.

Δελτίο Τύπου ΝΑ Κοζάνης για Συνήγορο του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του, που απευθύνει προς τις αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας και του Νομού Κοζάνης, διατυπώνει τις προτάσεις του για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του, που απευθύνει προς τις αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας και του Νομού Κοζάνης, διατυπώνει τις προτάσεις του για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.
Στην έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, που επισκέφθηκε το Νομό Κοζάνης το Φεβρουάριο του 2009 και είχε επαφές με αρχές, φορείς και πολίτες προτείνει:
•Την εγκατάσταση Σταθμών Μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την Πολιτεία.
•Την ενίσχυση της στελέχωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρεί, ότι η συστηματική και αποτελεσματική παρουσία της Πολιτείας μέσω μετρήσεων και ελέγχων στο Νομό Κοζάνης θα συμβάλλει στη συνεπή τήρηση της νομοθεσίας, ενδυναμώνοντας όχι μόνο την ασφάλεια δικαίου αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που θα πρέπει να διέπει το τριμερές σχήμα Κράτος – Πολίτες - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες:
•Εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης της περιβαλλοντικής πληροφορίας σχετικά με την ποιότητα του αέρα, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη και στους φορείς για άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση και ενημέρωση με εύκολο και κατανοητό τρόπο.
•Λειτουργίας Σταθμού Μέτρησης αέριων ρύπων στην Πτολεμαΐδα.
Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι και η Ανεξάρτητη Αρχή με τις επισημάνσεις της, επιβεβαιώνει τις θέσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στην διαχρονική της προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου