.

Άγονος ο Διαγωνισμός για την Φλώρινα 2, προς Επαναπροκήρυξη με Νέους Όρους

[...Χωρίς την υποβολή προσφορών παρήλθε σήμερα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το έργο της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ στην Φλωρινα, προϋπολογισμού 675 εκατ. ευρώ. Η αρμόδια Γενικής Διεύθυνση παραγωγής προσανατολίζεται στην επαναπροκήρυξη της διαδικασίας για μικρότερη των αρχικών 420-450 μεγαβάτ ισχύ....
...Σύμφωνα με πληροφορίες του energia gr., ως αντιστάθμισμα της μείωσης ισχύος στην Φλώρινα είναι πιθανό να αυξηθεί η αρχικώς προγραμματισθείσα στα 450 μεγαβάτ ισχύς της νέας λιγνιτικής μονάδας της Πτολεμαϊδας, καθώς τα διαπιστωμένα λιγνιτικά κοιτάσματα της περιοχής μπορούν να υποστηρίξουν μία τέτοια εξέλιξη...]

κλικ για όλο το άρθρο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου