.

Νομαρχία Κοζάνης: Πρόταση για παραγωγή βιομάζας

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης επιθυμώντας να συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης και στη συγκράτηση του πληθυσμού, προωθεί τη διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή ως απάντηση στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική , με την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη διασύνδεση της κατανάλωσής τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. .
Αποτελεί στόχο μας η τροφοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε. με βιομάζα, προκειμένου να εμπλουτίσει το καύσιμο μίγμα με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας , με την ενεργό συμμετοχή των αγροτών της περιοχής, που θα αξιοποιήσουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός).
Η στόχευσή μας αυτή εδράζεται στην επιστημονική εκτίμηση ότι με την συνύπαρξη των παραγωγών (αγρότες) με τον καταναλωτή (ΔΕΗ Α.Ε.) σε μικρή απόσταση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αφενός επιτυχούς επιχειρηματικής δράσης για τους κατοίκους της περιοχής και αφετέρου ενίσχυσης του καύσιμου μίγματος με την εφαρμογή αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την εξοικονόμηση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τη ΔΕΗ Α.Ε. .
Στα πλαίσια αυτά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης προτίθεται να υλοποιήσει άμεσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, πιλοτικό πρόγραμμα καλλιέργειας αγριοαγκινάρας(Cynara cardunculus-Cardo) για παραγωγή βιομάζας, με κάλυψη του συνολικού κόστους που αφορά στο πρώτο έτος (εγκατάσταση και καλλιεργητικές φροντίδες) και του αντίστοιχου κόστους για τις καλλιεργητικές φροντίδες του δεύτερου έτους,καθώς επίσης και του αντίστοιχου κόστους για την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη στο χωράφι, τις εδαφολογικές αναλύσεις και τις αναλύσεις της βιομάζας,όπως και το συντονισμό της κοινής προσπάθειας, που θα υλοποιηθούν με ευθύνη της ΑΝΚΟ.
Επιπρόσθετα, οι παραγωγοί θα εισπράξουν από τη ΔΕΗ Α.Ε. και την αξία αγοράς της ξηρής μάζας,καθώς και την επιδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
Προτεραιότητα θα έχουν οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του άξονα Κοζάνης – Πτολεμαίδας και πιο συγκεκριμένα των λιγνιτικών Δήμων Κοζάνης, Ελλησπόντου, Δημητρίου Υψηλάντη, Πτολεμαίδας και Αγ. Παρασκευής με δυνατότητα ένταξης και αγροτών από άλλες περιοχές του Νομού Κοζάνης στα πλαίσια των διαθέσιμων πόρων.
Με τον τρόπο αυτό εκτιμούμε ότι θα τεθούν οι βάσεις για μία πιο συστηματική καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών, για την παραγωγή βιομάζας στην περιοχή και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον, αλλάζοντας το παραγωγικό προφίλ της αγροτικής παραγωγής και αξιοποιώντας αποδοτικότερα και οικονομικότερα τους ποτιστικούς αγρούς.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης θα συνεχίσει την συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΝΚΟ, τη ΔΕΗ Α.Ε., το ΙΤΕΣΚ και ειδικότερα με τους αγρότες της περιοχής εντείνοντας τις προσπάθειες που οδηγούν το Νομό Κοζάνης στο μέλλον με ευνοϊκότερους όρους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου