.

Επικείμενη νέα προκήρυξη ΔΕΗ για 578 άτομα

Nέα προκήρυξη για την πρόσληψη 578 μόνιμων υπαλλήλων πανεπιστημιακής τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ,Nέα προκήρυξη για την πρόσληψη 578 μόνιμων υπαλλήλων πανεπιστημιακής τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ, προκειμένου να πάρει την έγκριση της διοίκησης και να δημοσιοποιηθεί μέσα στην άνοιξη, οπότε και θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.
Με την προκήρυξη προβλέπεται να καλυφθούν 460 θέσεις ΔΕ τεχνικών ειδικοτήτων (μηχανοτεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί - μηχανοδηγοί κ.ά.), 60 θέσεις ΠΕ (πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, Μηχανολόγων μηχανικών, μεταλλειολόγων μηχανικών, τοπογράφων μηχανικών, οικονομολόγων και άλλων) και 58 θέσεις ΤΕ (μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών κ.ά.). Η «μερίδα του λέοντος» των θέσεων αφορά τις μονάδες της επιχείρηοης στους νομούς Αττικής, Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας, Εύβοιας, Κρήτης και Δωδεκανήσου.
Στα απαραίτητα προσόντα διορισμού θα περιλαμβάνονται το αντίστοιχο πτυχίο και η άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ απαιτείται το αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ για τις θέσεις ΔΕ απαιτείται δίπλωμα ΙΕΚ ή πτυχίο TEE ή ισότιμος τίτλος άλλης σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η εμπειρία σε αντίστοιχη με τον τίτλο σπουδών ειδικότητα, ενώ σημαντικό ρόλο θα έχει και η επίδοση στην προφορική συνέντευξη. Ειδικά για τις θέσεις ορισμένων ειδικοτήτων θα προβλέπεται ακόμη και πρακτική εξέταση των υποψηφίων, στην οποία θα περιλαμβάνεται και τεστ δεξιοτήτων με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Το «νέο περιβαλλοντικό επεισόδιο», εξαιτίας αστοχίας στην λειτουργία της ΔΕΗ και η επιπλέον επιβάρυνση της περιοχής που προκλήθηκε (οι αφελείς διαπιστώσεις ότι ευτυχώς «αποφεύχθηκε στο παρά 5» δεν πείθουν, πολύ απλά επειδή η «κινητοποίηση των αρμοδίων» έγινε «στο και 5»), καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την ανεπάρκεια της διοίκησης του κ. Αθανασόπουλου στην μεγαλύτερη εταιρία του ελληνικού λαού (σύμφωνα με το Ν. 2773 του 1999, το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή, σε όλους εμάς).

Αναδημοσίευση απο την REALNEWS (8.3.2009)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου