.

ΡΑΕ: Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού


Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 15ης Μαΐου 2015 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού, δημοσιοποιεί σήμερα τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. Η ΡΑΕ ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 29.05.2015
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-196025
  Αποστολέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ MAKEΔΟΝΙΑΣ
  Επιστολή: TEPIMEL TEPIMEL (μέγεθος: 181,172 kb)
 2. Ημερομηνία αποστολής: 02.06.2015
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-196074
  Αποστολέας: ΔΕΗ ΑΕ
  Επιστολή: DEH DEH (μέγεθος: 815,735 kb)
 3. Ημερομηνία αποστολής: 02.06.2015
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-196094
  Αποστολέας: ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
  Επιστολή: DEORDEAS DEORDEAS (μέγεθος: 357,39 kb)
 4. Ημερομηνία αποστολής: 30.05.2015
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-196961
  Αποστολέας: ΕΣΑΗ
  Επιστολή: ESAH ESAH (μέγεθος: 108,477 kb)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου