.

Επερώτηση κ. Σπύρου Κουβέλη για σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με τη λειτουργία των σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη στελέχωση των υπηρεσιών στον νομό Κοζάνης, υπέβαλε προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Εργων, Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Πολιτικός Εκπρόσωπος Περιβάλλοντος & Χωροταξίας του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Κουβέλης.

Επικαλούμενος στοιχεία που προέκυψαν από επιτόπια έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο κ. Κουβέλης επισημαίνει ότι στον νομό Κοζάνης δεν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την Περιφέρεια, με αποτέλεσμα οι πολίτες να διαθέτουν μόνον τις μετρήσεις που διενεργεί η ίδια η ΔΕΗ, τις οποίες όμως η Νομαρχία αδυνατεί να ελέγξει. Επιπλέον η ίδια η ΔΕΗ θεωρείται υπεύθυνη για καθημερινές υπερβάσεις στις εκπομπές αιωρούμενων από τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή.

Αντίστοιχα, καταγγέλλει ότι η ανεπάρκεια στελέχωσης των αρμόδιων αποκεντρωμένων ή αυτοδιοικούμενων ελεγκτικών υπηρεσιών συμβάλλει σημαντικά στην έλλειψη αποτελεσματικών και συστηματικών ελέγχων ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ αποδυναμώνει γενικότερα την τήρηση τη περιβαλλοντικής και μεταλλευτικής νομοθεσίας.

Τέλος ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

- Αν προτίθενται να ενσωματώσουν τις προτάσεις που έχει υποβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή για την εξυγίανση των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στην Κοζάνη,
- Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για να τηρηθεί επιτέλους η νομοθεσία,
- Ποιο είναι το οριακό σημείο στο οποίο θα πρέπει να φτάσουν οι φθίνουσες πολιτικές για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία ώστε να ληφθούν σοβαρά μέτρα,
- Αν αντιλαμβάνονται ότι η ΔΕΗ παίζει με την υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων λειτουργώντας κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων με μόνο σκοπό την εξοικονόμηση του κόστους παραγωγής
- Αν έχουν γίνει επιδημιολογικές μελέτες για τη συγκεκριμένη περιοχή και
- Αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης στην περιοχή και την επιβάρυνση στη δημόσια υγεία.
Για τα δύο τελευταία, ο κ. Κουβέλης ζητά την κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου