.

Πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ στη ΔΕΗ από το Νομάρχη Κοζάνης

Πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ στη ΔΕΗ για υπερβάσεις εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής με απόφασή του επέβαλε στη ΔΕΗ πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για υπερβάσεις εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2009 έως και 2 Μαρτίου 2009.
Ειδικότερα, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν εκατόν πέντε (105) υπερβάσεις, από τις οποίες δέκα (10) στη Μονάδα I, τριάντα έξι (36) στη Μονάδα ΙΙ, τρεις (3) στη Μονάδα III και πενήντα έξι (56) στη Μονάδα IV.

Με δήλωσή του ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής τονίζει:
«Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν τον κύριο παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα στο Νομό Κοζάνης.
Η αναγκαιότητα άμεσης αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με νέο Σταθμό σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα συνεισφέρει θετικά, τόσο στην αντιμετώπιση του συνόλου των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, όσο και στην ορθολογική αξιοποίηση του εθνικού μας καυσίμου, του λιγνίτη.
Η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου