.

Οι Προοπτικές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα

[...Ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον είναι δυνατό να συμβεί μόνο αν θα στηριχθεί στην χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας (ΟΧΕ). Η ΟΧΕ θα μπορούσε να ελαττώσει την κατανάλωση ενέργειας, να μειώσει τις επενδυτικές απαιτήσεις και να βελτιώσει τις ενεργειακές υπηρεσίες. Οι ΑΠΕ αν αποτελέσουν βασικό στόχο ενός νέου ενεργειακού δόγματος, μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος της ενεργειακής ζήτησης Το πρόβλημα δεν είναι “τεχνικό”. Το ουσιώδες ζήτημα είναι: η υιοθέτηση του στρατηγικού στόχου, η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών και η διάθεση των αναγκαίων πόρων...]

Πηγή capital.gr, κλικ για όλο το άρθρο του καθηγητή Αρθούρου Ζερβού

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου