.

Προσπάθεια για τη Διανομή Δωρεάν Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 στην Ελλάδα [Απάντηση ΥΠΕΚΑ στον βουλευτή Φλώρινας Γ. Αντωνιάδη]

Στην προσπάθεια για την απαλλαγή της Ελλάδας από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων, στην απαλλαγή της ΔΕΗ από τον φόρο λιγνίτη υπέρ ΑΠΕ και στην ένταξή της στο Ταμείο για τη Στήριξη Εκσυγχρονισμού των Ενεργειακών Συστημάτων και Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης, αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας, Γ. Αντωνιάδη.


Αναλυτικά, ο υπουργός τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις προβλέψεις του Ταμείου Εκσυγχρονισμού ώστε να λάβει δωρεάν δικαιώματα εκπομπών.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του κ. Σκουρλέτη:

«Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ είναι το εμβληματικό εργαλείο της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση της ΕΕ προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η πολιτική ηγεσία και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ παρακολουθούν ενεργά τις εξελίξεις σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ που αφορά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου και διατυπώνουν τεκμηριωμένες προτάσεις για κρίσιμα θέματα που επίκειται να ρυθμιστούν. Ενδεικτικά αναφέρονται: Η επιστολή του υπουργού ΠΕΝ προς τον Επίτροπο Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε (29-10-2015) καθώς και η παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΝ σε συμβούλιο (20/6/2016) των υπουργών Περιβάλλοντος.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ τονίζει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής βιομηχανίας με την εισαγωγή κατάλληλων ρυθμίσεων στο σχέδιο της ανωτέρω Οδηγίας, ιδίως για τους τομείς εκείνους που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό.

Επίσης, τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις πρόνοιες του σχεδίου της υπό αναθεώρηση Οδηγίας για το "Ταμείο Εκσυγχρονισμού" και τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, με την αναθεώρηση της Οδηγίας είχε προταθεί, στο νέο άρθρο 10 c, τα κράτη μέλη που είχαν το 2013 κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο του 60% του κοινοτικού μ.ο. να τυγχάνουν δωρεάν δικαιώματα για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής με στόχο τον εκσυγχρονισμό του.

Η επιλογή του 2013 έγινε επειδή ήταν η τελευταία χρονιά πριν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014, για την οποία υπήρχαν δεδομένα. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα το 2013 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 62% ενώ για το 2014 59,12% του κοινοτικού μέσου όρου με περαιτέρω μείωση για το 2015, προτάθηκε από τη χώα μας η χρησιμοποίηση νεότερων στοιχείων που έχουν προκύψει και τα οποία αντανακλούν περισσότερο τη σημερινή οικονομική κατάσταση των κρατών-μελών.

Προτείνεται, δηλαδή, να ληφθεί υπόψη το ΑΕΠ του έτους 2014 ή του 2015.

Επίσης, με την αναθεώρηση της Οδηγίας προβλέπεται, στο νέο άρθρο 10d, η σύσταση ενός νέου Ταμείου (Ταμείο Εκσυγχρονισμού) που θα χρηματοδοτείται από το 2% των συνολικών δικαιωμάτων που πλειστηριάζονται. Όμως, από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού είχε προταθεί να χρηματοδοτηθούν μόνο τα δέκα ΚΜ που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 60% του κοινοτικού μ.ο.

Η νέα πρόταση της χώρας μας και για το άρθρο αυτό είναι αντίστοιχα ίδια με αυτή που διατυπώθηκε για το προαναφερθέν άρθρο 10c.

Τέλος, αναφορικά με το θέμα του λιγνίτη, το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει της σημασίας του για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τη συμβολή του στην απασχόληση στις περιοχές που λαμβάνει χώρα η εξόρυξή του και τη συνεισφορά του στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Για τους ανωτέρω λόγους διερευνώνοται όλοι οι διαθέσιμοι τρόπου για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των λιγνιτικών μονάδων».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου