.

Παναγιωτάκης: Οι αναφορές του Προέδρου της ΔΕΗ ΑΕ για τα Οικονομικά Αποτελεσμάτα Α' εξαμηνου 2016

«Η μείωση του κύκλου εργασιών της Μητρικής εταιρείας κατά 9,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό αναμενόμενη απόρροια της μείωσης του μεριδίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση αυτή θα συνεχιστεί υποχρεωτικά και στο μέλλον με βάση τις σχετικές δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των δανειστών.

Η ελαφρά μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου (μείωση περιθωρίου ΕΒΙΤDA κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χωρίς την εφάπαξ αρνητική επίπτωση της δαπάνης για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ) δεν θα υπήρχε και μάλιστα θα υπήρχε αύξηση εάν δεν συνεχιζόταν η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, γεγονός αρνητικό όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη για το σύνολο της εθνικής οικονομίας, καθώς και της υδροηλεκτρικής παραγωγής συνέπεια σχετικών καιρικών συνθηκών. Επιμένουμε στις προτάσεις μας προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη μέτρων στήριξης της λιγνιτικής παραγωγής που αξιοποιεί το εγχώριο καύσιμο και τον υφιστάμενο πανάκριβο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, εξοικονομώντας χρήσιμο συνάλλαγμα, και παράλληλα διατηρώντας χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.

Καταβλήθηκε τον Αύγουστο η δεύτερη δόση ύψους € 198 εκατ. για την κατασκευή της Πτολεμαΐδας V, έργο που εξελίσσεται κανονικά αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο της εισπραξιμότητας και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο η για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια μείωση του αντίστοιχου ποσού σε απόλυτα μεγέθη.

Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σύστημα διακανονισμών των 36 δόσεων, στα πλαίσια του οποίου έχουν ήδη διακανονίσει οφειλές συνολικού ύψους πλέον του € 1,1 δις άνω των 400.000 πελατών. Οφείλεται επίσης στην επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση 15% για την τακτική πληρωμή των λογαριασμών, καθώς και στη στοχευμένη προσπάθεια αποκοπών σε οφειλές με μεγάλα χρέη. Συγχαίρουμε τους εργαζομένους του Ομίλου που με αυταπάρνηση μερικές φορές δεχόμενοι επιθέσεις συμβάλουν στην αντιμετώπιση παρανομιών και αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Η αντιστροφή αυτής της τάσης πρέπει να παγιωθεί και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η παράταση των διακανονισμών των 36 δόσεων και οι λοιπές ρυθμίσεις για τις διάφορες κατηγορίες των οφειλετών. Εκτιμούμε ότι ο συνδυασμός των στοχευμένων αποκοπών και των διακανονισμών θα φέρουν πιο απτά αποτελέσματα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και τις αρχές του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, ναι μεν οι προβλέψεις το α΄ εξάμηνο του 2016 είναι σχετικά αυξημένες σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015, όμως παρατηρείται σημαντική μείωση σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015.

Υπογραμμίζεται ότι κάθε έσοδο της ΔΕΗ διοχετεύεται άμεσα στην αγορά συμβάλλοντας στην εν γένει τόνωση της οικονομίας.

Παρά τα προαναφερθέντα, τα προβλήματα ρευστότητας παραμένουν οξυμένα και θα επιβαρυνθούν από τις ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ και τον προσωρινό μηχανισμό ΑΔΙ καθώς και από την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης της ΔΕΗ για ακύρωση της Απόφασης 285 της ΡΑΕ. Η ανάκτηση των οφειλομένων, από το 2012 έως το 2015, ποσών λόγω ΥΚΩ καθώς και η εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου είναι επιτακτική αναγκαιότητα

Η μείωση του μεριδίου συνιστά μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία, για την οποία οφείλει να αναλάβει συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες προς δύο κατευθύνσεις.

Πρώτον: η μείωση του μεριδίου να μην αφορά μόνο τα πλέον κερδοφόρα και χαμηλού ρίσκου και δαπανών διαχείρισης τμήματα της αγοράς.

Δεύτερον: αντιστάθμιση των απωλειών με επέκταση σε άλλες αγορές και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ομαλό άνοιγμα της αγοράς.

Ωστόσο ο στόχος της «ισορροπημένης» απώλειας μεριδίων της αγοράς, πέραν των κατάλληλων τιμολογιακών προϊόντων απαιτεί και τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, όπως η σύσταση και διάθεση θυγατρικής εταιρείας πελατών από όλα τα τμήματα της αγοράς για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά.

Δεν παραλείπουμε να τονίσουμε ότι το ομαλό άνοιγμα της αγοράς είναι υπόθεση που υπερβαίνει τη ΔΕΗ και πρέπει να αποτελεί μέριμνα των ρυθμιστικών αρχών και της Πολιτείας.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία, η επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της ΔΕΗ στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, και η υπογραφή με τη ΔΕΠΑ MoU είναι απτά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάληψης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν. Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η μείωση του καθαρού χρέους του Ομίλου κατά € 214,6 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2015.


Εξαιρετικής σημασίας, με στρατηγικές διαστάσεις, γεγονός αποτέλεσε η σύναψη MoU με την μεγάλη κινεζική εταιρεία CMEC για την σύσταση κοινής εταιρείας και επενδύσεων της τάξεως € 1 δις για τη δεύτερη μονάδα στη Μελίτη (Φλώρινα) και την εκμετάλλευση των εκεί ορυχείων.
Ο εκσυγχρονισμός του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ΑΠΕ για την οποία γίνονται εντατικές ενέργειες είναι πλήρως εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή πολιτική της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά η ανάγκη για επεξεργασία, διαμόρφωση και θεσμοθέτηση εθνικού σχεδίου ενεργειακής πολιτικής προσαρμοσμένου στις ανάγκες, στα πλεονεκτήματα και τις συνθήκες της χώρας μας, πράγμα το οποίο καθίσταται εξαιρετικά επείγον λόγω και της επερχόμενης υιοθέτησης υποχρεωτικών ρυθμίσεων (energy governance) σε επίπεδο Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που νομοθετήθηκαν τους τελευταίους μήνες, και συνεπάγονται σοβαρές προκλήσεις για τη ΔΕΗ, η επιχείρηση θα δράσει εξαντλώντας κάθε περιθώριο για την προστασία των συμφερόντων της, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Συγκεκριμένα :
- Επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού οφέλους από την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ.
- Διεκδικούμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα στα πλαίσια των λεγόμενων ΝΟΜΕ, πρώτον το μη συνυπολογισμό στο μερίδιο της ΔΕΗ των πελατών Υψηλής τάσης και των ευάλωτων καταναλωτών, δεύτερον τα διατιθέμενα, μέσω των δημοπρασιών προϊόντα να έχουν διάρκεια, το πολύ ένα χρόνο και τρίτον τον επανακαθορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ώστε να αντιστοιχεί πράγματι στο μεταβλητό κόστος της λιγνιτικής παραγωγής και στο σύνολο του κόστους της υδροηλεκτρικής παραγωγής.
- Επιδιώκουμε την όσο το δυνατό ταχύτερη υλοποίηση της αναδιοργάνωσης της αγοράς στα πλαίσια του Target Model, και ειδικότερα την ουσιαστική μετάβαση στο καθεστώς των διμερών συμβολαίων που θα πρέπει να συνδεθεί με τη λήξη εφαρμογής των δημοπρασιών.
- Επιδιώκουμε την κατάργηση ή τουλάχιστον τον επανακαθορισμό του προσωρινού μηχανισμού ΑΔΙ, και την καθιέρωση μόνιμου μηχανισμού αποζημίωσης ισχύος με όρους αγοράς.
Τέλος συστηματοποιούμε, αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε την παρουσία και επικοινωνία μας με τους θεσμούς της Ε.Ε, στα πρότυπα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου