως αποζημίωση, καθώς και με συμψηφισμό οφειλών ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ.

Τι σημαίνει η νέα πρόταση για ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και αγορά:

1. Συμψηφισμός χρεών ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ: Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2015, υπάρχουν δύο είδη απαιτήσεων του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ σε αυτή τη φάση, συνολικής αξίας 540 εκατ. ευρώ, για το οποία ο ΑΔΜΗΕ έχει καταθέσει δύο αγωγές προς τη ΔΕΗ. Η πρώτη αγωγή αφορά το ποσό των 242,7 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τις οποίες η ΔΕΗ συγκεντρώνει από λογαριασμούς προμήθειας και αποδίδει στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος στη συνέχεια τις καταβάλλει στον ΛΑΓΗΕ. Επί του ποσού αυτού προστίθενται και 22,5 εκατ. ευρώ τόκοι. Τα χρήματα αυτά δεν είναι στην πραγματικότητα χρήματα του ΑΔΜΗΕ ούτε του ΛΑΓΗΕ, αλλά χρήματα που εν πολλοίς οφείλει η ΔΕΗ ως προμηθευτής των καταναλωτών της για το ΕΤΜΕΑΡ. Είναι δηλαδή χρήματα που η ΔΕΗ οφείλει στους παραγωγούς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και απλώς περνούν βάσει διαδικασίας από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΛΑΓΗΕ. Σημειώνεται ότι το 2014 ο ειδικός λογαριασμός που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ και πληρώνει τους παραγωγούς από ΑΠΕ στη βάση του New Deal έκλεισε με έλλειμμα 157 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη αγωγή αφορά το ποσό των 232,6 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που η ΔΕΗ συγκεντρώνει από τους καταναλωτές και καταβάλλει στον ΑΔΜΗΕ. Στο ποσό αυτό αναλογούν τόκοι 40,6 εκατ. ευρώ. Ομως σημαντικό μέρος και αυτών των απαιτήσεων δεν ανήκουν στον ΑΔΜΗΕ, αλλά πρέπει ο ΑΔΜΗΕ να τα καταβάλει και πάλι στην αγορά, είτε σε ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς (υπάρχει ακόμα ένα ποσό που οφείλεται στους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς από την κατάρρευση των Hellas Power & Energa) είτε ως υπηρεσίες κοινής ωφελείας (στη ΔΕΗ παραγωγή για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά).

Αρα τα χρήματα που εμφανίζονται ως χρέη της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ και τα οποία η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει να συμψηφιστούν ως αποζημίωση της ΔΕΗ για την απώλεια του ΑΔΜΗΕ, είναι στην πραγματικότητα, στην πλειονότητά τους, η αμοιβή των ΑΠΕ για την ενέργεια που παράγουν, αλλά και άλλες οφειλές προς τρίτους, και, αν προχωρήσει η πρόταση της κυβέρνησης, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να βρεθούν από κάπου αλλού (;) ή να «σκάσει» η υπόλοιπη αγορά, που ήδη πληρώνεται με πολύμηνη καθυστέρηση (στις 10/12/15 ο ΛΑΓΗΕ εξόφλησε περίπου το 60% της παραγωγής από ΑΠΕ του Ιουλίου).

2. Δανειακές υποχρεώσεις. Πέρα όμως από το θέμα του συμψηφισμού των χρεών, υπάρχει και το ζήτημα των δανειακών υποχρεώσεων της ΔΕΗ, καθώς τα δάνεια έχουν δοθεί με υποθήκη και περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Επιπλέον, η ΔΕΗ ζημιώνεται διπλά με τη νέα πρόταση της κυβέρνησης, αφού έναντι ενός περιουσιακού της στοιχείου, που, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ, η συμμετοχή της επιχείρησης στον ΑΔΜΗΕ αποτιμάται στα 916 εκατ. ευρώ, δεν παίρνει άμεσα καθόλου χρήματα, ενώ χάνει και τη συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ στα κέρδη της ΔΕΗ, που κυμαίνονται σε ετήσια βάση στα 70 εκατ. ευρώ (καθαρά κέρδη μετά από φόρους του έτους 2014). Και, αν η ζημιά είναι διπλή για τη ΔΕΗ, είναι τριπλή για τον ΑΔΜΗΕ:

Πρώτον, θα επιβαρυνθεί οικονομικά, αφού όλα τα χρήματα που αναμένει να εισπράξει από τη ΔΕΗ και να τα καταβάλει στην αγορά θα συμψηφιστούν. Αρα ξαφνικά ο ΑΔΜΗΕ θα βρεθεί με χρέη 540 εκατ. ευρώ, τα οποία πρέπει ο ίδιος να βρει τρόπο να πληρώσει σε ΑΠΕ, ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς και την υπόλοιπη αγορά.

Δεύτερον, θα αποκτήσει πρόσθετες δανειακές υποχρεώσεις, γεγονός που θα επιβαρύνει την οικονομική του κατάσταση. Ο ΑΔΜΗΕ, στην πραγματικότητα, από υγιής επιχείρηση θα εγκλωβιστεί σε μία κατάσταση όπου θα έχει πολλά χρέη τα οποία δεν θα μπορεί αποπληρώσει και περισσότερα δάνεια που επίσης δεν θα μπορεί να αποπληρώσει.

Τρίτον, το επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ με βασικότατες υποδομές για τη χώρα δεν θα υλοποιηθεί ποτέ, αφού ούτε κεφάλαια θα υπάρχουν, αλλά ούτε και θα εισρεύσουν, όπως θα γινόταν στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης μέρους του ΑΔΜΗΕ και ύπαρξης ενός στρατηγικού επενδυτή.

Και φυσικά, το σχέδιο της κυβέρνησης που προβλέπει ότι σε δεύτερη φάση το 49% του μελλοντικού ΑΔΜΗΕ θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες φαντάζει πλέον ουτοπικό, αφού ποιος θα βρεθεί να επενδύσει σε ένα «κοκκινισμένο» μαγαζί.

energypress.gr (Χρ. Λιάγγου, Καθημερινή, 11/12/2015)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου