.

"ΊΔΡΥΣΗ και ΔΙΑΛΥΣΗ της ΔΕΗ": Ο δρόμος της Μεταλιγνιτικής εποχής στην Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη και οι διαχρονικές σχέσεις των δύο Περιοχών

Η ίδρυση της ΔΕΗ, όπως θα αναπτύξουμε παρακάτω, πραγματοποιήθηκε με δύο Νόμους και είχε στόχο την πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία της Χώρας.
Το έτος 1950 ο Νόμος 1468 χορήγησε στη ΔΕΗ το προνόμιο της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Μέχρι το 1956 η ΔΕΗ διενήργησε την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε επτά (7) πόλεις και τριακόσια εξήντα (360) χωριά.
Στις υπόλοιπες Περιοχές της χώρας η διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας γινόταν από Δημοτικές-Κοινοτικές και ιδιωτικές Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, αφού όλες οι δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας (αυτές δηλαδή που γινόταν από άλλους φορείς εκτός ΔΕΗ) συγκεντρώθηκαν στη ΔΕΗ, η ΔΕΗ στρέφεται προς αξιοποίηση των εγχωρίων πηγών ενέργειας και συγχρόνως ξεκινάει η ενοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σ’ ένα σύστημα διασυνδεδεμένο για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Το σύστημα αυτό υπολογίζεται να έχει συνολικό μήκος περίπου 220.000 χιλιόμετρα και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής είναι ένα μίγμα από σταθμούς Λιγνιτικούς, Υδροηλεκτρικούς, Πετρελαϊκούς, Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιμων Πηγών. Η Επιχείρηση για να φθάσει στο παραπάνω στάδιο με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη της Χώρας μεσολάβησαν συλλογικές προτάσεις, προσπάθειες, σκέψεις, ιδέες, αγώνες και αρκετός χρόνος από την Πολιτεία, από την Επιχείρηση και από τους εργαζομένους.
Η πιο σημαντική προσπάθεια για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της Επιχείρησης, και κατά προέκταση της Χώρας, είναι οι αγώνες των εργαζομένων το έτος 1963, οι οποίες και έδωσαν το κίνητρο και το έναυσμα στους τότε σοφούς πολιτικούς να δημιουργήσουν (με την ευκαιρία τους μνημονεύουμε σήμερα όλους, πολιτικούς ,συνδικαλιστικό κίνημα, εργαζόμενους) το Νόμο 4491 του 1966. Με το Ν. 4491/’66 κατέστησαν την ΔΕΗ διφυές Νομικό Πρόσωπο. Αφενός ως Επιχείρηση έχει τη μορφή του ΝΠΙΔ και αφετέρου ως Ασφαλιστής Προσωπικού της έχει τη μορφή του ΝΠΔΔ. Η διφυής αυτή μορφή της ΔΕΗ προτάθηκε και πραγματοποιήθηκε για πολλούς λόγους.
Θα αναφέρουμε δύο βασικούς:
Α. Για να καλύψει η Επιχείρηση τις υποχρεώσεις που είχε από νόμους και Π.Δ/γματα, ώστε να διατηρεί δικά της ιατρεία στα Ορυχεία, στα Εργοστάσια παραγωγής ρεύματος και γενικά στα εργοτάξια της, που ήταν και είναι ακόμη διάσπαρτα στην Ελληνική Επικράτεια και συγχρόνως να παρακολουθεί άμεσα την υγεία των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους.
Β. Για να μπορεί η Επιχείρηση, με αυτού του είδους την ασφάλιση, να χρησιμοποιεί τις εισφορές των εργαζομένων και του εργοδότη κεφαλαιοπoιητικά - και όχι διανεμητικά - ως άτοκα δάνεια στις τεράστιες επενδύσεις, που έκανε για την ανάπτυξη της, προς όφελος του Κοινωνικού συνόλου.
Αυτή την ιδέα των τότε Σοφών Πολιτικών Ελλήνων τα Όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετέπειτα την χαρακτήρισαν “ occupational “, δηλαδή «επαγγελματική ασφάλιση» (βλέπε συνημμένη μας αναλυτική επεξηγηματική επιστολή με τον τίτλο “OCCUPATIONAL-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΕΗ Ν. 4491/66” που δημοσιεύσαμε στα ΜΜΕ στις 11-3-2000 και χρησιμοποιήστε την, όπως εσείς κρίνετε). Παρόμοια περίπτωση έχουμε μέχρι σήμερα με την Γαλλική Ηλεκτρική Εταιρεία (une compagnie d’ ‘electricite francaise).
Η ιδέα των τότε Σοφών Πολιτικών Ελλήνων ανάγκασε-οδήγησε τον μετέπειτα Έλληνα νομοθέτη, με τους νόμους 2773/99, 3655/08, 3663/10 κ.ά. να διατηρήσει, μέχρι σήμερα, το ιδιότυπο καθεστώς προσωπικού της ΔΕΗ, με μία όμως ουσιαστική διαφορά, τώρα. Η ευθύνη της ασφάλισης έχει μεταφερθεί από την ΔΕΗ στο Δημόσιο!!!
Την ανάλυση λειτουργίας του παραπάνω Φορέα, που εκδώσαμε με τον τίτλο «Ασφαλιστικός Φορέας ΔΕΗ: πρόλογος-ιστορία-εξελίξεις-επίλογος», την φιλοξένησε πρώτα το έγκριτο Επιστημονικό Δελτίο της ΔΕΗ τον Ιούλιο του έτους 1997 και την δημοσίευσαν μετά τα Μ.Μ.Ε. το έτος 1999. Σας την επισυνάπτουμε για δική σας χρήση.
Ο Νόμος 2773 το έτος 1999 «περί απελευθερώσεως της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» έδωσε το έναυσμα λήξης της διφυούς ιδιότητας της ΔΕΗ μετά από 33 χρόνια και έτσι δημιουργήθηκε με το άρθρο 34 ο καινούργιος Φορέας Ασφάλισης (ΟΑΠ/ΔΕΗ) και προσδιορίσθηκε με αναλογιστική μελέτη των εταιρειών WYATT & PROMENTIAL ότι η περιουσία του Φορέα Ασφάλισης, στην περιουσία της ΔΕΗ, ανέρχεται στις 31-12-1992 στο ύψος των 1.538 τρις δραχμών (4,5 δις Ευρώ) και μετά από επικαιροποίηση η ποσοτική εξέλιξη της περιουσίας αυτής το 2007 έφτασε στο ποσό των 4.083 τρις δρχ. (12 δις Ευρώ).
Στο σημείο αυτό της αποδοχής του διαζυγίου το έτος 1999 συμμετείχαν και συμφώνησαν η Πολιτεία, η ΔΕΗ και η πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος( Α και Β βαθμού), εκτός από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία (ΕΤΕ, ΕΔΟΠ, Ένωση εργαζομένων ΔΕΗ Ν. Κοζάνης, ΣΕΠ, Πανελλαδικός Συλλογος Καταμετρητών, Σωματείο Ορυχείων-Σταθμών Μεγαλόπολης, Σωματείο ΑΗΣ Λαυρίου και Πανελλήνιος Συλλογος Προσωπικού Ασφαλείας )και η ΟΜΕ ΔΕΗ. Τα Σωματεία αυτά ζητούσαν και εξηγούσαν τεκμηριωμένα γιατί πρέπει να παραμείνει ο Φορέας Ασφάλισης στη ΔΕΗ. Και εμείς που υπογράφουμε την παρούσα επιστολή, στείλαμε τότε τέσσαρες ανοικτές επιστολές προς τους αρμοδίους φορείς, που φαίνονται στην επιστολή που είχαμε δημοσιεύσει στις 7-8-1999 με τον τίτλο «Ασφαλιστικός Φορέας ΔΕΗ ώρα μηδέν». Στην δε τελευταία παράγραφο σημειώνουμε επί λέξει « Η προσπάθεια διαχωρισμού Επιχείρησης ΔΕΗ και Ασφαλιστικού Φορέα έχει πολλές προεκτάσεις, όταν χρειασθεί θα προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας. Οι ευθύνες όλων είναι μεγάλες». Σας την επισυνάπτομε για να την χρησιμοποιήσετε, όπως εσείς κρίνετε. Σε περίληψη η πρώτη φάση της διάλυσης του διφυούς Νομικού Προσώπου της ΔΕΗ είναι γεγονός (Νόμος 2773/99).
Η ΔΕΗ πλέον ξεκινάει τις ενέργειες για την απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και για να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Γι αυτό η Πολιτεία στη συνέχεια την προικοδοτεί με ένα ακόμη περιουσιακό στοιχείο. Ψηφίζοντας μετά τα μεσάνυχτα μία καυτή μέρα του Αυγούστου το έτος 2001 τον Νόμο 2941 παραχωρεί στην ΔΕΗ όλες τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις των Ορυχείων και Εργοστασίων πλην των απαλλοτριωμένων περιοχών, εκτός και εντός των Τεχνιτών Λιμνών. Αφαιρεί έτσι αυθαίρετα το δικαίωμα της επιστροφής των παραχωρημένων εκτάσεων από τους όμορους Δήμους των πρώην και μελλοντικών πρώην Ορυχείων, από τις αναφερόμενες εκτάσεις που προέβλεπε ο σοφός μέχρι τότε Νόμος 1280/81.
Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή εξέδωσαν τότε μία επιστολή με τον τίτλο «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ και μετά τριτοκοσμικές συμπεριφορές του Κράτους». Την διαβιβάσαμε στους αρμόδιους Φορείς και στις 9-2-2003 την δημοσίευσαν τα ΜΜΕ (βλέπε στην ιστοσελίδα μας στην ανοικτή επιστολή Νο 1α που την αναδημοσιεύσαμε τον Ιούλιο του έτους 2017 ) με την πρόθεση να προκαλέσουμε την αφύπνιση της Τοπικής Κοινωνίας και Φορέων. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι έγιναν κάποιες μεγαλόστομες συζητήσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Δήμων και μετά… σιωπή.
Ξεκινάει πλέον η ΔΕΗ ως Α.Ε. από 1-1-2001 για την απελευθέρωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας και την είσοδο της στο Χρηματιστήριο από 12-12-2001 με τον δεύτερο Νόμο 2941/2001 . Γεγονός και ο δεύτερος Νόμος 2941/2001 για την διάλυση, την εκτέλεση της ΔΕΗ.
Ύστερα από 20 χρόνια διερωτώμεθα μετά την ψήφιση των Νόμων 2773/1999 και 2941/2001 ποια ήταν τα οφέλη της ΔΕΗ και κατά προέκταση του Κοινωνικού Συνόλου; Οφείλουν να απαντήσουν δημόσια και διαχρονικά οι πολιτικοί που ψήφισαν ή δεν ψήφισαν τους παραπάνω νόμους, οι τεχνοκράτες σύμβουλοι , οι διορισμένες κομματικές Διοικήσεις της Επιχείρησης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α και Β βαθμού), το Συνδικαλιστικό Κίνημα.
Προτού μας δώσουν την απάντηση εμείς οδηγούμαστε, χωρίς να το καταλάβουμε, στην Τρίτη και τελική φάση της προσπάθειας διάλυσης, αποσύνθεσης, εκτέλεσης της ΔΕΗ με τον Νόμο 4533 του έτους 2018. Τώρα πλέον η Πολιτεία έχει λυμένα τα προβλήματα από τους δύο προαναφερόμενους νόμους (2773/1999 , 2941/2001) και ετοιμάζεται να πουλήσει κανονικά Φιλέτα της Επιχείρησης. Κάνει αυτό που νομίζει σωστό , ισχυριζόμενη τις δεσμεύσεις από την Ε.Ε. Είναι αλήθεια ότι στην δημοκρατία η πλειοψηφία της Βουλής έχει πάντα δίκαιο;; Άραγε ο λαός, που τον επικαλούνται όλοι, έχει ερωτηθεί εάν στην πλειοψηφία του συμφωνεί;
ΔΙΟΤΙ :Το συγκεκριμένο θέμα, κατά την άποψη μας, ως απλοί πολίτες, είναι Εθνικό και όχι πολιτικό.

Μιλάμε για έναν κοινωνικό φορέα , την ΔΕΗ, που επιχείρησε εδώ και 70 χρόνια να διατηρεί μόνιμα ένα Εθνικό Κοινωνικό προφίλ και πλούσιο Φιλανθρωπικό έργο. Εξηλέκτρισε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συμμετείχε πρωταγωνιστικά στην ανάπτυξη, στην πρόοδο, στην ευημερία της.
Σε μία πρώτη απλή ανάγνωση του Νόμου 4533/’18, χωρίς να έχουμε καμιά εξειδίκευση στην Επιστήμη της Νομικής, κάνουμε αναφορά (δειγματοληπτικά) σε δύο σημεία του Νόμου:
Α. Στη αρχή του άρθρου 1 ο νομοθέτης σημειώνει «…σχετικά με την πρόσβαση στο λιγνίτη στο πλαίσιο της υπόθεσης COMP/38.700, μέσω της επένδυσης σχετικών περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε…» Η ανάλυση του κωδικού COMP/38.700 έχει ως εξής : «competition Greek lignite and electricity markets» στην ελεύθερη μετάφραση έχει ως εξής: «Ανταγωνισμός , Ελληνικές αγορές λιγνίτη και ηλεκτρικές ενέργειες».
Κάτω από αυτήν την επικεφαλίδα υπάρχει ένας Πίνακας, μιας μεγάλης σελίδας, για τις ενέργειες που έχει κάνει το Ελληνικό Κράτος με τα όργανα της Ε.Ε., ένα βήμα πίσω, δύο μπροστά και ξανά από την αρχή ( από 1-4-2004 έως στις 17-4-2018) για να φτάσουμε μετά 14 χρόνια στον εκτελεστικό για τη ΔΕΗ Νόμο 4533/’18. ΄Αραγε μπορεί κάποιος να υπολογίσει το οικονομικό κόστος των εργατοωρών στην διάρκεια των δεκατεσσάρων (14) χρόνων για να φτάσουμε στην διάλυση της ΔΕΗ; Αλήθεια, κύριοι νομοθέτες, χρειάζεται εξειδίκευση και εξυπνάδα για να πουλήσεις Δημόσια περιουσία;
Β. Στο άρθρο 5 ο νομοθέτης σημειώνει «…Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ Α.Ε. θα αναλάβει μαζί με τον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή και κατόπιν συγκεκριμένης συμφωνίας δια μέσου της κάθε νέας εταιρείας, ένα αναλογικό τμήμα αποξήλωσης των μονάδων παραγωγής και αποκατάστασης λιγνιτικών πεδίων εξόρυξης (decommissioning) κατ’ αναλογία ετών λειτουργίας του κάθε κλάδου υπό την κυριότητα και ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. …»
Στο σημείο αυτό δημόσια ρωτάμε:
1. Την αποξήλωση και την αποκατάσταση με ποιες αποφάσεις νομοθετικές, προεδρικές, υπουργικές, νομολογίες, διεθνείς συμφωνίες θα τις κάνουν η ΔΕΗ και τώρα πλέον επίσημα και οι ιδιώτες; Δεν έπρεπε να τις αναφέρετε; Και ποιος είναι ο εγγυητής υλοποίησης, σε περίπτωση που αυτές οι εταιρείες, για οποιοδήποτε λόγω, δεν θα υπάρχουν;
2. Ποια θα είναι η Εποπτεύουσα Επιστημονική Αρχή για την αποκατάσταση και την αποξήλωση κ. ά. (το τονίζουμε), που θα τους επιβλέπει; Υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο για την αποξήλωση, την αποκατάσταση, τον παροπλισμό κλπ, στην νομοθεσία; Εμείς σας απαντάμε: Υπάρχει σε λειτουργία στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας εγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης και απόδοσης εδαφών πρώην ορυχείων, θα το δούμε παρακάτω.
3.Γιατί δεν αναφέρονται αυτές οι σημαντικές πληροφορίες-εντολές στο Νόμο 4533/18; Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται;
4. Συμφωνούν τα Όργανα της Ε.Ε, τα οποία ήδη έχουν παραλάβει τον αναφερόμενο Νόμο;
Βέβαια η νέα γενιά , όταν θα ψάχνει για τους συντελεστές του Σεληνιακού τοπίου στα Ορυχεία με τα « παροπλισμένα» χωράφια και μηχανήματα, εμείς, που διαμένουμε κοντά στα Ορυχεία και εσείς στην Αθηνοκεντρική πλατεία, για δύο λόγους ενδεχομένως δεν θα υπάρχουμε για να τους εξηγήσουμε ποιοι φταίνε. Είτε για φυσικούς, είτε γιατί έτσι θα αποφασίσει ο λαός. Θα είναι όμως πολύ αργά για τους νέους της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης , εκτός εάν προλάβουν να μεταναστεύσουν και αυτοί που έμειναν για να φυλάνε τις Θερμοπύλες.
Μετά τις λέξεις αποξήλωση των μονάδων παραγωγής και αποκατάσταση λιγνιτικών πεδίων εξόρυξης μέσα σε παρένθεση σημειώνεται η λέξη (decommissioning), Η ερμηνεία αυτής της λέξεως στην ελεύθερη μετάφραση είναι «παροπλισμός», (εάν δεν σημαίνει έτσι ζητούμε συγγνώμη, δεν είμαστε γλωσσολόγοι) οφείλατε εσείς που ψηφίζετε τους νόμους, να έχετε δίπλα και την Ελληνική λέξη. Ανατρέξαμε στην εγκυκλοπαίδεια για την ερμηνεία της λέξης στα ελληνικά και βρήκαμε ότι σημαίνει «τοποθέτηση στο περιθώριο » και συνώνυμο «ξεμαρτώνω». Αυτόματα με αυτή την ετυμολογία οδηγούμαστε σε κάποιο λιμάνι με παροπλισμένα πλοία. Είμαστε η μοναδική Περιφέρεια (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) στην Ελληνική Επικράτεια, που δεν μας βρέχει η θάλασσα και με την ευκαιρία ούτε και την Μεγαλόπολη.
Αλήθεια θα παροπλίσουμε τα χωράφια μας; Ή εννοεί κάτι άλλο ο νόμος, που εμείς, ως απλοί πολίτες, δεν το αντιλαμβανόμαστε; Για να βοηθήσουμε θα προτείναμε στην λέξη «παροπλισμός», με την προϋπόθεση να γραφτούν επιτέλους και στα ελληνικά, να προστεθούν τα εξής « ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ και ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ». Δυστυχώς, εάν δεν βιώνει κάποιος από κοντά αυτά τα τεράστια προβλήματα των εργαζομένων, τόσο στους μικροχώρους των εργοταξίων και εργοστασίων ,όσο και στους οικισμούς όπου ζουν μαζί με τα παιδιά τους, αλλά επιπρόσθετα και στο Μεγαχώρο της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, είναι αδιανόητο να αντιληφθεί τους τεράστιους όγκους λιγνίτη, και τέφρας καθώς και τους όγκους υπερκείμενων φορτίων τα οποία είναι ισοδύναμα με έναν Λυκαβηττό την ημέρα να ανεβαίνει και να κατεβαίνει εκτός από τις επιβλαβείς εκπομπές ρύπων . Με την εκ του μακρόθεν προσέγγιση του προβλήματος δεν σου δίνεται η δυνατότητα να έχεις πλήρη εικόνα των πολυπληθεστάτων προβλημάτων.
Στις βιβλιογραφίες πρώην ορυχείων άλλων χωρών, που αξιοποιήθηκαν (βλέπε και φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας ΚΑΝΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΕΡΝΑΝΙΑ), οι λέξεις που πρωταγωνιστούν είναι βασικά πέντε: ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ (STRATIFICACION), ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (RESTORATION), ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (EXPLOITATION), ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ (DEATH), ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ (decommissioning ) [που σημαίνει θέτω εκτός λειτουργίας (περιφραστικά) , αποσύρω (ως ρήμα μεταβατικό) , παροπλίζω ( ρήμα μεταβατικό για πλοία)].
Και οι βιβλιογραφίες συμπληρώνονται από Κανόνες , Νόμους, Διατάγματα, Νομολογίες, Διεθνείς Συμφωνίες, εγκεκριμένα αρμοδίως Σχέδια και τα επιβλέπει ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΧΗ.
Η Ελληνική Βουλή γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα-προβλήματα της Μεταλιγνιτικής περιόδου του ΛΚΔΜ, γιατί ενημερώθηκε η Αρμόδια Επιτροπή της, με κάθε λεπτομέρεια, από το ΤΕΕ Τμήμα Δ.Μ. (βλέπε στην ιστοσελίδα μας στη στήλη Αλληλογραφίες).
ΒΟΥΛΗΣΗ ΕΧΕΙ Η ΒΟΥΛΗ;
Εάν έχει, η επόμενη ερώτηση είναι: ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ , ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ;
Την απάντηση μας την δίνουν οι πολλές πληροφορίες, μελέτες, εκθέσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Πάντειο, Αριστοτέλειο κλπ )και βιβλιογραφίες από πρώην Ορυχεία που υπάρχουν και εμείς σας τις υπενθυμίζουμε, εάν τις έχετε ξεχάσει, ή σας τις γνωστοποιούμε, εάν τις αγνοείτε.
Η Κυβέρνηση, η Εταιρεία ή οι Εταιρείες εξόρυξης, οι Τοπικές Κοινωνίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι ΜΚΟ, οι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί (δεν είναι μόνο τοπικό πρόβλημα ένα πρώην Ορυχείο); Η Παγκόσμια Τράπεζα με τον Οργανισμό της (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION), o OHE με τους Οργανισμούς (UNEP), (UNDP) και με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE); Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ,όπως της τελευταίας δεκαετίας, που χρησιμοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν από 5 χώρες της Ευρώπης (αλήθεια, ήταν παρούσα η χώρα μας; ΟΧΙ. Η δεύτερη σε παραγωγή λιγνίτη χώρα της Ευρώπης και έκτη στον κόσμο απουσίαζε!) και κατέληξαν μεταξύ των άλλων για την ανάπτυξη των πρώην ορυχείων στις Φυσικές, Πολιτιστικές δυναμικές και στις Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και θεωρούν απαραίτητα την εμπλοκή της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τις Εταιρείες εξόρυξης, τις Κυβερνήσεις , την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή την Τοπική Κυβέρνηση;

Οι οδηγίες και από τους Παγκόσμιους παραπάνω Οργανισμούς στις εκθέσεις καταγράφουν τους τρόπους του «παροπλισμού» των εργοταξίων των Ορυχείων και ειδικά από τις συχνές μεταβολές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το κόστος αποκατάστασης, την τεχνογνωσία των εμπλεκομένων και αποδεικνύουν ότι αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ένας μόνο Φορέας. Ακόμη αναλύουν το ρόλο της Τοπικής Κοινωνίας, που πρέπει να είναι αναβαθμισμένος, τις συνεχείς δημόσιες ακροάσεις, τις διάφορες καλλιέργειες, που ενδεχομένως πρέπει να προηγηθούν για την αποκατάσταση των εδαφών, την αποδοχή εφαρμογής των πρωτοτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης-Πιστοποίησης (ISO) [αυτή η λέξη χρησιμοποιείται σ όλες τις γλώσσες του κόσμου, εννοιολογικά όμως είναι η Ελληνική λέξη ίσος (isos) που σημαίνει ισότιμος] και πάρα πολλές άλλες προτάσεις, συμβουλές, υποδείξεις.
Με την συμμόρφωση όλων αυτών των υποδείξεων, χορηγούνται οικονομικές βοήθειες, ειδικά από την Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ταμεία της Ε.Ε. Απαιτείται λοιπόν συντονισμένη, μεθοδευμένη δουλειά απ’ όλους τους παράγοντες και με αγαστή συνεργασία και συμβουλή από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, με απαραίτητο Οδηγό-Συντονιστή-Σύμβουλο-Επόπτη την Ακαδημαϊκή Ελληνική Κοινότητα.
Η ΔΕΗ διαχρονικά με τα όργανα της, του Τομέα Περιβάλλοντος του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με εγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης και χρήσης εδαφών και περιβαλλοντολογικών μελετών των πρώην Ορυχείων (Περίπου 50.000 στρέμματα από τα 200.000 περίπου που είναι στη δικαιοδοσία της ΔΕΗ), ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ τεράστιο έργο, παρά τις υπηρεσιακές αντιξοότητες και καλύπτει τις παραπάνω προδιαγραφές σε μεγάλο βαθμό και πρέπει να αναφέρονται, να τονίζονται, να βραβεύονται σε κάθε ευκαιρία έστω και επιγραμματικά όπως παρακάτω:

-Καλλιέργεια αρωματικών φυτών-Μελισσοκομία
-Πειραματικό Θερμοκήπιο
-Πειραματικό Οπωρώνα
-Καλλιέργειες σιτηρών-με μισθώσεις σε Αγρότες
-Δενδροφυτεύσεις από χιλιάδες ακακίες
-Αναδασώσεις με άλλα δένδρα
-Παραχωρήσεις κτηνοτροφικών εκτάσεων
ΜΕΤΕΦΕΡΕ τεχνογνωσία από άλλα πρώην Ορυχεία του εξωτερικού
ΖΗΤΗΣΕ και πήρε μελέτες από Ινστιτούτο Δασών , από την Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου κ.α
ΕΛΑΒΕ την πιστοποίηση του ISO, με συνεχόμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, αν δεν κάνουμε λάθος το 2007, με μεγάλη υπομονή και επιμονή, αρκετών ετών, των στελεχών του Τομέα Περιβάλλοντος.

Η Πολιτεία στη συνέχεια το ίδιο έτος 2007 ανήγγειλε ότι διαβουλεύεται σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στο ΛΚΔΜ με την πρόταση για ίδρυση δύο Ινστιτούτων με στόχο την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση. Όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγιναν ακόμη, ΓΙΑΤΙ; Εμείς στείλαμε επιστολή τότε το 2-8-2007 στα μέσα ΜΜΕ ,επειδή ήδη είχαμε ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες λύσεις-προτάσεις και τονίσαμε πόσο σημαντικό θα είναι η ίδρυση των εν λόγω Ινστιτούτων και ευχαριστούσαμε και τους πρωταγωνιστές (σας επισυνάπτομε την επιστολή μας και τον πρωτοσέλιδο τίτλο εφημερίδος για να τα χρησιμοποιήσετε όπως εσείς κρίνετε).
Μετά τις παραπάνω αναλύσεις-πληροφορίες που προσπαθήσαμε να κάνουμε, ως απλοί πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και επειδή η διακήρυξη της E.E. για την μετάβαση της πλατφόρμας από τον λιγνίτη (Coal Platform) είναι πλέον γεγονός και οι χρονικές εξελίξεις της μετάβασης ενδεχομένως να γίνουν και πιο σύντομες, θεωρούμε πλέον επιβεβλημένο ότι ο Τομέας Περιβάλλοντος του ΛΚΔΜ, που επιτελεί άριστα το καθήκον του, και ο αντίστοιχος της Μεγαλόπολης πρέπει να συσταθούν σε Νομικό Πρόσωπο με Διοικητικό Συμβούλιο, με μέλη τους Φορείς κατά πλειοψηφία από τις τοπικές κοινωνίες, την Κεντρική εξουσία, την ΔΕΗ, τον ενδεχόμενο ιδιώτη, (αυτή την σκέψη για ίδρυση Ν.Π. για την αξιοποίηση των πρώην ορυχείων, τεκμηριωμένα την έκανε, για πρώτη φορά, ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας, συντοπίτης μας Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, μετά και από εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τον τότε προϊστάμενο του Τομέα Περιβάλλοντος του ΛΚΔΜ, επί πρωθυπουργίας, αν θυμόμαστε καλά, Ζολώτα) μεταφέροντας ο κάθε ένας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους από τους Νόμους. Ταυτόχρονα να πλαισιώνεται ο Νομικός Φορέας από ένα πολυεπιστημονικό Ινστιτούτο Έρευνας και Μελετών της Ακαδημαϊκής Ελληνικής Κοινότητας ως Σύμβουλο και Επόπτη των έργων της μεταλιγνιτικής εποχής, της διάθεσης και εκμετάλλευσης των εδαφών και οποιουδήποτε άλλου έργου προκύψει (όπως για τις τεχνητές Λίμνες Πολυφύτου-Ιλαρίωνος , για την ίδρυση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, για αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και Αρκαδίας ) με μόνιμη έδρα την Πτολεμαΐδα και αντίστοιχο κατάστημα στην Μεγαλόπολη. Το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο θα συνεργάζεται με τα Όργανα του Ελληνικού Κράτους ,τα Όργανα και τα Ταμεία της ΕΕ και τους Παγκόσμιους Οργανισμούς του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που αναφέρουμε με λεπτομέρειες παραπάνω. Συγχρόνως θα ερευνήσει (έπρεπε ήδη να ερευνηθούν) τους τρόπους εκμετάλλευσης των πρώην και μελλοντικών Ορυχείων με στόχους την παραγωγή πρωτογενών προϊόντων και για εξαγωγή, την εξεύρεση του κατάλληλου επενδυτή ή επενδυτές ,ώστε με αυτό τον τρόπο να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την μείωση της ανεργίας ,η οποία δημιουργήθηκε από την οικονομική κρίση της χώρας (η ανεργία στην Δυτική Μακεδονία το 2017 έφθασε στο 29,3%, είναι πρώτη στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ), αλλά και από την συνεχιζόμενη μείωση που έχουμε στην εξόρυξη του λιγνίτη.
Βέβαια σ’ αυτή όλη την εκχώρηση προς το Νομικό Φορέα, εξυπακούεται ότι θα μεταφερθεί και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκάστοτε χαρακτηρισμένων πρώην Ορυχείων και κάθε ενεργή γη του Δημοσίου στις ευρύτερες περιοχές, όπως ΜΑΒΕ, ΑΖΩΤΟ κ.α., με αποκλειστική χρήση των εδαφών για παραγωγή πρωτογενών προϊόντων, κυρίως για εξαγωγή, για αθλοπαιδιές , πολιτιστικά δρώμενα κ.α., ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να γίνει πλήρης επαναφορά του Νόμου 1280/’81.
Με όλο τον σεβασμό στην νομική επιστήμη, εμείς ως απλοί πολίτες προτείνουμε στους Τοπικούς Φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, εάν πραγματικά ενδιαφέρονται για την δυνατότητα ή μη της εφαρμογής των ανωτέρων νόμων , να ζητήσουν πρώτα τις ερμηνευτικές διατάξεις των εν λόγω νόμων από τους αρμόδιους Υπουργούς, εάν δεν έχουν εκδοθεί ακόμη , και στη συνέχεια να ζητήσουν την βοήθεια της νομικής επιστήμης για ενδεχόμενες αδυναμίες, παθήσεις βλάβες κλπ των Νόμων, των Π.Δ. των Υπουργικών αποφάσεων, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου της ΔΕΗ, των Οργάνων της Ε.Ε. κ.α.
Η τελική εφαρμογή των παραπάνω νόμων μαζί και με μερικούς άλλους, όπως ο ήδη διαχωρισμός της ΔΕΗ σε δύο ή τρία Ν.Π., οι αποφάσεις οργάνων της χώρας μας και της Ε.Ε, η έναρξη εδώ και χρόνια της Μεταλιγνιτικής περιόδου και η εκμετάλλευση των εδαφών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, επηρεάζει ένα πλήθος θεμάτων. Δημιουργεί ένα πλήθος προβλημάτων στη Χώρα μας και ειδικά στη Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή της Αρκαδίας ( όπως οικονομικά, εργασιακά, ανεργίας, υγείας εργαζομένων και απλών πολιτών, κοινωνικά, οικιστικά, πολιτιστικά, παραγωγής πρωτογενών προϊόντων, περιβαλλοντολογικά ,νερών κ.α). Θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο πεδίο για υποψήφιους μεταπτυχιακούς ή διδάκτορες πολλών επιστημονικών σχολών, όπου να καταγράψουν, να τεκμηριώσουν και τα θετικά και τα αρνητικά, ώστε με την σειρά τους να μας βοηθήσουν όλους. Η Ιστοσελίδα μας με τον τίτλο «Η Πολιτεία της Ουτοπίας» προτίθεται να τους φιλοξενήσει, εάν το ζητήσουν και εφόσον τα πονήματα τους έχουν αφετηρία την ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή την ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και έχουν δημοσιευθεί .
Με τις πωλήσεις φιλέτων της ΔΕΗ, αεροδρομίων, λιμανιών ,τραίνων κλπ το Υδροκέφαλο Ελληνικό Χρέος δεν αντιμετωπίζεται. Με αυτή την τοποθέτηση μας διευκρινίζουμε ότι δεν είμαστε εναντίον του ιδιώτη ή του εκσυγχρονισμού, γι αυτό σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα μας στην ανοικτή επιστολή Νο 4 με τίτλο «Ανασυγκρότηση από την κορυφή προς τα κάτω», όπου καταγράφουμε με τεκμηριωμένες λεπτομέρειες, ότι το φαινόμενο του Χρέους αντιμετωπίζεται μόνο με υγιή ανάπτυξη , ανασυγκρότηση και την καλή έξωθεν μαρτυρία-εμπιστοσύνη και για τους επενδυτές και για τους πιστωτές, ώστε ο δανεισμός να είναι εύκολος και να έχει ελάχιστο επιτόκιο.
Η παρούσα επιστολή Νο 1δ εκδίδεται εξαιτίας των εξελίξεων στο χώρο της ΔΕΗ, που βέβαια θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στη Χώρα και ιδιαίτερα στην Περιοχή μας και στην Μεγαλόπολη, στους εργαζομένους στην ΔΕΗ και γενικά στην αγορά, επίσης για να συμπληρώσει τις ανοιχτές επιστολές μας 1, 1α, 1β, 1γ που δημοσιεύσαμε στα μέσα ΜΜΕ (22-3-17, 6-7-17, 28-11-17, 15-12-17 ) αντίστοιχα και στην συνέχεια τις εγκαταστήσαμε στην Ιστοσελίδα μας «Η Πολιτεία της Ουτοπίας».
Ακολουθεί η επόμενη υποσχόμενη ανοιχτή επιστολή Νο 5 με τον ερωτηματικό τίτλο:
«ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ;», επιστολή αναμενόμενη και με τεράστιο ενδιαφέρον για όλους τους σκεπτόμενους πολίτες του κόσμου, για τους οποίους η Jacgueline de Romilly (Διδάσκαλος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίων, Ακαδημαϊκός) είπε
« Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται Ελληνικά, έστω κι αν δεν το υποπτεύεται».

KOZANH 20 Αυγούστου 2018

Θωμάς Γκατζόφλιας thomasgkatzoflias@yahoo.com
Φωτεινή Χατζάρα ag-ygias@yahoo.gr


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ:
-Κάνουμε γνωστό στους συμπολίτες μας και αναγνώστες που μας ρωτούν, εάν θα τα ακούσουν-διαβάσουν οι αρμόδιοι. , και τους πληροφορούμε ότι, όταν τελειώσουν σ ένα καλό επίπεδο οι εργασίες μας και δημοσιευθούν και εγκατασταθούν στην Ιστοσελίδα μας, στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν και θα επιδοθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους, στους Φορείς : Βουλή των Ελλήνων, Ευρωβουλή, Γερμανική Δίαιτα, Αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους και της Ε.Ε., Τοπικοί Φορείς και στη συνέχεια θα αναθέσουμε στον «συνήγορο του πολίτη» και στον «Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή» με τους προβλεπόμενους κωδικούς που θα αποκτήσουμε, όπως προβλέπει ο Νόμος , να παρακολουθούν τα έγγραφα μας, που θα καταθέσουμε και δηλώνουμε παρόντες, εάν κληθούμε να τα υποστηρίξουμε, ως απλοί πολίτες.
-Χρειάζεται ακόμη λίγο υπομονή, επιμονή και την συνεχή ηθική συμπαράσταση από τους αναγνώστες. Την διαπιστώνουμε ήδη έντονα την συμπαράσταση των αναγνωστών στα ΜΜΕ και από την παρουσία της ιστοσελίδας μας με τίτλο «Η Πολιτεία της Ουτοπίας» εδώ και αρκετούς μήνες στην πρώτη σελίδα, στην πρώτη σειρά, μεταξύ πολλών χιλιάδων αποτελεσμάτων στη Google. Σας ευχαριστούμε όλους και κάνουμε έκκληση να μας κάνετε συνεχή κριτική, προτάσεις, ιδέες, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε, άλλωστε δεν είμαστε παντογνώστες, ούτε πολύξεροι. Ο διάλογος με διαφωνίες σε μια δημοκρατία γίνεται στο τέλος εποικοδομητικός και μάλιστα όταν είναι επωνύμως. ’Έχουμε ένα πλούσιο αρχείο για να απαντήσουμε για όλους και για όλα ή ενδεχομένως να ζητήσουμε συγνώμη για παραλείψεις , λάθη κ.α.
-Ευχαριστούμε ακόμη μία φορά δημόσια τα Μ.Μ.Ε. για την φιλοξενία και την υπομονή τους για τις ενδεχόμενες τεχνικές δυσκολίες των μακροσκελών επιστολών μας, για τις οποίες δεχτήκαμε και καλόπιστες και κακόπιστες κριτικές από αναγνώστες. Πιστεύουμε το μέλλον να μας δικαιώσει (οι εργασίες-επιστολές μας καταγράφηκαν για να διατηρηθούν και να αντέξουν με λεπτομερείς τεκμηριώσεις-εξηγήσεις μέχρι την πραγματοποίηση των στόχων που έχουμε θέση). Σήμερα δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε σε μια εποχή του Fαcebook ( πρόσωπο βιβλίο ) όπου πλέον το λεξιλόγιο μας μικραίνει συνέχεια. Στην επόμενη επιστολή μας που προαναγγείλαμε θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε ποια είναι η θέση της Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά στον παγκόσμιο πολιτισμό. Έχουμε όλοι τεράστιες ευθύνες για την διατήρηση αυτής της θεϊκής κληρονομιάς.
-H αναφορά μας στην Περιοχή της Μεγαλόπολης (την εποχή του Βυζαντίου και της τουρκοκρατίας ονομαζόταν «Σινάνο») οφείλεται σε πολλούς λόγους και αιτίες. Προς το παρόν σημειώνουμε ότι είμαστε ομοιοπαθείς στις εξελίξεις πώλησης των Ορυχείων και Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στην Μεταλιγνιτική πλέον εποχή. Ανατρέχοντας όμως στην ιστορία θυμίζουμε και την φυλετική συγγένεια , την πολιτιστική φωνολογική- γλωσσική ομοιότητα των Μακεδόνων και Αρκάδων στοιχεία τα οποία στον ιστορικό χρόνο οδηγούν Μακεδόνες και Αρκάδες όχι μόνον σε συνεργασία και συμμαχία επί του Βασιλέα Φιλίππου Β΄ το 337 π.Χ., αλλά και στην ανάπτυξη μιας ιδιωματικής γλώσσας ως χαρακτηριστικό στοιχείο επικοινωνίας του Μυκηναϊκού Πολιτισμού με την Εορδαϊκή χώρα του κρατιδίου των Ορεστών –Ελιμιωτών που κατοικείται από ομάδες Αιολών και Αρκάδων, από την εποχή της καθόδου τους, και αναπόφευκτα δέχονται την επίδραση της Αρκαδοκυπριακής διαλέκτου ως αποτέλεσμα μετοικίσεων καθώς και την συγχώνευση αχαϊκών γλωσσικών στοιχείων και ιδιωμάτων στην Μακεδονική διάλεκτό, η οποία είναι μία από τις πολλές Αχαϊκές (πρωτοελληνικές) διαλέκτους της Ελληνικής Γλώσσας (βλέπε ΒΙΚΕΠΑΙΔΕΙΑ, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος του Χερμαν Μπενγκστον, εκδόσεις Μέλισσα, Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ulrich Wilcken).
Έπονται τα συνημμένα 6 αρχεία σε Scan
0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου