.

Πρόγραμμα LIFE+: Αναμενόμενη προκήρυξη για το 2009

DG ENV is planning to launch its 2009 call for proposals for LIFE+ projects on May 15 2009. The 2009 applications package will be made available on that date on the LIFE website.
Since the LIFE unit anticipates that there are unlikely to be significant changes with respect to the 2008 call, it recommends that potential applicants begin preparing their applications using the 2008 applications package.
This is available to download below. It is important to note however that applicants MUST submit their proposals using the 2009 application forms that will be made available on May 15.
In principle, a maximum of EUR 250 million will be available for the 2009 call.

[Για μετάφραση κλικ δεξιά στο εργαλείο μετάφρασης]

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου