.

Σχέδιο μείωσης των ρύπων από μονάδες καύσης της ΔΕΗ

Δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου από τις μονάδες καύσης της ΔΕΗ κατά 50% έως το 2020 ανέλαβε η χώρα μας. Το μεταβατικό σχέδιο για τη μείωση των ρύπων από τις μονάδες καύσης λιγνίτη έρχεται ως υποχρέωση της χώρας έναντι κοινοτικής οδηγίας για την πρόληψη και τον έλεγχο των βιομηχανικών εκπομπών, και αφορά το διάστημα 2016-2020.


Στο «μεταβατικό εθνικό σχέδιο μείωσης ρύπων» περιλαμβάνονται οι μονάδες καύσης λιγνίτη της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη, Φλώρινα και Κοζάνη. Σύμφωνα με την απόφαση, η συμβολή των 6 μονάδων στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ακόλουθη:

• Μεγαλόπολη 3, ετήσια καύση 19.768 τόνων λιγνίτη, εκπομπή καυσαερίων 10,6 εκατ. κυβικών μέτρων/έτος.

• Μεγαλόπολη 4, ετήσια καύση 20.807 τόνων λιγνίτη, εκπομπή καυσαερίων 10,9 εκατ. κ.μ./έτος.

• Μελίτη 1 (Φλώρινα), ετήσια καύση 20.987 τόνων λιγνίτη, εκπομπή καυσαερίων 8,7 εκατ. κ.μ./έτος.

• Αγιος Δημήτριος 1-2 (Κοζάνη), ετήσια καύση 41.145 τόνων λιγνίτη, εκπομπή καυσαερίων 21,3 εκατ. κ.μ./έτος.

• Αγιος Δημήτριος 3-4, ετήσια καύση 41.315 τόνων λιγνίτη, εκπομπή καυσαερίων 21,4 εκατ. κ.μ./έτος.

• Αγιος Δημήτριος 1-2, ετήσια καύση 26.844 τόνων λιγνίτη, εκπομπή καυσαερίων 14,2 εκατ. κ.μ./έτος.

Οπως ορίζει η απόφαση, τα ανώτατα όρια των ρύπων θα πρέπει να μειωθούν ως εξής:

• SO2 (διοξείδιο του θείου), από 34.961 τόνους ετησίως το 2016 σε 17.482 τόνους το 2020. Πρόκειται για μείωση 50%.

• Κονιορτού, από 6.505 το 2016 σε 1.749 το 2020.

• Τα όρια του ΝΟx (οξείδια του αζώτου) θα παραμείνουν σταθερά στους 17.482 τόνους ετησίως το ίδιο διάστημα.

kathimerini.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου