.

Παραχώρηση χρήσης εδαφών από τη ΔΕΗ

Την παραχώρηση της χρήσης εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής επιφάνειας 6.500 στρεμμάτων, μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στους τελικούς δικαιούχους, δωρεάν, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, κατά τη σημερινή του συνεδρίασή (24 Μαρτίου 2009).
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παραχώρηση εγκρίθηκε με τους παρακάτω όρους:
-Η παραχώρηση της χρήσης θα γίνει για διάρκεια 99 ετών.
-Τα πάσης φύσεως έξοδα της παραχώρησης θα βαρύνουν τη ΔΕΗ.
-Η παραχώρηση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της πραγματοποίησης του σκοπού της και δη της περαιτέρω παραχώρησης και συγκεκριμένης χρήσης σε τελικούς δικαιούχους εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών. Όσες εκτάσεις δεν παραχωρηθούν περαιτέρω και χρησιμοποιηθούν κατά τα ανωτέρω εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος επιστρέφονται στη ΔΕΗ.
-Η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παρ. 2 της ως άνω 284/11.12.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ενέκρινε την παραχώρηση, μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 150 στρεμμάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Επιχείρησης, να επιμεληθεί για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, πράττοντας ό,τι προς τούτο απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν περαιτέρω εξουσιοδότησης άλλων προσώπων.

Σχετικά με την ανωτέρω δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων για αγροτική χρήση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος δήλωσε τα ακόλουθα: "Είναι ιδιαίτερα μεγάλη η χαρά μας για την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ με την παραχώρηση εκτάσεων γης, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη αγροτικών καλλιεργειών, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων εισοδημάτων και θέσεων εργασίας στην περιοχή της Κοζάνης και της Φλώρινας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης μηχανοκίνητου αθλητισμού με την παραχώρηση στη Νομαρχία Κοζάνης 150 στρεμμάτων για την κατασκευή πίστας.

Η ΔΕΗ δεν θα σταματήσει να εκδηλώνει με κάθε τρόπο την ευγνωμοσύνη της προς την Τοπική Κοινωνία με την οποία την συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, αλλά και ένα κοινό μέλλον.

Στόχος μας είναι, πέρα από τις δραστηριότητες που ασκούμε στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, να συμβάλλουμε, στο βαθμό που μας αναλογεί, στη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής μέσα από κοινές προσπάθειες για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης του Νομού σε νέους τομείς".

Πηγή: kozan.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου