.

Σοβαρός κίνδυνος για την «Πτολεμαΐδα 5» από το νέο κανονισμό για τους Μηχανισμούς ΑΔΙ - Ποιες κινήσεις σχεδιάζει το ΥΠΕΝ και ποιοί είναι οι αστάθμητοι παράγοντες

Αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την ένταξη στους μηχανισμούς ΑΔΙ για τις λιγνιτικές μονάδες προβλέπει ο νέος κανονισμός (δόθηκε χθες στη δημοσιότητα) που εγκρίθηκε οριστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου και προσδιορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις εν λειτουργία ή μελλοντικές μονάδες άνθρακα.

Τίθεται μάλιστα εκ των πραγμάτων επιτακτική η ανάγκη κατάλληλων χειρισμών από την ελληνική πλευρά για να προλάβει η νέα μονάδα της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5» να μπει στον μηχανισμό ΑΔΙ.
Στο άρθρο 22, παράγραφος 4 του κανονισμού αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής : “το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού, η δυναμικότητα παραγωγής που ξεκίνησε εμπορική παραγωγή κατά την εν λόγω ημερομηνία ή μετά από αυτήν και εκπέμπει πάνω από 550 gr CO2 ορυκτής προέλευσης ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας δεν δεσμεύεται ούτε λαμβάνει πληρωμές ή δεσμεύσεις για μελλοντικές πληρωμές στο πλαίσιο κάποιου μηχανισμού ισχύος”.
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού, ορίζεται η εικοστή μέρα από την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση αυτή την πρόβλεψη είναι σαφές ότι η Πτολεμαϊδα 5, η οποία βεβαίως θα εκπέμπει πάνω από 550 gr CO2 ανά kWh, δεν θα έχει μπεί σε εμπορική λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του κανονισμού και συνεπώς θα αποκλειστεί από το μηχανισμό ΑΔΙ.
Υπάρχει όμως «παράθυρο» που ανοίγει με βάση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου: «Τα κράτη μέλη που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού εφαρμόζουν μηχανισμούς ισχύος, προσαρμόζουν τους μηχανισμούς τους ώστε να συμμορφώνονται με το κεφάλαιο 4, με την επιφύλαξη των δεσμεύσεων ή συμβάσεων που είχαν συναφθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019».
Αυτή η πρόβλεψη δίνει τη δυνατότητα στην Πτολεμαϊδα 5 να περιληφθεί στα ΑΔΙ υπό την προϋπόθεση, πρώτον ότι η χώρα θα έχει θεσπίσει Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος μέχρι την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού και δεύτερον ότι θα έχει υπογράψει σύμβαση με τη μονάδα μέχρι το τέλος του χρόνου.
Η Κομισιόν, όμως, ως γνωστόν, δεν έχει εγκρίνει ακόμα το ελληνικό σχέδιο για το Μηχανισμό Ισχύος και δεν αναμένεται να τον έχει εγκρίνει στο σύντομο επόμενο διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Συνεπώς η χώρα κινδυνεύει να μην έχει Μηχανισμό κατά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ, για να λύσει το γρίφο και να εξασφαλίσει ΑΔΙ για την Πτολεμαϊδα 5, ζήτημα που αποτελεί προϋπόθεση βιωσιμότητας για τη μονάδα, είναι ο εξής:
Θα κατατεθεί άμεσα, με το πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, τροπολογία με την οποία θα θεσπίζεται Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος, χωρίς να υπάρχει έγκριση του τελικού σχεδίου από την Κομισιόν. Μετά την έγκριση, θα γίνουν οι όποιες (νομοθετικές ή άλλες) αλλαγές απαιτούνται για πλήρη προσαρμογή.
Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί, εντός του 2019, να έχει υπάρξει 10ετής σύμβαση ένταξης στο μηχανισμό της Πτολεμαϊδας 5. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει εγκριθεί έγκαιρα από την Κομισιόν το ελληνικό σχέδιο, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στον ψηφισμένο Μηχανισμό και να τεθεί σε ισχύ. Συνεπώς τα πάντα σχεδόν εξαρτώνται από το αν η Κομισιόν θα εγκρίνει έγκαιρα το ελληνικό Σχέδιο, πράγμα για το οποίο ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα καταγράφει το ρεπορτάζ.
Πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι ο σχεδιασμός αυτός ενέχει τους κινδύνους των πολιτικών εξελίξεων, καθώς τις τελευταίες ώρες και μετά τις σχετικές αναφορές του πρωθυπουργού, έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες να δρομολογηθούν άμεσα εκλογές από το βράδυ της Κυριακής με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τω ευρωεκλογών. Σε αυτή την περίπτωση η προαναφερθείσα τροπολογία μένει στον αέρα με ότι αυτό συνεπάγεται...

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου