.

Παράταση προθεσμίας αίτησης για τα μητρώα ελεγκτών και αξιολογητών του αναπτυξιακού νόμου

Παράταση έδωσε το υπουργείο Οικονομίας στην προθεσμία υποβολής αίτησης για τα μητρώα ελεγκτών και αξιολογητών του αναπτυξιακού νόμου, μετά από πλήθος σχετικών αιτημάτων που έλαβε.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, «ως νέα καταληκτική προθεσμία ορίζεται η 27η Οκτωβρίου 2016. Αντιστοίχως, παρατείνεται και η έναρξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής για το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) από 17/10/2016 στις 07/11/2016. Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων και στα δύο μητρώα, αναφέρει το ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΜΠΕ συμμετέχουν επιστήμονες (οικονομολόγοι, μηχανικοί κτλ) οι οποίοι συγκροτούν τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων. Ο ρόλος τους στις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των επενδύσεων κρίνεται καθοριστικός, όπως μαρτυρά και η απόφαση για σημαντική αύξηση των αποζημιώσεών τους».

b2green.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου