.

Πυρηνικά ή ανανεώσιμες πηγές;

Από το άρθρο της REALNEWS [Κυριακή 8 Φεβ 2009] με τίτλο "Πυρηνικά ή ανανεώσιμες πηγές;"...
Γίνεται αναφορά στα πορίσματα της Ακαδημίας Αθηνων [κλικ για σχετική ανάρτηση]. Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά στα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Αξίζει να δείτε λίγο τη σύνθεση της Επιτροπής (η οποία παρατίθεται πιο κάτω από το ίδιο άρθρο)...
Λουκάς Χριστοφόρου (Πρόεδρος).
- Γεώργιος Κοντόπουλος.
- Αντώνιος Κουνάδης.
- Νικόλαος Αμβράζης.
- Χρήστος Ζερεφός.
- Ιωάννης Αγαπητίδης
- Εμμανουήλ Κακαράς.
- Γεώργιος Κουτζούκας
- Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος.
- Χρήστος Ποσειδώνας (σ.σ διευθυντής ΔΕΗ).
- Δημήτριος Τσανάκας.
- Νικόλαος Χατζηαργυρίου (σ.σ αντιπρόεδρος ΔΕΗ).
- Κωνσταντίνος Μουσουρούλης (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης)

Σημειώνεται ότι κάποιος πρέπει να ανατρέξει και σε παλαιότερες αναφορές που είναι και στον παρόν δικτυακό τόπο για να αντιληφθεί γιατί επέλεξα να το αναρτήσω...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου