.

Η μεγάλη ευκαιρία της αποθήκευσης ενέργειας – Οι 3 λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη

Οι αναλυτές βλέπουν την ετήσια αγορά στα 2.600 MW μέχρι το 2022 - δηλαδή σχεδόν 12 φορές το μέγεθος της αγοράς του 2016

Η αποθήκευση είναι δικαίως ένα από τα πιο καυτά θέματα στον κλάδο της ενέργειας.
Τα δυνητικά οφέλη και η κερδοφορία έχουν προκαλέσει άφθονο ενθουσιασμό - και ερωτήσεις - μεταξύ των ηγετών της βιομηχανίας.
Η ευρεία χρήση της αποθήκευσης ενέργειας, ιδίως των ηλεκτρικών στηλών, θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
Στην πραγματικότητα, οι αναλυτές βλέπουν μια ετήσια αγορά 2.600 MW μέχρι το 2022 - δηλαδή σχεδόν 12 φορές το μέγεθος της αγοράς του 2016.
Υπάρχουν τρεις βασικές τάσεις που οδηγούν σε αυτήν την ανάπτυξη:

- Ευνοϊκές ομοσπονδιακές και κρατικές ρυθμίσεις για την αποθήκευση ενέργειας.
- Η μείωση των δαπανών για τις μπαταρίες λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.
- Η αναπτυσσόμενη ικανότητα από τους ιδιοκτήτες αποθήκευσης ενέργειας να αξιοποιήσουν πολλαπλές ροές εσόδων.

Η αποθήκευση έχει το «δικό της χώρο», παρά το γεγονός ότι αποτελεί βασικό στοιχείο των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων (DER) που συνδέεται όλο και περισσότερο τα παραδοσιακά δίκτυα με τις νέες πηγές ενέργειας.
Στην πράξη, η αποθήκευση βελτιώνει την αξιοπιστία του δικτύου και την ευκαμψία, ενώ παράλληλα μπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη που ξεπερνούν τα παραδοσιακά δίκτυα.
Είναι υβριδική με την έννοια ότι η αποθήκευση ενέργειας έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με τις εγκαταστάσεις παραγωγής και άλλα κοινά χαρακτηριστικά με τα στοιχεία μετάδοσης και το φορτίο.
Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών από ό, τι τα άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία.
Ωστόσο, όπως και με οποιαδήποτε νέα τεχνολογία, η σειρά ευκαιριών αποθήκευσης φέρνει νέους τύπους κινδύνων που πρέπει να κατανοήσουν οι προγραμματιστές και οι επενδυτές, ώστε να προγραμματίσουν ενδεχόμενες προσεγγίσεις.
Σύμφωνα με την ανάλυση του ενεργειακού τομέα, η ICF, σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία Norton Rose Fulbright, μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει η αποθήκευση στην προσπάθειά της να συμμετάσχει στις αγορές χονδρικής ενέργειας σήμερα, είναι ότι οι κανόνες αναπτύχθηκαν για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τις επιχειρήσεις απόκρισης ζήτησης - (και συνεπώς αποζημίωσης) των υπηρεσιών αποθήκευσης.
Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ρυθμιστικής Ενέργειας (FERC) εργάζεται επί του παρόντος για να ξεκαθαρίσει το θέμα της συμμετοχής στη χονδρική αγορά για τους παρόχους αποθήκευσης.
Στην πραγματικότητα, το FERC εξέδωσε οδηγίες τα τελευταία χρόνια που βοηθούν στην αποθήκευση ενέργειας.
Τον Νοέμβριο του 2016 εξέδωσε προκήρυξη προτεινόμενης θέσπισης κανόνων (NOPR), εισάγοντας διαφανείς κανόνες αγοράς για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας για να συμμετάσχει σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν από περιφερειακούς οργανισμούς μεταφοράς (RTO) και ανεξάρτητους διαχειριστές συστημάτων (ISO).
Τον Φεβρουάριο του 2018, ο FERC εξέδωσε τον τελικό του κανόνα (διάταγμα 841) που απαιτεί από τις αγορές ISO και RTO να θεσπίσουν κανόνες της αγοράς που να αναγνωρίζουν σωστά τα φυσικά, επιχειρησιακά και χωρητικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών αποθηκευτικών πόρων.
Οι πρόσφατες κινήσεις του FERC έχουν ως κύριο στόχο την άρση των φραγμών στην αγορά από τη συμμετοχή και τη θέσπιση ρυθμιστικών βάσεων για την παροχή ισχυρών κινήτρων που συνδέονται με την ανάπτυξη των πόρων αποθήκευσης.
Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει πολλά που πρέπει να γίνουν για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα.

www.worldenergynews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου