.

Δήμος Κοζάνης: Δημόσιος διαγωνισμός "Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης"

Δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης» Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο Σύμβασης

ΤΕΥΔ

Τεύχος Μελέτης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου