.

Υδροηλεκτρικά - Θεσμικό πλαίσιο και πραγματικότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

[..Στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2464/03-12-2008 δημοσιεύθηκε η έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Πρόκειται αναμφίβολα σε επίπεδο νομοθετήματος για θετική εξέλιξη. Στον τομέα των υδροηλεκτρικών στην εν λόγω ΚΥΑ καταγράφεται το υδροδυναμικό σε επίπεδο χώρας (αποτυπώνεται από στον χάρτη που παρατίθεται δίπλα)...]

Για όλο το άρθρο με χάρτες στο http://www.mavromatidis.gr/ ή κλικ για σύνδεση...

1 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου